Medby Næringspark tar form nord for Narvik

Barlindhaug Eiendom utvikler et nytt næringsområde i Bjerkvik og Medby.

Stadig mer av den 150 000 m2 store Medby Næringspark nord for Narvik fylles med aktivitet. Nå er to nye større etableringer påbegynt og flere er på gang.

– Det er ingen tvil om at Bjerkvik representerer et av landsdelens viktigste knutepunkt, og i så måte er en interessant lokalisering for en rekke lager- og logistikkaktører som opererer i nord, sier Kjetil S. Paulsen hos næringsparkens hovedeier Barlindhaug Eiendom.

Kjetil S. Paulsen hos næringsparkens hovedeier Barlindhaug Eiendom.
Kjetil S. Paulsen hos næringsparkens hovedeier Barlindhaug Eiendom er fornøyd med utviklingen av Medby Næringspark. Foto: Michael Ulriksen

Flasker og lager

Han forteller at det er resirkuleringsselskapet Infinitum og lagertilbyderen MittEgetLokale som er i gang med å etablere virksomhet på Medby Næringspark.

– Tomtearbeidene til Infinitum er godt i gang og selskapet skal etter planen være i drift neste sommer. Når det gjelder MittEgetLokale er de avhengig av å selge noen flere lagerseksjoner før de setter spaden i jorda, forteller Paulsen.

Kjetil S. Paulsen viser hvordan området i Bjerkvik og Medby skal utvikles videre. Foto: Michael Ulriksen

6000 kvm logistikksenter

Første store aktør i Medby Næringspark var Posten, som etablerte et 6000 kvadratmeter stort logistikksenter på Medby i 2017.

Første store aktør i Medby Næringspark var Posten, som etablerte et 6000 kvadratmeter stort logistikksenter på Medby i 2017.
Første store aktør i Medby Næringspark var Posten, som etablerte et 6000 kvadratmeter stort logistikksenter på Medby i 2017.

– Dette er en region hvor næringslivet har hatt en positiv utvikling. Det er ingen grunn til å tro at fremtiden ikke skal bli like spennende. Regionen ligger sentralt plassert i Nord-Norge, hvor næringslivet stadig blir sterkere. Behovet for raske, miljøvennlige og gode logistikktjenester vil øke, utalte konsernsjef i Posten Tone Wille rett etter at det nye logistikkterminalen var åpnet.

Kjetil S. Paulsen foran Posten og Bring sitt 6000 kvadratmeter store logistikksenter på Medby Næringspark. Foto: Michael Ulriksen

Ved siden av Infinitum og MittEgetLokale som er på tur inn, er Hålogaland Transportselskap, Hålogaland Dekk, Artic-Elektro og Teltproffen i tillegg til Posten i dag etablert på Medby.

Brua åpnet opp

Det var byggingen av Hålogalandsbrua og det faktum at Narvik manglet næringsarealer som fikk Barlindhaug Eiendom til å se mot Bjerkvik og etableringen av Medby Næringspark.

Oversiktsbilde Medby Næringspark. Foto: Barlindhaug Eiendom
Oversiktsbilde Medby Næringspark. Foto: Barlindhaug Eiendom

– At den nye brua ville skape en helt ny og mer effektiv dynamikk i hele regionen var det liten tvil om. Når vi samtidig visste at Narvik i lengre tid hadde manglet arealer for plasskrevende industri og næringsliv, ble Medby meget interessant, forklarer Paulsen.

Alt av infrastruktur er lagt inn i hver enkelt tomt, og vi ser nå frem til å fortsette utformingen av Narviks største næringspark, forteller Paulsen. Foto: Michael Ulriksen

Han forteller at de så unike muligheter for store sørvestvendte og solrike tomter med god adkomst og fleksible reguleringsbestemmelser. Et ideelt område for lager og logistikkvirksomheter midt i en av Nord-Norges mest spennende og folkerike regioner.

Økt interesse

Fra overtakelsen i 2009 og frem til i dag har mye handlet om opparbeidelse av infrastruktur og reguleringsarbeid. Etter at reguleringsplanen ble ferdigstilt i februar 2020 har interessen for området økt betraktelig, og Paulsen forteller at det nå jobbes med flere konkrete aktører for de resterende 70 målene.

