NORDLAND | Annonseinnhold

Nye Narvik sykehus har gitt KET bedriftens største oppdrag noensinne

Nylig overleverte Anders og Marie Føre Lindorff hos KET sitt største enkeltoppdrag noensinne. Nå har de tatt fatt på et enda større.

Arbeidene på tomta til det nye sykehuset i Narvik har til sammen sikret familiebedriften kontrakter til en verdi av rundt 80 millioner. KET (Kran og Entreprenørtjenster AS) sin del av prosjektet omhandler i all hovedsak sprengning, masseutskiftning og rørarbeid.

Nye Narvik sykehus har gitt KET bedriftens største oppdrag noensinne, forteller Marie Lindorff hos KET.
Nye Narvik sykehus har gitt KET bedriftens største oppdrag noensinne, forteller Marie Føre Lindorff hos KET. Foto: Michael Ulriksen.

Kontraktene med HENT på Furumoen har helt klart blitt et veiskille for bedriften.

Marie Føre Lindorff

– Da vi nylig overleverte første av tre kontrakter til en verdi av 20 millioner, var det med god margin bedriftens største siden oppstarten. Nå har vi tatt fatt på neste som har en ramme på 31 millioner. I tillegg kommer grunnarbeidet på Helsehuset, forteller Marie som bl.a. beskjeftiger seg med HMS og KS i selskapet.

Ole Sjursen kontrollerer kum i forbindelse med omfattende VA- arbeid i den inneværende kontrakten med HENT. Foto: Michael Ulriksen.

Økt satsing som entreprenør

Da en dårlig kronekurs satte kjepper i hjulene for Anders sin importvirksomhet Maskin Invest, bestemte han seg for å satse mer på KET og entreprenørbiten. Siden har han mer enn doblet både omsetning og mannskap. Ikke minst har han fått kona med på laget.

Anders Lindorff har mer enn doblet både omsetning og mannskap etter at han valgte å satse mer på KET. Foto: Michael Ulriksen.

– Til tross for korona fikk denne satsingen en skikkelig pangstart, forteller Anders og viser til at første kontrakt med HENT ble undertegnet i april i fjor.

Den store oppturen startet imidlertid litt før, da de ble innleid av LNS for å jobbe med den nye tunnelen fra E6 og opp til sykehuset.

Den nye tunnelen fra E6 og opp til nye Narvik sykehus ble en portåpner for KET og samarbeidet med LNS. Foto: FlyNystad

– Det var bokstavelig talt inngangsporten til nye muligheter og mer arbeid. Da fikk vi på mange måter presentert oss, forteller han.

Maskinkjører Stig Stiberg og resten av de ansatte hos KET har hatt nok å henge fingrene i etter at kontrakten med HENT ble inngått. Her de i gang med flytting av eksisterende høyspent, og etablering av ny kabeltrassé. Foto: Michael Ulriksen.

Omsetningsøkningen fra 10,4 millioner i 2018 til rundt 30 millioner i 2020, vitner om et selskap i stor vekst. På samme tid har 4 ansatte blitt til 12.

Vann og avløp har blitt en viktig satsningsområde for Anders Føre Lindorff og de ansatte hos KET.

Trives best i grøfta

Anders er bondesønnen fra Danmark som ikke var mer enn seks år gammel da han første gang utførte et arbeidsstykke med traktoren hjemme på gården.

Siden har han vært lidenskapelig opptatt av alt som handler om maskiner og maskinarbeid, og han har i tillegg en solid dose erfaring som snekker, etter mer enn 10 år som selvstendig snekker.

Eier og daglig leder Anders Føre Lindorff hos KET trives best blant maskiner og grus, langt vekk fra kontorpulten. Foto: Michael Ulriksen.

Selv om han er prosjektleder for grunnarbeider til en verdi av flere titalls millioner, foretrekker han å tilbringe arbeidsdagen i grøfta fremfor på kontoret.

– Jeg trives best blant maskiner og grus. Det handler om å være “hands on”. Ute i tomta har jeg oversikten og kontrollen jeg trenger. Når jeg i tillegg vet at Marie har full kontroll på kontoret, er det lett å være prosjektleder i grøfta, sier Anders.

KET (Kran og Entreprenørtjenester AS) har hatt en solid vekst med en omsetningsøkning fra 10,4 millioner i 2018 til rundt 30 millioner i 2020. Foto: Michael Ulriksen.

Mange med på laget

De store kontraktene har også medført at KET og Anders har vært nødt til å engasjere underentreprenører, noe som har vært på å gi oppdrag til flere lokale bedrifter.

Godt samarbeid med underentreprenører er en viktig del for å lykkes, forteller Anders hos KET. Her sammen med Iver Solheim og Fjellarbeid Nord hvor Anders eier 50% av selskapet. Foto: Michael Ulriksen.

– Vi har blant annet leid inn hjelp til bergsprengning og steinknusing. Til sammen har vi kjørt ut rundt 50.000 kubikkmeter masse i tillegg til det vi har knust og og tilbakeført inne på tomta, beskriver Anders.

Tomta til det nye sykehuset i Narvik har medført mye jobb, både til KET og lokale underentreprenører. Foto: FlyNystad.
En ryddig anleggsplass legger godt til rette for arbeidsmiljøet og forebygger skader. HMS arbeid er høyt prioritert bekrefter HMS-leder Marie Føre Lindorff.

Veien videre for KET

Pågående kontrakt skal ikke leveres før oktober 2023, men tankene om veien videre har allerede meldt seg.

Ekteparet og kollegaer Marie og Anders Lindorff er godt fornøyd med retningen bedriften deres KET er på vei i årene som kommer. Foto: Michael Ulriksen.

– Vi har nå bevist for oss selv at vi er i stand til å håndtere store komplekse oppdrag. Nøyaktig hvor veien ut av sykehustomta går videre vet vi vi ikke, men vi er ganske sikker på at kursen settes mot nye spennende oppgaver som involverer maskiner, grus og stein, avslutter ekteparet Føre Lindorff.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | KET – Kran og Entreprenørtjenster AS

Tlf 400 87 100
post@ket.as

KET – Kran og Entreprenørtjenester AS leverer maskinentreprenørtjenester med topp moderne maskinpark og med et høyt fokus på kvalitet, sikkerhet og kvalifisert personell.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.