Lofoten Tekniske og Plusconsult inngår fruktbart samarbeid

Samarbeidsavtalen som nå er signert mellom Niilo Nissinen i Lofoten Tekniske og Lars Engen i Plusconsult er fruktbart for begge parter. Samarbeidet kommer til å være tett – til tross for at det er mange mil mellom Lofoten og Fredrikstad.

De to firmaene driver begge med konsulentvirksomhet som rådgivende ingeniør innenfor elektro. 

Lofoten Tekniske starta opp i oktober 2022 og daglig leder Niilo Nissinen hadde så vidt rukket å få full drift før Lars Engen i Plusconsult tok kontakt med ham og foreslo et samarbeid.

Engen hadde fra Fredrikstad fulgt med i markedet og fikk med seg oppstarten av Lofoten Tekniske. Hans intensjon har hele tiden vært å være små og lokale flere steder i Norge og ekspandere på den måten.

Nissinen tente umiddelbart på idéen og det nye samarbeidet var vel egentlig i gang fra nyttår, selv om datoen formelt ble satt til 7. februar 2023.

Med lang og bred erfaring fra elektrobransjen tar Niilo Nissien og Lofoten Tekniske opp konkurransen mot de store aktørene.
Med lang og bred erfaring fra elektrobransjen tar Niilo Nissien og Lofoten Tekniske opp konkurransen mot de store aktørene.

– Jeg ser frem til å bygge opp et solid fundament for videre vekst sammen med Plusconsult, sier Nissinen.

Med det nye samarbeidet lover de to raskere respons og mer personlig oppfølging enn de store aktørene kan tilby. 

Utfyller hverandres kompetanse

Lofoten Tekniske har fokus på rådgivning innenfor tekniske fag, med oppgaver som prosjektering og prosjektledelse. 

Lars Engen i Plusconsult hadde lenge snusa på et bedre fotfeste oppi nord og fikk derfor med seg nyetableringen av Lofoten Tekniske.

Jeg tok kontakt og spurte om Nissinen var interessert i et samarbeid.

Lars Engen i Plusconsult.
Lars Engen i Plusconsult hadde lenge ønsket et fotfeste i nord.

– Vi sparra litt frem og tilbake til vi hadde en avtale som var fruktbart for begge parter. Resten har vi funnet ut av underveis, sier Engen.

De to firmaene utfyller hverandres kompetanse og med forskjellige kundegrupper, er det ingen som tråkker hverandre på tærne. Sammen har de nå en større bredde i markedet, og det er selve nøkkelen til at dette ser ut til å bli et svært fruktbart samarbeid for begge parter.

– Nissinen har god kompetanse på hvordan han jobber i markedet. Kundegruppen han primært sikter seg mot er litt på siden av vår primære kundegruppe, sier Engen.

Lofoten Tekniske ser store fordeler med samarbeid

Mens Lofoten Tekniske jobber mot byggherrer og den delen av bransjen med rådgivende prosjektledelse, er hovdekundegruppa til Plusconsult elektroinstallatører der de går ned i detaljene og prosjekteringa på byggeplass.

Hovedfordelen med samarbeidet er at de kan utveksle erfaringer og diskutere løsninger. Nå har de begge fått en fagperson å sparre med.

Mens Lofoten Tekniske bare består av Niilo Nissinen, er de tre personer på Plusconsult. Engen har erfart at store prosjekter kan være vanskelig å hale i land, fordi det er sårbart å være få. 

Med det nye samarbeidet er de fire personer til sammen og lover mye muskler når det er behov.

En annen fordel med samarbeidet, er at det rent geografisk gir muligheter for langt flere kunder. 

– Markedet i nord er betydelig annerledes enn på Østlandet og det er lettere å åpne dører i nord når jeg har en lokalkjent med kontakter. Han kan ta turen ned hit til Østlandet for å skaffe flere byggherreoppdrag, mens jeg kan dra nordover etter elektroinstallatør-oppdrag, sier Engen.

– Nå er vi styrka på kompetanse og bredde, men også på kapasitet. Hadde vi ikke hatt det nye samarbeidet, måtte vi ansatt flere allerede nå. Dette kjøper oss litt tid, sier Engen.

Produsert av Næring i Nord – Nordfra.no

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.