Oversiktsbilde Medby Næringspark. Foto: Barlindhaug Eiendom

– Nå ser vi fruktene av arbeidet som er gjort, og vi har stor tro på at resten av næringsparken vil fylles med aktivitet i løpet av de neste årene. De gjenværende tomtene har gunstige grunnforhold og leveres ferdig planert etter nærmere avtale med hver enkelt kunde.

Alt av infrastruktur er lagt inn i hver enkelt tomt, og vi ser nå frem til å fortsette utformingen av Narviks største næringspark, avslutter Paulsen.

Les mer hos Barlindhaug Eiendom her.


MittEgetLokale


Kunne du tenke deg et eget lokale for oppbevaring av bobilen eller båten din, en plass å skru på motorsykler sammen med vennegjengen, eller et ekstra lager til bedriften din?

Nå planlegger MittEgetLokale oppføringen av 32 superfleksible lagerseksjoner i ulike størrelser i Medby Næringspark.

– Den store variasjonen i anvendelse av disse seksjonene er helt unik, noe som har ført til at konseptet har tatt helt av på landsbasis, forklarer daglig leder i MittEgetLokale Jørgen Ittelin-Brynildsen.

Siden oppstarten 17. september i fjor har selskapet han leder solgt lagerseksjoner for 450 millioner kroner.

Opplevd behov

Endring i boform og bosetningsmønster førte til at eierne av Bakkegruppen, en av Norges største boligbyggere, stadig oftere fikk spørsmål om de kjente til lokaler hvor folk kunne lagre båter, biler, ha hobbyverksted etc. Svaret ble alltid «nei», helt til de bestemte seg for å gjøre noe med det selv.

På et lite år har Bakkegruppens datterselskap, MittEgetLokale, utviklet et konsept som dekker slike behov, der du eier ditt eget lokale i stedet for å leie.

– Lokalene leveres som uinnredet frostfritt lagerlokale uten oppvarming, klar til bruk eller innredning etter eget ønske, forklarer Brynildsen.

Del av sameie

Han forteller at planene for Meby foreløpig omfatter to ulike bygg med til sammen 32 lagerseksjoner fra 72 til 144 kvadratmeter.

– Seksjonene er av type selveier og inngår i et helt vanlig sameie. Du får eget skjøte på seksjonen som du kan belåne som hvilken som helst annen fast eiendom. Den er forsikret, og det er alltid noen som sørger for brøyting, strøing og annet vedlikehold, beskriver han.

Salget i Bjerkvik er i gang, og Brynildsen opplever stadig større interesse rundt konseptet også i Narvik-regionen.

– Vi ser på dette som et område med mye spennende på gang og har stor tro på at interessen rundt de populære lagerseksjonen vil øke i takt med at folk blir klar over tilbudet, avslutter han.

Les mer hos MittEgetLokale.no


Artic Elektro


For tiden handler mye av hverdagen for Artic Elektros tre ansatte om levering og montering av ladestasjoner for elbiler.
For tiden handler mye av hverdagen for Artic Elektros tre ansatte om levering og montering av ladestasjoner for elbiler.

Bedriften som startet som et hobbyprosjekt i 2015 er i dag blitt en breddeleverandør av elektriske tjenester langs aksen Narvik – Gratangen – Evenes. For tiden handler mye av hverdagen for Artic Elektros tre ansatte om levering og montering av ladestasjoner for elbiler.

Mye av bilpraten i Narvik har de siste årene skiftet karakter. Fokuset på hestekrefter og dekkbredde, er byttet ut med drøftinger av rekkevidde og ladetid.

Artic Elektro – gründer Rune Skaar beskriver stemningen som helt elektrisk.

– Den økte elektrifiseringen av bilparken har ført til et eksplosivt behov for nye ladestasjoner i de tusen hjem. Vi valgte tidlig å spesialisere oss på dette, og leverer ukentlig ladestasjoner og ladeanlegg til boliger og borettslag i hele vårt nedslagsfelt, forteller Skaar.

Lysdesign

Han trekker også frem lysdesign som et av bedriftens spesialfelt.

– Jeg har alltid vært opptatt av å levere det lille ekstra. Lysdesign er blitt et felt hvor jeg både kan utfordre meg selv og begeistre kundene, beskriver Skaar.

Foruten elbilladere og lysdesign har selskapet hans også et nært og godt samarbeid med flere av regionens næringsaktører.

– Vi gjennomfører ofte internkontroller, og forvalter også flere faste serviceavtaler for bedrifter i hele vårt nedslagsfelt, avslutter Rune.

