VESTERÅLEN | Annonseinnhold

Medvind i Øksnes-bygda Alsvåg

Dette er historien om ei lita bygd med fingerspitzgefühl, samhold og fagkunnskap i verdensklasse.

Det skjer mye i Øksnes om dagen. Veldig mye. Det putrer og syder av aktivitet. Ingen steder i landet er service-næringa omkring fiskeri og havbruk så blomstrende og bunnsolid som akkurat her.

I den lille Øksnes-bygda Alsvåg, med i underkant av 1000 innbyggere, har hjørnesteinsbedriften Cermaq i årevis sørget for arbeid for folket, som på sin side har svart med en yrkesstolthet uten sidestykke. Men så begynte det å spøke for drifta. Stemninga lå som et Tupperware-lokk over bygda.

Viking Øksnes kan kunsten å slakte laks til kresne markeder. (Foto: Marco Verch /Flickr creative commons)

Det var da en gruppe investorer begynte å klø seg i skjegget og si “Dåkker. Her e det liv laga.”. Cermaq har vært kjent i bransjen som et ekstremt kvalitetsbevisst slakteri som holdt høy standard. Dette ville en gruppe investorer satse på.

Bransjen verdsetter kompetanse, og her var det ingen tvil om at dette var ei god investering

Andre Reinholdtsen, Viking Øksnes
Viking Øksnes – premium Norwegian seafood

Investerer for fremtiden

– Vi kom ihopen med ei kjøpergruppe i Tromsø, det ble diskusjon om veien videre og hva man kunne få til. Bransjen verdsetter kompetanse, og her var det ingen tvil om at dette var ei god investering, sier Andre Reinholdtsen, primus motor for gjenåpningen av lakseslakteriet.

Det er selskapene Reinholdtsen Holding AS, SCO Invest Tromsø AS og Viking Group AS som står som eiere av Viking Øksnes AS. Høsten 2018 kjøpte også Hofseth International seg inn, med 25 prosent av aksjene.

Mellomstasjon: I fjorden utenfor Alsvåg mellomlagres laksen, før den slaktes fersk hos Viking Øksnes.

Slakteriet i Alsvåg ligger med blanke fjorden foran seg, og kun minutter unna storhavet. I tillegg har det vært anerkjent som et kvalitetsmerke, som store deler av bransjen kjenner til. Kanskje ikke så rart at Hofseth International, som forsyner store deler av det amerikanske markedet med torsk, ønsket seg inn på eiersida.

Mange sjeler i Alsvåg har fått beholde jobben etter gjenåpningen av lakseslakteriet Cermaq, nå Viking Øksnes.

– Og ikke minst har vi stor tro på menneskene som er involvert i driften. De har mye kunnskap og driver selskapet på en effektiv og konkurransedyktig måte. Det er viktig i en så tøff bransje som vår, sier konsernsjef Roger Hofseth i ei pressemelding.

Andre Reinholdtsen, Viking Øksnes

Under en måned etter at første skjegg var klødd, var anlegget kjøpt. Kun én måned etter kjøpet, ble første fisk slaktet igjen.

Siden da har om lag 10.000 tonn blitt slaktet.

Fingerspitzgefühl

– Det har vært en kjempestart. Utrulig dyktige folk, som heldigvis sto parat til å starte i jobb igjen. Vi snakker en kompetanse og fingerspitzgefühl som det tar år å opparbeide seg. Ingen kan levere så omfattende, grundig og presist som Viking Øksnes, sier investor Andre Reinholdtsen.

Egenkomponert utstyr må til for å rigge bedriften for slakting av både hvit og rød fisk.

Han fikk seg en aha-opplevelse etter overtakelsen. Selv om han er sjef der i gården, ble han stoppet i døra da han skulle ned i produksjonen. Han fikk passet påskrevet og måtte marsjere ut og ta av seg smykket han hadde på seg, før han fikk slippe inn.

– Det spilte ingen rolle om jeg var sjef eller ei. Det setter en standard som gleder meg. Den standarden må man ha.

