VESTERÅLEN | Annonseinnhold

Ser sjøen gjennom glasskula

Sortland kommune legger ned mye arbeid i å utvikle næringsområdet ved Holmen litt nord for byen. Nå ønsker man ny aktivitet velkommen til området. 

Holmøykonsernet har for en tid siden etablert fylling med kaifront for fryseanlegg og administrasjonsbygg i området. Der i gården er man veldig fornøyd med at kommunen er offensive og legger til rette for mer aktivitet i området.  

– Det tar lang tid å etablere næringsarealer. For vår del tok det for lang tid. Jeg er veldig glad for at Sortland kommune er pågående, og nå ser ut av sentrum. Det er viktig at myndighetene tenker flere tiår frem i tid når man nå vil legge til rette for mer næringsvirksomhet, sier Knut Roald Holmøy.

Eidsfjord sjøfarm. Foto: Eidsfjord Sjøfarm

Han står i spissen for et konsern som gjennom blant annet oppdrettssvirksomheten Eidsfjord sjøfarm og Prestfjords trålere har en samlet omsetning som har passert en milliard kroner årlig.  

Ønsker bredt miljø 

– I området Holmen ønsker vi gjerne at det dannes et sterkt maritimt miljø, og med etableringen av Holmøy, og snart også Calanus der kan vi etter hvert få flere aktører, som igjen kan danne bred fagkompetanse innen fiskeri, havbruk og tilknyttet virksomhet, sier næringssjef Marius Remen-Hansen.

Remen-Hansen opplyser at det offentlige har satt av 60-70 mål i arealplanen, hvor noe allerede er regulert, mens kommunen er i startgropa for regulering av resten i tilknytning til Holmøys anlegg på Holmen.  

Holmen. Foto: Holmøy Maritime AS

– Området er ved sjøen, og nært kaia til Holmøy. Vi legger ikke skjul på at kommunens ønske er å berede grunnen for en næringsklynge som bør kunne styrke hele regionen. Plasseringen er veldig fin både til sentrum av kommunen, men også med tanke på Vesterålen som helhet.

Vi tror de blå næringene kommer til å fortsette å vokse i tiårene som kommer, og ønsker selvsagt å bidra så godt vi kan. Vi ser jo hvordan ulike næringer i næringsområdet i Vestmarka på Sortland nyter godt av hverandre, og tror det er veldig gode muligheter for å se en tilsvarende synergi i Holmen, sier Remen-Hansen.  

Planlegger for tiårene som kommer 

– Jeg vil anbefale at man i jakten på nye næringsområder ser bort fra Sortlandssundet. Vi har sett at området Holmen hvor vi har hovedkontoret til Holmøy er særdeles velegnet for tilgang fra havet. Det ligger skjermet til, sentralt i regionen, og med kort avstand til Sortland sentrum. Jeg vil foreslå at kommunen ser i retning Kringelen når det skal planlegges langsiktig, sier Knut Roald Holmøy. 

Ny nabo i Holmen kan meget vel bli Calanus, som høster og foredler dyreplanktonet raudåte. Selskapet har inntekter fra både helsekost og luseskjørtproduksjon.  

– Vi kan selvsagt ikke bestille naboer som passer vår næringsvirksomhet, men det er hevet over tvil at næringsklynger som dannes gir verdifull merverdi i form av tjenester og produksjon. Kanskje kan aktører som snuser på Vesterålen dra nytte av vår virksomhet, sier Holmøy. Han mener eksempelvis det er synd det ikke finnes notverksted i Vesterålen.  

Må ut av sentrum 

Sortlandordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap)

Sortlandordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) er enig med Holmøy i at kommunen må se ut av sentrum når nye næringsområder skal tegnes. Hun vet bedre enn de fleste hvor lang tid det tar å planlegge og regulere for ny virksomhet.  

– Jobben som er gjort av Holmøy i Holmen er svært verdifull. At det er kommet kai i området, og at selskapet er på tilbudssiden for øvrig virksomhet der borte er veldig bra. Det hadde vært interessant å kunne etablert noe forsknings- og utviklingsrelatert aktivitet i området på sikt, sier Bjørkmo.  

FAKTA OM SORTLAND KOMMUNE: 
Folketall – 10.518 per 4. kvartal 2018 
Kommunen er senter for handel og service i regionen 
Kommunen omfatter områder på øyene Langøya og Hinnøya. Mellom øyene går Sortlandssundet. Kommunen grenser i nord mot Øksnes og Andøy, i øst mot Kvæfjord, i sør mot Lødingen og Hadsel, og i vest mot Bø. 

FAKTA OM HOLMØY MARITIME AS:  
Holmøy Maritime AS er administrasjonsselskapet i konsernet. Hovedaktiviteten er drift av fire trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker, samt produksjon av laks. 

FAKTA OM EIDSFJORD SJØFARM: 
Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet. Selskapet har totalt 25 fast ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms. Administrasjonen er på Sortland. Selskapet produserer rundt 18.000 tonn laks årlig. Årlige driftsinntekter er rundt 800 mill.  

FAKTA OM PRESTFJORD AS: 
Rederiet Prestfjord ble etablert på Myre i Øksnes kommune i 1972 som partsrederi og ble drevet under forskjellige navn og eierskap fram til selskapet Prestfjord AS ble stiftet av Ola Helge Holmøy i 2001. Selskapet har driftet forskjellige fartøy opp gjennom årene, og har aktivt arbeidet for å få fullstrukturert sine trålere. Årlige driftsinntekter er rundt 600 mill.  
 
FAKTA OM MYRE FRYSETERMINAL AS:  
Myre Fryseterminal AS tilbyr lagerhotell for fisk og fiskeprodukter på Myre og Sortland. Årlige driftsinntekter er på om lag 11,5 mill.  

FAKTA OM CALANUS: 
Opprinnelig etablert i Tromsø, med formål å høste, foredle og markedsføre produkter fra raudåte. Har lenge hatt avdeling på Sortland, og har planer om å utvide sin virksomhet. Selskapet har rundt 20 ansatte, og Calanus Helse omsatte i 2017 for rundt 28 millioner kroner. Underbruket Salgard AS solgte samme år luseskjørt for i overkant av 12 millioner kroner. 

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.