NORDLAND | Annonseinnhold

Hos Holmlund i Narvik startet 95 års historie med fraktebåten Bror

Den velsmurte familiebedriften til familien Holmlund i Narvik har sitt utspring fra den gamle fraktebåten Bror bygd på Ankenes. I dag, nærmere 95 år etter at båten fraktet sin første saltsekk, er det 4. generasjon som har hånda på roret, og nå handler det om olje, gass og drivstoff.

Dagens eier og driver, Sven Holmlund har akkurat satt seg ned for å starte praten med undertegnede da far og 3. generasjon Holmlund kommer innom.

Kom langs sporet

Jack på 87 år er kommet på sin daglige visitt, og har som alltid med seg posten. Rangordningen i familien er klar, så Sven er rask med å reise seg slik at faren får sitte der han pleier. Fra sin faste plass i hjørnet begynner han å fortelle historien om bedriftens opprinnelse.

87 år gamle Jack Holmlund livner til når han begynner å fortelle om 
familiebedriften han daglig har vært innom de siste 75 årene.

– Det var jernbanesporet som ledet forfedrene våre fra Skellefteå til Narvik i 1905. Grunnlaget for dagens drift ble bygget av min bestefar og Svens oldefar midt på 1920-tallet, da han etter å ha rodd én og én planke fra Fagernes til Ankenes, bygde fraktebåten Bror med sine egne hender.

Jack Holmlund

Bror

Jack forteller med en imponerende hukommelse. Før han fortsetter, reiser han seg og går bort til tre eldre sorthvit-bilder som henger på veggen over kassen. Han peker på det øverste som viser fraktebåten Bror.

Far, sønn og fraktebåten Bror.

– Rett etter ferdigstillelse begynte båten å gå i fergerute med bolagsarbeidere som bodde i bygda Ankenes, på den andre siden av Beisfjorden, forteller Holmlund.

Som fraktebåt besto lasten for det meste av salt, kull, koks og trelast. Etter at aktiviteten tok seg opp satte forfedrene våre også opp et lite lagerbygg på Fagernes, forteller han videre.

En og annen tur med “Bror” gikk til Svolvær hvor de hentet olje på fat som ble videresolgt i Narvik. En del av oljen ble også solgt til båter.

Diesel og smøremidler

Et eget tankanlegg ble også reist på kaia i nærheten av lageret. Herfra solgte de blant annet diesel som de hadde hentet i Svolvær. Diverse smøremidler kom også raskt inn i produktsortimentet.

Etter å ha mistet kontrollen over kaia og anlegget i krigsårene da tyskerne gjorde det hele om til matlager, kom det tilbake i familiens hender da krigerne var slutt og tyskerne trakk seg ut.

Veien derfra og frem til i dag har vært både innholdsrik og skiftende.

Sven overtar når den nyere historien skal fortelles. 

Kjøpte ”Statoil”

Sven overtar når den nyere historien skal fortelles. 

I 1999 endret selskapet vårt navn til Holmlund Oljeservice.

Sven holmlund

Samtidig med navneendringen la Statoil ned sitt lager i Narvik, og Holmlund Oljeservice overtok fasilitene. Etter dette ble Holmlund Oljeservice de eneste med smøreoljelager i Narvik.

Firmaet drifter i dag et moderne anlegg i Fagernesveien, og har ansatte med lang erfaring i bransjen. Bedriften håndterer både privatmarkedet og bedriftsmarkedet i et nedslagsfelt som strekker seg fra Kjøpsvik i sør til Gratangen i nord.

De viktige tankbilene

Dagens trekløver fra venstre: Alf Martin Kristiansen, Tor Inge Mikalsen og Sven Holmlund.

Den delen av driften med desidert størst volum handler om utkjøring av diesel til de store entreprenørene i regionen.

– Vi har to egne tankbiler som overlapper hverandre og forsyner større maskinentreprenører, lastebilselskap og landbruksaktører med diesel, ramser han opp.

På tomta i Fagernesveien har de også en propanfyllestasjon for flasker og biler som går på gass.

Bedriften har også eget propananlegg.

Bilgass

– Det er noen titalls biler i byen som går på gass. Til tross for at forbruket øker 10-15 prosent i forhold til bensindrift, blir utslippet lavere og gir dermed miljøgevinst. Med en mye lavere pris per liter, blir gass likevel et mye billigere alternativ, kan han fortelle.

Et annet produkt som etterspørres stadig oftere er biodiesel og biofyringsolje.

Holmlund Oljeservice har i tilligg til diesel og gass også spesialisert seg på alt av smøremidler.

Henger med

– Mange byggeplasser er i dag fossilfri. Den nye Kiwi-butikken som nå er under oppføring i Narvik er et slikt eksempel. Da har entreprenørene og leverandørene bundet seg til å velge biodiesel fremfor vanlig. Foreløpig er det et stykke mellom disse byggeplassene, men vi merker helt klart at det er en økende trend.

Sven Holmlund hos Holmlund Oljeservice har snart 100 års historie å se tilbake på. En styrke for Holmlund i møte med nye markeder og etterspørsler, sier Sven.

Vår jobb er å henge med i svingende og snu oss etter nye markeder og etterspørsler. Det har vi klart i snart 100 år, og vi har trua på å klare det en god stund til, fastslår Sven avslutningsvis.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.