TosLab i Tromsø utvider laboratoriet for raskere analyser

Nye instrumenter gjør at TosLab i Tromsø nå kan tilby utvidede tjenester og kortere svartid for eksisterende og nye kunder i nord. 

Tid er en avgjørende faktor når man skal teste at vannet og maten vi inntar er trygg. Er det farlige bakterier og kjemiske forbindelser eller skadelige utslipp i omløp gjelder det å finne kilden raskest mulig.

– Kundene har gjerne en vare som skal ut på markedet, eller utslipp som skal spores eller friskmeldes og raske akkrediterte svar er svært viktig, sier Vegard Tennes.

Tid er en avgjørende faktor når man skal teste at vannet og maten vi inntar er trygg, forteller daglig leder Vegard Tennes hos TosLab Tromsø.
Tid er en avgjørende faktor når man skal teste at vannet og maten vi inntar er trygg, forteller daglig leder Vegard Tennes hos TosLab Tromsø.

Han er daglig leder for det lokal eide Tromsø-selskapet TosLab som tilbyr høyteknologiske laboratorietjenester, tester og analyserer kvaliteten på blant annet vann, avløp og næringsmidler.

Nå har TosLab pakket ned instrumentene i de tidligere lokalene, og flyttet inn i nye Trofi Teknopark. Et moderne bygg som er bygget som et passivhus hvor tredje etasje er spesielt tilpasset for laboratoriedrift.

TosLab har flyttet inn i nye lokaler ved Trofi Teknopark i Tromsø. Foto: Zoltan Tot

Den nye beliggenheten er logistisk smidig med nærhet til båt, fly og buss.

– Vi får en nærhet til bransjer som er avhengig av at analysene starter samme dag som prøvene er tatt, forklarer Vegard Tennes. 

For å kunne tilby kundene rask og enkel respons etablerer de nå også et døgnåpent, ubemannet mottak der kundene kan levere prøver og hente utstyr også etter normal arbeidstid.

TosLab tilbyr høyteknologiske laboratorietjenester. Foto: Zoltan Tot

De investerer også i en såkalt GC-maskin og kompetanse for å analysere olje i vann, sedimenter og jord. Samtidig utvider de fra ni til ti ansatte.

Foto: Zoltan Tot

Trygt og kortreist

Prøvene som analyseres kommer typisk fra fiskeri, næringsmiddelindustri, vannverk, avløpsanlegg, skipsindustrien, oppdrettsnæringa og offshore.

– Vi bistår alt fra de lokale små til de store kjedene, det være seg lokale kjøtt og fiskeprodusenter og produsenter av ost, fiskefor og laks. De sender produktene sine til oss for å være sikre på at de er frie for uønskede stoffer i henhold til forskrifter og kundekrav før de trygt kan selge dem videre til forbrukeren, sier Tennes.

Foto: Zoltan Tot

I tillegg til næringsmidler kontrolleres også avløp, hygiene og miljø, og etter årevis med drift, har selskapet bygget en stor kundegruppe samt en solid kompetanse. Nå utvider de praksisen og satser de tungt på å utvide utstyrsparken.

– Vi opplever en økende etterspørsel fra enkelte bransjer og ruster opp utstyrsparken slik at vi kan tilby kundene mye kortere svartid. Prøver vi tidligere måtte ha sendt vekk, kan vi nå gjøre in-house på under ett døgn, sier Tennes.

TosLab har rustet opp utstyrsparken for å tilby kundene raskere svartid. Foto: Zoltan Tot

Større armslag

TosLab har mange kunder fra hvitfisk- og lakseindustrien. Jobben deres er å kontrollere at ulike verdier er innenfor krav satt av myndighetene, og de må følgelig holde seg oppdatert på gjeldende krav og forskrifter.

– Vi tester blant annet listeria-bakterier og bruker avanserte PCR-maskiner for å avdekke dette raskest mulig. Dette er den mest sensitive og effektive analysemetoden for blant annet listeria og salmonella. 

Vegard Tennes
TosLab har mange kunder fra hvitfisk- og lakseindustrien, hvor de blant annet tester mot listeria-bakterier. Foto: Zoltan Tot

PCR leter etter DNA til bakterien, og er svært følsom, noe som vil gi kundene en tidlig advarsel på at noe er på gang og tiltak må iverksettes.

Generelt sett er det ifølge Tennes god kvalitet på vann og næringsmidler i nord, aktørene tar sikkerheten på alvor. TosLab er også konsulent for mange firma, og da en viktig brikke for forebyggende arbeid og for å lage analyseplaner og kontrollsystemer for kundene.

TosLab har omfattende erfaring på de fleste områder knyttet til ulike analysetjenester. Foto: Zoltan Tot

Planlegging av renhold og hygiene er sentralt, og jevnlige kontroller og analyser gjennomføres hos TosLab.

Selskapet har omfattende erfaring og kan bidra med kompetanse på de fleste områder knyttet til ulike analysetjenester. Dette inkluderer utarbeiding av internkontrollsystem, å bestemme kritiske kontrollpunkt, kjemisk og mikrobiologisk rådgivning, kvalitetssikring etter regelverk og interne spesifikasjoner.

Gjengen hos TosLab i Tromsø er strålende fornøyd med selskapets nye lokasjon i Trofi Næringspark, og står klar for å hjelpe eksisterende og nye kunder med effektive analysetjenester.

– Vi henter også inn prøver for en del kunder, og ligger veldig strategisk plassert for den type aktivitet. Det går raskt å sno seg rundt for å hente inn prøver til kunder som ikke har mulighet til å levere sjøl, avslutter Tennes.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold TosLab AS


TosLab AS selger mikrobiologiske og kjemiske analysetjenester av næringsmidler, vann, avløp, hygiene og miljø. TosLab har omfattende erfaring og kan bidra med kompetanse på de fleste områder knyttet til næringsmidler.

Produsert av Næring i Nord – Nordfra.no

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.