NYBYGG I NORD | Annonseinnhold

Ny skole i Hadsel med sterk miljøprofil

I Hadsel har Peab Bjørn Bygg de siste to årene bygget en ny videregåendeskole og fagskole med sterk miljøprofil. Mye takket være materialvalget og eget kraftverk.

Byggherre Nordland fylkeskommune har bevisst valgt å satse på miljø i prosjektet, både i valg av materialer og løsninger, noe som har resultert i at den nye skolen er bygget i massivtre og limtrekonstruksjoner i både bærende konstruksjoner og etasjeskiller.

Gode miljøer for læring.

Eget kraftverk

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Trebygg har jevnere temperaturer gjennom året, noe som er en stor driftsøkonomisk fordel. I tillegg kan alt gjenvinnes når den tid kommer.

Årlig vil solcelleanlegget produsere ca. 50.000 kilowattimer.

På toppen av dette skal det etableres et eget solcelleanlegg ved skolen. Dermed vil den nye skolen få dekket 35 prosent av energibehovet med grønn energi fra eget kraftverk.

Store flater på bygget er tilpasset til solcellepaneler som årlig vil produsere ca 50.000 kWh.

Årlig vil solcelleanlegget produsere ca. 50.000 kilowattimer. Strømmen som ikke brukes på skolen vil sendes ut i det regulære strømnettet.

Holder tradisjoner i hevd

Også Bård Hansen hos Peab Bjørn Bygg har latt seg begeistre av materialvalget.

Den nye skolen er bygget i massivtre og limtrekonstruksjoner i både bærende konstruksjoner og etasjeskiller.

− Bruk av massivtre har stilt store krav til vår utførelse. Gode leverandører har vært viktig, men en stor fordel med treverk er at råvarene finnes i umiddelbar nærhet. Samtidig synes vi det har vært positivt å kunne ivareta tradisjonshåndverk med våre dyktige og engasjerte fagarbeidere, sier han.

Egenart. Den nye skolen i Hadsel skiller seg ut med et unikt design.

Denne byggemetoden har vært benyttet ved flere større næringsbygg og har vist seg svært fordelaktig på flere måter. Bygningene som er utført på denne måten viser en ekstrem styrke i konstruksjonen og de er relativt enkle å bygge.

Flotte detaljer.

I tillegg gir gir de robuste bygg som er enkle å tilpasse til den enkelte brukers behov og ønsker. Fellestrekk for løsningene, er konstruksjoner i kombinasjon med massivtre, limtre, bindingsverk og knutepunkter i stål som raskt lar seg planlegge og produsere. 

Vi jobber hver dag for å være en viktig samfunnsbygger i Nord-Norge, og prosjekter som dette har stor verdi for oss.

Bård Hansen, Peab Bjørn Bygg

Tre bygg ble til to

Hadsel videregående skole og fagskole besto tidligere av tre ulike bygg. I første fase av prosjektet ble det ene bygget revet, og erstattet med et nybygg i tre etasjer.

Hadsel videregående skole og fagskole besto tidligere av tre ulike bygg.

I andre fase ble et av de eksisterende byggene rehabilitert med blant annet nye fasader vinduer utvendig, samtidig som det innvendig gjennomgikk en byggmessig og teknisk oppgradering. Siste del er rivingen av bygg nummer tre og ferdigsstillelse av alt utendørs. Hele prosjektet blir ferdigstilt i løpet av 2020.

Bård Hansen hos Peab Bjørn Bygg beskriver prosjektet som meningsfylt og givende på flere måter.

− Vi jobber hver dag for å være en viktig samfunnsbygger i Nord-Norge, og prosjekter som dette har stor verdi for oss, også utover det økonomiske. Her har vi bygget både for våre unge og for miljøet, forklarer han.

– Prosjektets samlede BTA er ca. 6.620 m2

Vi takker for oppdraget og gratulerer Hadsel kommune med ny flott videregående skole.

Arkitektene VIS -A- VIS har vært arkitekter til skolen.

NORSK STÅL har levert bjelker og hulprofiler.

VESTERÅLSBETONG har levert hvit, svart og grå betong.

BETONGFORSEGLING AS har utført betongforsegling og sliping av betonggulvet.

NORDAN har levert alt av vinduer.

Nordlands største solcelleanlegg blir montert av SOLBES.

HARSTADHAMN BLIKKENSLAGER har utført blikkenslagerarbeidet.

ALUMETALL NORGE har levert og montert ståltrapper og rekkverk.

RENNEBU SAG har levert utvendig brent kledning. Dette er en gammel måte å hindre soppvekst på. I Norge har den vært benyttet til gjerdestolper og i pæler til kaianlegg  Les mer på brentkledning.no

NETGLASS har levert aluminium og glassfasader.

MMT har levert flisarbeider, maler- og beleggarbeider.
Vi gratulerer med nytt og moderne skolebygg.

EL TEAM har utført alt av elektriske installasjoner.

HAUGSTADMØBEL har levert spesialdesignede møbler.

NEUMANN har levert byggevarer.

GK har levert og montert ventilasjonsanlegget.

LIFT ME har levert fasadelifter, teleskoptrucker og innvendige sakselifter.

Hadsel Bygg og Vedlikehold har utført kjerneboring og betongsaging.

Montér har levert byggevarer, verktøy og arbeidsklær.

Nordland Teknikk har vært rådgivende ingeniør i byggeteknikk.

NORDLAND BETONGELEMENT AS har levert hulldekker der massivtredekkene kom til kort. Best på pris, lyd, brann og miljø.

SE VIDEO FRA NYE HADSEL VGS UNDER!

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.