NORDLAND | Annonseinnhold

Aqila satser bredt og grønt med et solid vingespenn over hele Lofoten

Akkurat som ørna, som er inspirasjonen bak navnet Aqila, har det nyetablerte el-selskapet et stort vingespenn og nedslagsfelt i hele Lofoten. 

Det ble kanskje ikke en flying start da elektroselskapene Fr. Wangsvik AS og Hovdan AS slo seg sammen, og ble til Aqila AS sent i 2019. Ikke lang tid etter kom pandemien og la en kraftig demper på oppstarten, men det nye selskapet har kommet seg på vingene og flyr stadig høgere og lengre.

Daglig leder for Aqila, Lars Erik Flygel ser en spennende tid med mye aktivitet i Lofoten fremover.
Daglig leder for Aqila, Lars Erik Flygel ser en spennende tid med mye aktivitet i Lofoten fremover.

Den nytilsatte daglige lederen for Aqila, Lars Erik Flygel, sitter på kontoret sitt i Osan-anlegget i Svolvær. Det er vinter og skreifisket er for lengst i gang. Måsene henger over kaiene og skaper en velkjent kulisse for hverdagslivet i Lofoten. Han og avdelingsleder Arvid Strand forteller om en etter hvert så ganske upåvirket bransje.  

Bransjen har greid seg godt gjennom pandemien, til tross for smittevernstiltak og større usikkerhet.

Lars Erik Flygel

Aktiviteten har vært tilnærmet normal og vi har heldigvis unngått permitteringer og andre større tiltak. Det gjør oss godt rustet for fremtiden hvor vi også ønsker å være et spennende og attraktivt yrkesvalg for regionens unge, forteller Flygel.

Aqila sitt avdelingskontor i Svolvær.

En rivende utvikling

Det har vært ei rivende utvikling siden strømmen kom tidlig på 1900-tallet, og fra 30-40 tallet når etableringene av røttene til selskapet med Fr. Wangsvik AS og Hovdan AS fant sted.

Aqila skal satse bredt og grønt, og tilby tjenester innenfor et rikt spekter. Blant annet som totalleverandør av elektriske anlegg, både til næringslivet og private. De skal være en solid leverandør av det meste innen automasjon, tele-installasjoner, brannvarslingsanlegg og skips-elektro, i tillegg til flere typer serviceoppdrag.

Aqila er inspirert av ordet ørn på Latin, og den grønne bokstaven i logoen understreker selskapets ambisjoner om et sterkt fokus på det grønne skiftet. 

Selskapet består totalt av fire lokasjoner utstrakt over hele Lofoten.

Med to større avdelinger, en i Svolvær og en på Gravdal, samt en montørbase på Røst har selskapet montører og ansatte i store deler av øyriket. I tillegg er Aqila eier av selskapet Ramberg Elektro, som holder til på Ramberg i Vest-Lofoten.

Navnet på firmaet er inspirert av ordet for ørn på Latin, og den grønne bokstaven i logoen understreker Aqila sine ambisjoner om et sterkt fokus på det grønne skiftet. 

En grønnere hverdag

Lofoten går ofte foran med et godt eksempel, både hva fiskeri og reiseliv angår. Mange ser til Lofoten, og nå har regionen tatt et tydelig valg om en bærekraftig fremtid. Det er blant annet besluttet at Lofotøyene skal bli verdens reneste øyrike innen 2030, og Aqila ønsker å spille en aktiv rolle for å få dette til. 

Avd.leder Ole-Petter Pedersen på Gravdal har tilnærmet daglige henvendelser angående montering av elbil-ladere.

Og at innbyggerne har begynt å bevege seg mot en grønnere hverdag i Lofoten er det liten tvil om.

– Vi så jo at salget av elbiler steg noe kraftig i sør, men trodde ikke at det skulle bli en virkelighet her oppe i Lofoten, sier avdelingslederen i Aqila på Gravdal, Ole-Petter Pedersen. 

Nå har salget av elbiler for alvor også nådd Lofoten, og Aqila opplever en stor etterspørsel etter montering av ladere til elbiler.

Det går nesten ikke en dag uten at vi får en henvendelse om å montere ladere til elbiler.

Ole-Petter Pedersen
Aqila sin avdeling på Gravdal.

