Løfter Lofoten

Fredrik Thuv Nilsen i Lofoten Truckservice driver en virksomhet som gjennom fire tiår har opparbeidet et så godt ry at det nesten blir for mye av det gode. 

Bedriftslederen på Leknes har overtatt virksomheten fra sin far Ole Nilsen, som etablerte det som opprinnelig var et enkeltpersonforetak tilbake i 1979. Sønnen Fredrik har mer eller mindre vokst opp med farens bedrift. Senior jobbet med gaffeltrucker og tilhørende utstyr i Tromsø, og så behovet i Lofoten.  

Fra bil til truck

 – Jeg jobbet i bilbransjen da jeg valgte å kjøpe meg inn i bedriften. Tilfeldighetene ville det slik at jeg fikk rekruttert min tidligere sjef fra bilbransjen, forklarer Fredrik. Kollegaen Ronny Selnes eier 30 prosent av bedriften, mens Fredrik eier 70 prosent.  

Vi har mange gode samarbeidspartnere, blant annet Sparebanken Nord-Norge, som har vært en fantastisk partner for oss. – 1. januar 2018 fikk vi selgerstatus på Bobcat teleskoptruck, og dem har vi solgt seks av så langt. Bare i år, med brukt og nytt har vi før påske ordre på vel 20 maskiner. Det er all time high, sier Fredrik Thuv Nilsen.

– Det er først og fremst fiskeribransjen som er vår største oppdragsgiver. Vi har i tillegg mange  kunder på landsiden, som eksempelvis bygge- og transportbransjen. Den mest krevende delen av våre leveranser handler om de produktene vi leverer til fiskeindustrien.

Slitasjen spesielt gaffeltruckene utsettes for er voldsom. Vi må tilpasse utstyret, slik at det i større grad tåler bruken. Det stilles også store krav til service, reparasjoner og vedlikehold. Det å få tak i mekanikere som kan ta alle oppdrag fra start kan være en utfordring, sier Nilsen. Det går gjerne en stund før alle sertifiseringer og arbeidsmetoder på truck og lift er på plass. 

Kundene trenger hjelp på stedet

Er det utfordrende å rekruttere nok arbeidskraft?

 – Definitivt. Jeg vil si at dette er vår største utfordring. Samtidig beskytter vår fagkunnskap oss til en viss grad mot konkurranse. Siden vi har lang erfaring, og har et utbygd apparat for salg og service kan vi levere på det kundene våre etterspør. Fra tid til annen dukker det opp enmannsforetak eller konkurrenter som vil inn på markedet, men det har vist seg over tid å være utfordrende.

Tilgang på servicefolk med riktig verktøy og tilgang på reservedeler er viktig for kundene til Lofoten Truckservice.

Næringen trenger ofte hjelp på stedet, og spesielt i høysesongen deres blir konsekvensene voldsomme dersom det ikke er tilgang på servicefolk med riktig verktøy og tilgang på reservedeler til eksempelvis en gaffeltruck som det oppstår feil på. Dermed blir vi en vesentlig faktor for dem, på samme måte som de er det for oss.  

Ansvaret tynger 

– Du har vært åpen på at du har opplevd å møte veggen for alvor, og har måttet søke hjelp for å beholde helsa? 

– Ja, dette snakker jeg gjerne om. Folk spør meg hvordan det er å drive privat. Man føler et stort ansvar. Det omfatter hele livet, og man tenker kanskje jobb hele livet, natt og dag og helger. Det blir livsstil og hobby, og da kan det fort ta overhånd. Jeg har vært helt åpen om det å gå på en smell overfor ansatte, kunder og samarbeidspartnere. 

Ti av ti jeg møter profesjonelt responderer positivt, og mange forteller om lignende opplevelser. Ved å legge alt på bordet om situasjonen, er det lettere å være meg selv. Samtidig har min samboer, mine to barn, nærmeste familie, venner og gutta på jobb vært utrolig viktig for meg og spilt en stor rolle på veien tilbake.

Dette har også gjort meg mer bevisst på hva som må være balansen mellom jobb og fri, og at endringene som må til for å ikke havne på samme kjøret igjen, må jeg gjøre selv. Rart å si det ut, men det er utfordrende og må øves på. 

– Hvilke grep måtte du ta for å komme deg ut av mørket? 

– Jeg måtte erkjenne at jeg var i alvorlige vansker. Jeg gikk til lege, og ble sykemeldt på dagen. Det var behov for mye hvile. Jeg måtte la være å gå på kontoret i perioder, men var bevisst på at jeg måtte beholde kontakten med kolleger og kunder. Jeg skulle tilbake. Fella jeg gikk i var troen på at jeg måtte «gjøre alt». Jeg klarte ikke å delegere, og måtte lære dette.

Det handlet ikke om manglende tillit til de andre, men ansvarsfølelsen ved å være eier. Faktum på en arbeidsplass er imidlertid at det kan være folk der som er bedre enn deg selv på ulike områder. Hos oss er det voksne folk som tar ansvar, skjønner kundenes behov og gjør en jobb jeg er utrolig stolt av. Mitt behov for mindre belastning gjør at hele teamet er blitt enda mer selvgående. Det er utelukkende positivt.  

Kontinuerlig vekst 

Fredrik Thuv Nilsen viser til omsetning og overskudd i bedriften stort sett gjennom alle år. Oppdragene blir stadig flere. Det gjør behovet for mer arbeidskraft stadig mer overhengende.  