Dessuten klirrer det i medaljer og hos det lille, store slakteriet i Øksnes. De har alle godkjenninger på plass, også prestisjetung godkjenning for det Kinesiske markedet, som det eneste slakteriet i regionen.

– Det er en yrkesstolthet her som er formidabel. Det har nok noe med samholdet og dedikasjonen i bygda å gjøre. Det utgjør nok en x-faktor her som hever prestasjonen, sier Andre Reinholdtsen.

Det var i utgangspunktet et reint lakseslakteri, men det har også godkjenning for andre sorter. For å sørge for et jevnt sig, og stabilt arbeid, føres det levendelagret torsk inn fra merdene til Myre Havfarm og holder de ansatte med arbeid.

– Det er ikke mange slakteri som kan både laks og torsk. Det gjelder å tenke nyvinning, tenke framover, sier Andre.

Teknisk ansvarlig på Viking Øksnes

– Vår oppfordring til bransjen er: Bruk oss! Vi har alle godkjenninger, og slakterinummeret vårt er anerkjent i hele verden.

På mange måter kan man kalle Alsvåg-samfunnet et nisjesamfunn. De har spesialisert seg på akkurat dette: Prekevering av fisk.

Det første var at varm-maten fra nærbutikken forsvant sporenstreks – folk hadde jo ikke lunsjpauser lengre, fordi de hadde ikke jobb.

Andre Reinholdtsen
Alsvåg er et lite samfunn på omlag 1000 innbyggere. Da Viking Øksnes tok over slakteriet, berget mange arbeidsplassene sine.

Store ringvirkninger

Nå har nærbutikken i Alsvåg begynt å fylle varmdisken igjen. – Det høres kanskje ut som en liten detalj, men for det lille samfunnet fikk det så enorme ringvirkninger. Det første var at varm-maten fra nærbutikken forsvant sporenstreks – folk hadde jo ikke lunsjpauser lengre, fordi de hadde ikke jobb. Utviklingen i isopor-fabrikken stoppet, og det var generelt en veldig tung stemning. Men nå…

Å se at det lille samfunnet nå blomstrer opp igjen, er ekstra artig for en lokal fiskegründer og investor. For Øksnes-samfunnet har tradisjoner for å reise seg igjen når noe har falt over ende, og det med bravur. De kan snuoperasjoner.

Da røyken hadde lagt seg etter at hundrevis av filetarbeidere mistet jobben i to store fiskeindustri-konkurser, gav grasrota klar tale til pressekorpset som sto på døra: De skulle klare seg.

Fisken enset ikke konkursen, den fortsatte å boltre seg i havet noen steinkast unna kaikanten. Folket skulle reise seg igjen. Og det gjorde de.

Alsvåg-samfunnet har det i blodet, og har vist den samme ryggmargsrefleksen. Det er ingen tvil om at de 48 ansatte står for en støyt og vil fortsette å legge stoltheten i arbeidet de gjør.

FAKTA OM VIKING ØKSNES

  • Et slakteri med godkjenning for laks og hvitfisk
  • Tidligere eid av Cermaq.
  • Da Cermaq besluttet å legge ned driften i 2018, tok en gruppe investorer over, blant annet med støtte fra kommunen.
  • Viking Øksnes har en slaktekapasitet på rundt 40.000 tonn og har per i dag 48 arbeidsplasser.
  • I tillegg til slakting av oppdrettslaks, er det også tilrettelagt for levendelagring og slakting av torsk ved anlegget.
  • Nøkkelpersoner bak Viking Øksnes: Andre Reinholdtsen (fisker og eier av Myre Havbruk AS), Stig Collin Jenssen (eier av SG Trans AS, levendefisk-transport med bil), Erling Ostnes (CEO i Viking Delights AS, som jobber medsalg i Europa og Asia) og Andre Skarbø (eier av Platina Seafood AS, som har ledende markedsadgang på laks, ørret og hvitfisk i USA og Asia) og Hofseth International
Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.