NORDLAND | Annonseinnhold

Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor feirer 30-års jubileum og ny identitet

For å markere sitt eget jubileum, har Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor – Ofo investert i en gave til seg selv – en ny og oppfrisket identitet og merkevare.

– Gjennom flere år har vi på folkemunne gått for Ofo. Når vi først bestemte oss for å gjøre noe med navnet og logoen, var det derfor naturlig å bygge videre på det, forklarer daglig leder Jørn A. Pettersen.

Daglig leder Jørn A. Pettersen hos Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor er godt fornøyd med selskapet sin oppfriskete merkevare og logo.
Daglig leder Jørn A. Pettersen hos Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor er godt fornøyd med selskapet sin oppfriskete merkevare og logo.

Han påpeker viktigheten av å fornye seg, ikke minst for en aktør som i stor grad er til for unge mennesker.

Meningsfylt

I dag sørger Pettersen og hans fire kolleger i Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor for en kvalitativ tilrettelegging av lærlingeplasser fra Steigen i sør til Tjeldsund i nord, med et kjerneområde rundt Narvik.

En meningsfull jobb på så mange måter. 

Morten Lorentzen, Karianne Olsen Sivertsen, Carina Wedel og Jørn A. Pettersen hos Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor i Narvik. Foto: Michael Ulriksen.

– For det første handler det å få lov å bidra til å gi de unge muligheter. Det handler også om å være et ledd i verdikjeden som sikrer både lokalsamfunnene og medlemsbedriftene våre fremtidige fagfolk.

Ikke minst er det spesielt givende å kunne gjøre en forskjell for de unge menneskene rundt oss som sliter med å få til denne prosessen selv, forklarer Pettersen.

Daglig leder Jørn A. Pettersen og Morten Lorentzen hos Ofo er klar for å hjelpe flere unge mennesker å finne riktig yrkesvei. Foto: Michael Ulriksen.

Konsulent Jonas B. Greger og resten av de ansatte hos Ofo har vært med på å berge yrkeslivet til mang en ungdom opp igjennom årene.

Konsulent Jonas B. Greger hos Ofo jobber aktivt med å bistå skoleelever med læringeplass. Foto: Michael Ulriksen.

2500 lærlinger

Siden oppstarten tidlig på 90-tallet har nærmere 2500 skolelever fått lærlingeplass gjennom Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor. Listene over de ulike fagene er lang og inneholder over 100 ulike yrkesfag.

Lærling Monica Grønvold Villanger under fagprøven som elektriker. Bak henne følger Ruben Johansen fra prøvenemda med at alt går som det skal. Monica besto fagprøven og kan i dag kalle seg elektriker. Foto: Michael Ulriksen.

Vi har lagt tilrette for lærlingeplass i alt fra hestefag til låsesmed.

Jørn A. Pettersen

Tett på

Sammen med sine kolleger har han til enhver tid ansvaret for oppfølgingen av rundt 200 lærlinger i regionen.

– Vi har som mål å besøke alle minst fire ganger i året. Gjennom tett dialog med både arbeidsgiverne og de ulike lærlingene, er målet å skreddersy et opplegg best mulig tilpasset den enkelte, beskriver Pettersen.

30-års jubileum og ny oppfrisket identitet og logo for Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor – Ofo. Foto: Michael Ulriksen.

Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor har også etablert en prøvestasjon for fagprøver i sine egne lokaler i Dronningens gate.

– Det gjør at vi får være tett på en del av suksesshistoriene når ungdommene kommer ut døren og er gått fra å være elever til å bli fagfolk, avslutter Pettersen hos Ofo.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | Ofoten Flerfaglige OpplæringskontorOfo


Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor har ca. 200 lærlinger fra Steigen i sør til Tjeldsund i nord fordelt på våre 138 medlemsbedrifter. Vår jobb er å skaffe læreplasser, samt drive oppfølging av de som skal ha opplæring i bedrift. Vårt mål er å gi lærlingene som søker til våre bransjer best mulig opplæring.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.