VESTERÅLEN | Annonseinnhold

Utvider i Nord-Norge

Revicom har hatt stor vekst i Vesterålen og vinner stadig terreng i Nord-Norge. Nå inntar de Tromsø.

I Stakkevollveien 35 i Tromsø skjer det saker og ting. Rett utenfor Tromsø sentrum har tre skarpe hoder rigget seg til med stæsj og kalkulator. Etter å ha fått stadig flere kunder lenger nord i landet, rigger Vesteråls-selskapet seg til med nytt kontor i Tromsø. De har allerede merket et bra trykk med nye kunder til avdelingen i Tromsø.

Vil Tromsø bli en viktig region for Revicom fremover ?

– Ja, det kommer til å vokse. Der er det mye potensiale i vårt “distriktskontor”, sier leder for Revicom avd. Tromsø, Hallgeir Alvestad.

Der er det mye potensiale i vårt “distriktskontor” i Tromsø

Hallgeir Alvestad, Leder for Revicom avd. Tromsø

Ja – det er lov å humre når de kaller Tromsø sitt “distriktskontor”. For det er ingen tvil om hvor de hører hjemme. De startet opp på Sortland i 1982, som et naturlig sidekick til et handelssentrum i full blomst. Siden da har referanselista vokst seg lang, for ordet sprer seg..

– Vi vokser rett og slett gjennom at folk er fornøyde og sprer ordet. Næringslivet i nord snakker med hverandre, sier Wiggo K. Nilsen, daglig leder ved Sortland kontoret.

Frittgående tallknusere

De er 15 ansatte på Sortland, 4 på Øksnes-avdelinga på Myre – og nå 3 i Tromsø.

Det viktigste verktøyet deres, har de plantet midt mellom de ansattes skuldre.

Revicom er faktisk det største frittstående revisjons-crewet nord for Trondheim. Et etablert alternativ til de internasjonale kjedene.

– Vi gjør det på en litt annen måte i Vesterålen, med andre strukturer og god kommunikasjon som kommer kundene til gode, forteller de.

De er femten ansatte på Sortland, fire på Øksnes-avdelinga på Myre – og nå tre i Tromsø.

Det viktigste verktøyet deres, har de plantet midt mellom de ansattes skuldre. For hva skulle vi gjort uten tallknuserne? I vårt hjørne av verden hører det regelverk og regnestykker til å gjøre den minste bevegelse og transaksjon. Enkelte av oss kjenner lufta gå ut av oss som en ballong når vi hører ordet “moms”. For andre, er det som et eneste stort “challenge accepted”. Vel – takk til høyere makter for tallknuserne. Uten dem, hadde samfunnet raknet.

Hva er det som er oppskrifta på en god tallknuser?

– Utdanning i bunnen og god opplæring rent praktisk etter endt utdanning. Den kombinasjonen er uvurderlig.

Suksessfaktoren til Revicom har nemlig vært å satse på kompetanse og stabil bemanning. Kundene har hatt et fast kontaktpunkt gjennom flere år.

–Du må ha gode folk. Det føler vi at vi har hatt. Det er en kamp om arbeidskrafta, spesielt i disse tider. Det er ikke alltid lett å rekruttere, men vi har klart det og hatt gode folk, forteller Wiggo.

Revicom-teamet har alle en bachelor eller master under beltet. Noen av tallknuserne er også hentet inn til å undervise ved universitet og høyskole. I tillegg holder de kurs og skreddersyr opplegg for bedrifter

Stø kurs

Som tungt rådgivningsmiljø sørger de for at skuta holder stø kurs. Vi snakker virkelig pondus. Skatt, avgift, fusjon, fisjon, oppkjøp, verdivurdering, generasjonsskifte, omdanning og salg. Årsregnskap, drahjelp i den vanskelige oppstarten – lista er lang.

– For nystartede virksomheter kan vi tilby starthjelp som gjør den vanskelige oppstarten enklere. Da kan du drive med det du kan best, heter det på nettsida til selskapet.

Næringslivet i Vesterålen – hvilke utfordringer har de?

– Det er avhengig av bransjene. Det som er motoren er jo fiskerinæringa, den er sterk, tung og stabil, også oppdrettsdelen. Utfordringene for næringslivet ute i distriktet gjelder nok handel. Netthandel er en sterk konkurrent for det lokale næringslivet, og det merker vi på kundetilgangen i servicebransjen.

Lusker i kulissene

Vi lurer på hvordan Tromsø-kaptein Hallgeir Alvestad ser for seg tilstedeværelsen i Tromsø om… la oss si fem år:

– Om fem år har vi flyttet inn i nye og større lokaler. Vi har opsjon på være med på et nytt bygg som planlegges i Kræmerbukta. Så snart prosjektet har lista fylt opp med avtaler, vil de gå i gang med et nytt trinn to.

Tromsø-avdelinga består av lokal arbeidskraft som er tilstedeværende i Tromsø hver dag, noe som styrker posisjonen til Revicom i Troms.

Tidligere har vi betjent kundene fra kontoret på Sortland. En egen stab i Tromsø vil kunne yte bedre service og være mer tilstede ute hos kundene.

– Vi kan også serve regnskapskontorene vi har mye dialog med, og det kan også tilføre oss flere kunder.  

De er en stabil og kapabel gjeng med folk som brenner for faget. Revicom lusker dessuten i kulissene til mange spennende prosjekter. De reviderer mange av regionens lokomotiver, fra de små og snope bedriftene til de store mastodontene.

Wiggo K. Nilsen er ikke i tvil om at det kommer til å bli noen spennende år framover for Revicom:

Vi reviderer bedrifter i Oslo, Bergen og Bodø. VI kan serve hele landet med dagens teknologi. Vi kan i stor grad som revisor sitte hvor som helst. Alt er faktisk mulig med dagens teknologi.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.