Også når det gjelder solcelle-anlegg og landstrøm til båter ser Aqila en økende etterspørsel. Dette er i samsvar med de målene Lofoten har satt seg om en en grønnere hverdag.

Aqila på Gravdal skal blant annet levere et stort solcelleanlegg til en større driftsbygning lokalt i Lofoten, noe som viser mulighetene ved bærekraftige løsninger.

Stort vingespenn

Med avdelinger i Svolvær, Gravdal, Ramberg og Røst har Aqila som nevnt et stort vingespenn i Lofoten.

Ytterst i Lofoten, på øya Røst leder Frode Nordhus en montørbase på til sammen 4 ansatte, tre montører og en lærling.

Arbeidshverdagen er svært variert hvor den lille avdelingen utfører alt ifra linjearbeid, til jobber ombord i fiskebåter, fiberarbeid og el-montasjer.

De ansatte i Svolvær, Gravdal, Ramberg og Røst har varierte og spennende dager på jobb i Lofoten. På bildet: Bendik Nøren.

– På denne måten blir man ganske allsidig som montør, så man kan påta seg forskjellige jobber. 

Frode Nordhus

Også på Røst har de fått forespørsler om blant annet solcellepanel. Frode mener det er rom for å elektrifisere ganske mye, også ute på øyene. Næringslivet er blitt mer opptatt av mulighetene, og også reiselivet, som ser på mulighetene for ei ordning med støtte til etablering av solcellepanel. 

Det er et stort behov for nye lærlinger til bransjen, også i Lofoten og hos Aqila. På bildet: Sigve Jørgensen.

På Ramberg sitter daglig leder i Ramberg Elektro, Jørgen Johansen og ønsker nye elektromontører velkommen til en spennende og hektisk hverdag i storslagen natur. 

Det er ikke mange steder i verden man nesten kan surfe ned fra de høyeste fjelltoppene og rett ut i bølgene. På Flaktstadøya kan man det. 

Jørgen Johansen

Ramberg Elektro, som nå er en del av Aqila, har tolv ansatte. Åtte montører, to lærlinger og to som sitter på kontoret.

På avdelingskontoret i Osan i Svolvær, jobber de også med installasjoner på båter og skipselektronikk. Selskapet Flåtens Elektro, ble fusjonert inn i Aqila bare noen få måneder etter at Aqila AS ble etablert.

Aqila har en egen avdeling i Osan i Svolvær som jobber med skipselektronikk. På bildet: Peder Sørfjell og Tejaswar Thiagarajan.

Primæroppgavene til skipselektroteamet i Osan er det maritime feltet, men i tillegg bidrar de gjerne innenfor de andre fagfeltene til selskapet når behovet er der. En tur til Vesterålen er også en helt naturlig del av hverdagen til de ansatte hos Aqila.

Peder Sørfjell og Tejaswar Thiagarajan er fornøyd med å ha en variert og spennende arbeidshverdag.

– Når noen ringer oss forsøker vi å si ja. Vi vil strekke oss så langt det går, og vi ønsker å få dette til å fungere, forteller Peder Sørfjell, teamleder for skipselektroteamet.

Som ellers i bransjen er behovet for dyktige ansatte og lærlinger noe som er høyt prioritert hos Aqila. Med en stadig økende etterspørsel og et stort nedslagsfelt ønsker selskapet å få flere dyktige ansatte med på laget.

Å være elektriker i Lofoten byr på mer enn elektriske utfordringer. Med på kjøpet får du storslått natur, mektige fjell, et sagnomsust matfat, ramsalt vær og flotte naturopplevelser.

Daglig leder Lars Erik Flygel hos Aqila ønsker seg flere dyktige ansatte og lærlinger med på laget i fremtiden.

Lofoten har hatt en solid vekst de seneste årene og vi opplever at det er veldig mye aktivitet. Etter etableringen av Aqila står vi nå sterkere enn noensinne til å møte den økte etterspørselen, avslutter daglig leder Lars Erik Flygel.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | Aqila AS


Aqilas historie strekker seg, gjennom de sammenslåtte selskapene Fr. Wangsvik og Hovdan, helt tilbake til 1930-tallet. Vi har lang erfaring og solid kompetanse på gjennomføring av små og store elektroentrepriser, og er Lofotens største elektroselskap. Selskapet har i dag fire lokasjoner: Gravdal, Svolvær, Røst og datterselskapet Ramberg Elektro AS.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.