Les mer på articelektro.no


Hålogaland Transportselskap og Hålogaland Dekk


Innerst i Medby Næringspark ligger kontorbygget til Hålogaland Transportselskap. Rett over parkeringsplassen har de etablert Hålogaland Dekk. Nå opplever far og sønn Enevoldsen at det ruller godt i begge selskap.

Det som startet med en mann og en avtale om medisinlevering i 2003, er i dag blitt til et flerbent familieselskap, med 22 ansatte og logistikkontrakter med noen av landsdelens største konsern.

– I dag handler det meste av kjøringen om fastavtaler for Rema og Asko i hele Nord-Norge, forteller selskapets gründer Håkon Enevoldsen som beskriver denne delen av virksomheten som stabil og forutsigbar.

Godt skodd

Selskapets store behov for dekk og dekkskift til egen bilpark, førte til at far og sønn Enevoldsen i 2012 valgte å etablere et eget dekkselskap på skuldrene til familiens transportselskap. I dag er dekkselskapet et sterkt og selvstendig firma i vekst med kunder og leveranser langt utenfor egen by- og kommunegrense.

– Vi opplever at kunder langt sør i landet velger oss som deres faste leverandør av dekk. Vi håper og tror det handler om god service, innsikt og erfaringer. Gjennom transportselskapet får vi muligheten til å teste det meste av dekk før vi går ut og anbefaler dem videre.

Det har bidratt til å gjøre oss til en faglig sterk rådgiver, forklarer Andreas som beskriver produktbredden deres på denne måten:

– Vi kan levere alt fra trillebårhjul til hjullasterdekk.

Investerer i kundene

Deres fokus på de mellommenneskelige relasjonene har i begge selskapene skapt lojale og gode samarbeid som har vart gjennom mange år. 

– Vi har alltid vært opptatte av å investere i kundeforholdene for å bygge langsiktige og trygge relasjoner. Det har gang på gang vist seg å være en farbar og lønnsom vei for våre virksomheter, og er noe vi definitivt skal fortsette og fokusere på, beskriver Håkon avslutningsvis.

Les mer på hlts.no


Teltproffen


Teltproffen eier 8,5 mål tomt på Medby og har 2500 m2 med stålbygg hvor vi lagrer eget utstyr samt tilbyr vinterlagring av bobiler. Det er gamle bygg fra Forsvarets tid som vi etter hvert vil erstatte med nye, forteller daglig leder Bjørn Tore Holtet hos Teltproffen.

Når vi møter Bjørn Tore for en prat er han godt i gang med leveringen til sommerens Haikjeften-konserter i Ornesvik i Narvik. Han kommer kjørende i en av selskapets lastebiler, og på planet har han en rekke med oransje festivaltoaletter.

Full fart

Nå er det virkelig høysesong forteller Holtet i det han hopper ut av lastebilen

– Denne helgen har vi leveranser til Ballangen Fotballcup, Team Rynkeby og Nordic Last og Buss i tillegg til konsertene her i Ornesvika.

Gjennom flere år har Narvik-bedriften bygd seg opp som en serviceinnstilt totalleverandør av telt og utstyr til en rekke ulike utearrangement.

Fra duk til rød løper

– Vi har alt du trenger til en vellykket fest. Foruten 3500 m2 telt har vi bord, stoler, servise, duker og lys. Trenger du bar og kjøleskap til festen, leverer vi det også. Vi har rød løper og klesstativ med kleshengere. Vi leverer også gjerder i alle former og varme til alle teltene, forklarer Holtet om den innholdsrike produktlista deres.

Nylig ble selskapet automatisk omgjort til en familiebedrift da sønnen Martin kom hjem for å overta styringen av Teltproffen.

– Det blir godt og overlate mye av det administrative til han, så kan jeg jobbe og slite ute i felt, humrer Bjørn Tore.

Mye på gang

For selv om han nå har overlatt mange av oppgavene til sønnen har han ingen planer om å gi seg helt riktig enda.

– Vi opplever et stort etterslep på alt av fester og arrangement som er blitt utsatt under Koronatiden. Disse oppdragene har nå startet å tikke inn, og om verden er noenlunde lunde normal til neste år skal vi levere 2500 m2 telt med gulv til Bygg- på Anleggsmessa i Tromsø. Så her er det ikke tid for å innta hvilestilling, avslutter far Holtet.

Les mer på teltproffen.no


Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!

Les også:

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.