– Nå skal vil knytte til oss flere ansatte, og finner vi rett person med hjerte for det vi driver med, tilbyr vi muligheten for å komme inn på eiersiden. Det har ikke betydning om jeg eier 50 eller 70 prosent, men at firmaet har kompetente medarbeidere med samme interesse, og som vil drive i samme retning i mange år fremover.

Vi har kunder over store deler av Nord-Norge, og så langt sør som ned mot Trondheim, sier Fredrik Thuv Nilsen. Her sammen med medarbeider Geir Slydahl (t.h.)

Hyppig utskiftning av ansatte funker dårlig for oss og våre kunder, vi trenger stayere. Man er ikke noe uten de ansatte. Jeg skal ikke undervurdere egen posisjon, men uten flinke ansatte på golvet hadde ikke Lofoten Truckservice vært noe å snakke om. Min erfaring med å bli utslitt har også lært oss at vi må bli flinkere til å vurdere hva som er akuttbehov hos våre kunder, hva som er nødvendig for den daglige produksjonen, og hva som må tåle å vente litt, forklarer han.  

Forventningspress 

– Jeg har inntrykk av at dere ikke egentlig er så veldig kjent i Lofoten blant folk flest? 

– Det er nok riktig. Vi har ikke tradisjon for å sende ut pressemeldinger, og snakker ikke så høyt om det vi gjør. Går man høyt ut og forteller hvor bra man er, skapes det en forventing som det kan bli vanskelig å etterleve, og det kan fort bli negativt. Vi føler selv vi leverer bra til våre kunder, men det er kundene som til slutt avgjør om servicen er tilfredsstillende, ikke vi.

Vi kan ikke utvide nedslagsfeltet vårt uten at vi samtidig kan levere solid på service og vedlikehold. Det betyr i klartekst at vi ikke aktivt går ut og frir til markedet overalt og utenfor kjerneområdet vårt.

Eksisterende kunder er grunnstenen vår og de har vært med på denne reisen i 40 år, og vi ønsker å ha de med videre. Når det er sagt har vi regelmessig delesalg og utstyrssalg til Finnmark og sørovermot Trondheim. Det at kunder langt borte fra vil handle fra oss er gøy, medgir Nilsen.  

Gøy med oppmerksomhet 

– Og bevares, det er jo litt artig å kunne stikke hodet frem, og fortelle at vi gjør det veldig bra. Nå er vi klare for å levere bredere produktutvalg. I 2018 fikk vi forhandlerstatus på Bobcatteleskoptrucker, og her er ny-leveringer kommet godt i gang.

Sommeren 2018 startet vi opp med liftutleie. Dette ble godt mottatt og antallet lifter i utleieparken er høyere enn vi antok det ville være på dette tidspunktet. Sommeren 2019 leverer vi ni-ti trucker fra Crown på femårs avtale med Insula AS (Lofotprodukt).

Avtalen fikk vi fornyet i konkurranse med langt større leverandører enn oss. Det viser at vi kan konkurrere på pris og service. Vi er meget takknemlige for at bedrifter i Lofoten handler lokalt. Vi ser eksempelvis at det bygges mer gjennom hele året enn det gjorde før. Dermed kommer vi blant annet til å selge og leie ut litt flere lifter og trucker enn vi tidligere har gjort, sier bedriftslederen.  

– Dere har i løpet av de siste årene omstrukturert selskapet i ulike deler, og i fjor startet dere et utleieselskap og utvidet utleieparken til også å tilby kundene lifter. Hvorfor har dere valgt å gjøre det slik? 

Etterspørselen fra eksisterende kunder var avgjørende for denne satsningen, da også med utvidelse av ulike typer lifter. – En del kunder har fordel av å leie utstyr. Det kan være at de har behov for maskiner i en kortere eller lengre periode uten å måtte ta opp lån for å investere. De kan ha ønsker om å bytte ut utstyr. Ved å leie går dette ikke ut over lånelikviditeten.

Enkelte virksomheter har som policy at de ikke skal lease eller eie utstyr, men kun leie dette. Det er også vanlig å levere anbud på større prosjekter, og da er det praktisk å ha utstyr perioden prosjektet pågår. Det er de færreste som ønsker en gigantisk maskinpark, som man selv må sørge for vedlikehold på, transportere og lagre, forklarer Fredrik Thuv Nilsen.

Når det gjelder oppdelingen av selskapet i ulike AS er det skjedd for å gi en bedre regnskapsmessig oversikt for de ulike delene av virksomheten. 

Forhandler flere merker 

– Dere forhandler flere truckmerker? 

– Dette er noe vi har valgt for å kunne tilby kundene våre bredden i markedet. Siden vi ikke er merkeimportør eller fabrikkstyrt, står vi rimelig fritt til å selge det vi vil og kundene etterspør. Vi har hele veien vært opptatt av å samarbeide med importører som er litt sånn som oss.

Det er viktig for oss og våre kunder at det er høy kvalitet på produktene og kort vei til support og ledelsen. Hos Scanlift Maskin AS (DOOSAN, BOBCAT og SILVERSTONE) og Scan Truck AS (CROWN) opplever vi nettopp dette. Der er det utrolig flinke mennesker å samarbeide med.  

– Hvilke ambisjoner har dere? 

– Vi ønsker å vokse, men det skal skje kontrollert. Vi skal ha det gøy på jobb, og vi skal trives. Vi har veldig god kontakt med våre kunder, og det er det beste ved jobben. Vi lever av og for kundene, og det er veldig mange trivelige folk der ute som vi får jobbe med.

At næringslivet i Lofoten dessuten går så det griner er stas. Det er fart i markedet, og dagene går fort. Det gjør det gøy å drive Lofoten Truckservice, smiler Fredrik Thuv Nilsen.  

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.