NORD-NORGE | Annonseinnhold

Etter 30 års drift i Evenes er oppdragene flere enn noensinne for Høgås Transport

I nærmere 30 år har brødrene Odd-Ivar og Frank Høgås hos Høgås Transport jobbet med graving og transport, samt holdt veiene åpne vinterstid med brøyting i Evenes-området.

For Høgås Transport startet det hele med kommunal brøyting med traktor. I dag er den lokale bedriften et halvt dusin ansatte og tilbyr en solid bredde av tjenester. Det blir med andre ord ofte hektiske dager, noe brødrene verdsetter.

– Å skape lokale verdier med egen bedrift er verdt alle de ekstra timene på jobb, sier Frank Høgås.

Frank Høgås opplever et kraftig oppsving i oppdragsmengden etter at Forsvaret etablerte seg på Evenes.

Nye Evenes Flystasjon

Mens tennene fra gravemaskinen graver seg dypere ned skråninga, og metallet skraper mot steingrunnen, gir massene etter og gir rom for nye bygg og prosjekter i Evenes.

På Liland i Evenes kommune klargjører Høgås Transport tomter for Mesterbygg. Her skal det bygges 12 nye leiligheter i samarbeid med Forsvaret. Dette er ett av 26 forskjellige enkeltprosjekter knyttet til utbyggingen av nye Evenes Flystasjon.

Brødrene Odd-Ivar og Frank Høgås hos Høgås Transport kan se tilbake på nærmere 30 år med graving og transport. I dag opplever de en større oppdragsmengde enn noensinne, og en økende arbeidsstokk.
Frank Høgås og resten av gjengen hos Høgås trives godt med mange og varierte oppdrag.

Selv om arbeidsmengden var stor fra før, ble det et bra oppsving da Forsvaret kom.

Frank Høgås

For Høgås Transport og flere andre lokale aktører har arbeidet med den nye flystasjonen tilført næringslivet stor verdi.

Blant annet har Høgås jobbet tett med Harstad Maskin, hvor de har vært innleid i flere oppdrag i tilknytning til nye Evenes Flystasjon.

30 års erfaring

Brødrene Odd-Ivar og Frank Høgås kan se tilbake på nærmere 30 år med solid erfaring. En yrkeskarriere som har inneholdt en stor variasjon av oppdrag og prosjekter.

Med utgangspunkt i bygda Tårstad i Evenes kommune har bedriften vokst seg stadig større og utvidet både oppdragsmengde og tjenester gjennom årenes løp. Foruten graving, transport, sprenging og brøyting, har Høgås Transport egen kai, og eget steinbrudd hvor de leverer masser fra.

Det har økt kraftig på med arbeid, og også mange større jobber av langvarig art, sier daglig leder Frank Høgås.

Høgås Transport holder til på Tårstad i Evenes kommune, hvor de også har egen kai.

Å skape lokale verdier er viktig for Frank og Odd-Ivar. Bare i den lille bygda Tårstad er de flere bedrifter som bidrar til verdiskapningen i Evenes. Et steinkast unna Høgås Transport finner man Nor-Handel som leverer kvalitets-rør til bygg- og anlegg for store og små kunder i hele regionen.

Når man holder på for seg selv er godt samarbeid og høy kvalitet helt sentralt.

Frank Høgås
Det kan være travle dager og mange timer inne i lastebilen i løpet av en arbeidsdag.

Mange oppdrag og mye arbeidsglede

For Høgås Transport er oppdragsmengden og listen over jobber både bred og lang. En hverdag som gir de ansatte en variert arbeidsdag, masse motivasjon og mye glede i jobben.

Fra sitt utgangspunkt på Tårstad fylles dagene både med faste oppdrag, små og store enkeltprosjekter, langtidsprosjekter, og til tider hasteoppdrag.

Det meste av arbeidet foregår i nærområdet, men noen langturer blir det innimellom alt annet.

Frank Høgås
En fornøyd gjeng hos Høgås Transport som har nok å holde fingrene i, både sommer og vinterstid.

På vinteren tar brøyting av veiene i og rundt Evenes opp mange arbeidstimer. Brøytingen av snødekte vinterveier var hvor det hele startet for brødrene Høgås, og er i dag fremdeles en fot å stå på for Evenes-bedriften.

Etter nærmere 30 år er driften betydelig utvidet og kalenderen fullere enn noensinne.

– Nå står vi godt rustet både for nye oppdrag og for fremtiden, avslutter Frank Høgås hos Høgås Transport.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold Høgås Transport AS

Høgås Transport AS

Høgås Transport AS er et selskap som er lokalisert i Tårstad. Med lang erfaring kan vi tilby våre kunder unik kompetanse og høy kvalitet på arbeidet vi utfører. Vi jobber målrettet for å være best på det vi driver med, med høyt fokus på kundens behov. Vi tilbyr blant annet:
Graving – Transport – Brøyting – Sprenging – Masseleveranse – Eget steinbrudd- Egen kai

Frank Høgås
tel 971 42 819
frobehoe@online.no

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.