NORD-NORGE | Annonseinnhold

Hålogaland Element er leverandør av byggelementer og godt humør

Gjennom 22 innholdsrike år har Hålogaland Element produsert og levert bygningselementer av tre til alle typer bygg og boliger. Uansett hva bestillingene har vært, er det ett element som alltid har gått igjen i leveransene – et godt humør.

Å smile mye har alltid vært en viktig del av bedriftskulturen vår. Godt humør og ekte smil innehar en positiv kraft som bryter barrierer, skaper trivsel, knytter bånd og demper konfliktnivå. Ikke minst er det svært smittsomt, sier administrerende direktør Geir Vidar Haugen med et sedvanlig glimt i øye.

Administrerende direktør Geir Vidar Haugen hos Hålogaland Element ser betydningen av et godt humør på arbeidsplassen.
Administrerende direktør Geir Vidar Haugen hos Hålogaland Element ser betydningen av et godt humør på arbeidsplassen.

Fra anleggsbrakker til elementer

Han leder i dag en gjeng på 18 ansatte som hver dag går på jobb for å prosjektere og produsere bygningsdeler i treverk til proffmarkedet i nord.

Det som startet som ren produksjon av anleggsbrakker er i dag blitt til en breddeleverandør av moduler og elementer til et både regionale og nasjonale entreprenører og utbyggere.

De ansatte hos Hålogaland Element legger stor vekt på presisjon i arbeidet med byggmoduler. Foto: Simen Bergvik

Ut fra elementfabrikken på Strandland i Risøyhavn sendes det ukentlig ut ferdige brakker, hele moduler, vegger, tak, gulv og etasjeskiller – alt bygd innendørs og tilpasset etter de ulike kundenes ønsker og behov.

Store dimensjoner. Foto: Simen Bergvik

Mange fordeler

En byggeteknikk som gir både produsent og kunde mange fordeler.

Med vår Sintef-godkjente innendørsproduksjon sikrer vi at elementene og modulene får den beste kvalitet da de blir produsert under kontrollerte forhold både med tanke på fuktighet og temperatur, beskriver Haugen.

– Fordeler ved å benytte bygningselementer kontra plassbygging er mange.

Geir Vidar Haugen
Effektivitet og kortere byggetid er noen av fordelene med elementbygg. Foto: Simen Bergvik

Han trekker også frem effektivitet og kortere byggetid som åpenbare fordeler med elementbygg.

– Man slipper uforutsette stopp i byggingen grunnet vær og vind og produksjon av elementer kan også foregå parallelt med grunnarbeidet, fundamentering og eventuelt oppsetting av bæresystem.

Geir Vidar Haugen

Fokus på fotavtrykket

For Hålogaland Element er fokuset på fotavtrykk og miljøpåvirkning også høyt prioritert.

– Gjennom vår kontrollerte produksjonsprosess er det mye enklere å minimere svinn enn hva tilfellet er når materialene ligger rundt omkring på en byggeplass i all salgs vær.

Geir Vidar Haugen
De ansatte hos Hålogaland Element har god kontroll på elementene og produksjonsprosessen. Foto: Simen Bergvik

Han beskriver råvaren deres, norsk tre, som en fornybar ressurs som både er kortreist og av høy kvalitet. 

– Råvarene som inngår i modulene våre er kontrollert slik at de ikke innholder noen form for miljøgifter eller andre stoffer som kan være helse- eller miljøfarlig.

Geir Vidar Haugen

Det er svært viktig at produktene som brukes i produksjonen ikke avgir partikler, gasser eller stråling, og heller ikke påvirker jord eller grunnvann negativt, forklarer Haugen.

Ingen miljøgifter eller farlige stoffer skal finne veien inn i byggelementene til Hålogaland Element. Foto: Simen Bergvik

Lys horisont

At mange har fått øynene opp for elementene og modulene til den lokale kvalitetsleverandøren i Risøyhavn, er det ingen tvil om.

Geir Vidar Haugen ser en lys fremtid for det lokale næringslivet og for Hålogaland Element. Her foran leveringsklare elementbygg. Foto: Simen Bergvik

– Horisonten ser lys ut.

Geir Vidar Haugen

Et av prosjektene som står på blokka inneværende år er utvidelse av kontorbygget til morselskapet LNS. I tillegg skal det leveres ferdige kontormoduler til Andøya Space Center.

Elementprodusenten har også flere andre spennende prosjekter de jobber med, inkludert et leilighetsbygg i moduler som er under planlegging.

Elementfabrikken på Strandland i Risøyhavn. Foto: Simen Bergvik

– Ordreboka for 2022 fylles stadig opp og vi har allerede sikret full produksjon i mange måneder fremover. Nok en god grunn til å smile, avslutter direktøren.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold Hålogaland Element AS


Vi prosjekterer og produserer vegg, gulv, tak og utfyllingselementer av tre for alle typer bygg (boliger, institusjoner og næringsbygg). Med innendørs produksjon blir elementer fremstilt under kontrollerte miljøforhold, effektivitet og kvalitet.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.