NORD-NORGE | Annonseinnhold

Haldde Arkitekter ser et Alta som bobler av optimisme

Alta er et urbant stykke Nord-Norge. Befolkninga har bikket 20.000 og kryper oppover. Veksten gir seg utslag i nybygg, friske satsinger og nytenkning. Her finnes også lokale krefter som Haldde Arkitekter med solid fagkunnskap som elsker å bidra til veksten. 

De er små, smidige og like rotfesta som fjellet de er oppkalt etter, og nå er Haldde Arkitekter med på å utvikle et Alta som bobler av optimisme.

– Vi tror det er viktig med lokale krefter som har kjennskap til både de klimatiske, kulturelle og politiske forhold i Alta, sier Magnus Langli, daglig leder i Haldde Arkitekter.

Magnus Langli, daglig leder i Haldde Arkitekter
Magnus Langli, daglig leder i Haldde Arkitekter

Han “skulle bare være hjemme et år” etter endt utdannelse i København. Tolv år senere sitter han som medeier i det kortreiste Alta-selskapet Haldde Arkitekter. De ville være en lokal aktør for å bistå lokal vekst.

Et kortreist arkitektkontor som kunne spille ball med lokalmiljøet og være tilgjengelig, ikke sitte milevis unna på et hovedkontor sør for Dovre. Det har entreprenørene i regionen og landsdelen forøvrig tatt flittig i bruk.

Fra kontoret sitt har de utsikt til fjelltoppen de har hentet navnet sitt fra.

– På toppen av Haldde står jo nordlysobservatoriet, et provisorisk steinbygg som ble bygget på 1800-tallet. Det er en fin kontinuitet å ha med seg, sier Langli.

Smittsom optimisme

Tilbake i 2010, da de startet opp, var melodien at de små kontorene ble oppkjøpt av de store aktørene og ble styrt fra sentralt hold. Magnus & co gikk mot strømmen.

–  Bransjen satser lokalt. Det får de igjen for, for det gir dem en partner de kan gå til. Det er enklere på mange måter. Når du kjenner folk, kan du kanskje pushe og kreve litt mer. Haldde Arkitekter er et resultat av et veldig bra lokalt samarbeid.

Magnus Langli

Timingen deres kunne neppe vært bedre, for det koker i Alta, og det trengs hoder til å planlegge. Store kommuneplaner tilrettelegger nye felt og næringsområder for at samfunnet skal kunne utvikle seg. Og den lokale flyplassen – den er dimensjonert for 40.000 innbyggere.

– Det siktes høyt fra kommunalt nivå. Det sprer en smittsom optimisme.

Magnus Langli
Et av prosjektene Haldde Arkitekter jobber med er Altaparken.
Et av prosjektene Haldde Arkitekter jobber med er Altaparken.

Og Altaparken som Haldde Arkitekter nå jobber med, er et godt eksempel. Her er det lagt tilrette for idrettsanlegg, tennis, ski, ridning, frisbeegolf, to nye fotballbaner med undervarme og flere spennende elementer som også er med i planene. Både på nærings- og fritidssiden skjer det mye i Alta.

– Sosialt er det mye trivsel i Alta. Det var jo det som gjorde at jeg ble værende her. Jeg ble egentlig bare slukt inn i alle slags artige ting fra det øyeblikket jeg kom, sier Magnus.

Blant annet kom drømmen om flysertifikat opp i lyset, og vipps hadde de startet opp flyklubb i Alta, med hanger, klubbhus og alt. Og joda – det hender at de hopper i flyet for å møte kunder i nord. En dagstur bak rattet til en kunde er plutselig bare en knapp time unna med småfly. 

Ansikt til ansikt

Strategien til Haldde Arkitekter var i begynnelsen å være veldig små, men i dag er de seks ansatte og strategien har flyttet over til å være et uavhengig arkitektbyrå som skal bidra sterkt til lokal utvikling gjennom solide og holdbare løsninger.

Samarbeidet med lokale byggherrer og entreprenører har blitt veldig godt, og i konkurransen om oppdragene og i planleggingsfasen tar de ofte kontakt og får Haldde Arkitekter med på laget.

Haldde Arkitekter har et tett og godt samarbeid med lokale aktører og verdsetter muligheten for å være dynamiske i oppdragene de påtar seg.

Som en lokal bedrift er de dynamiske og kan tilpasse seg både små og store prosjekter.

– Styrken vår ligger nok i allsidigheten. Vi er med på så mangt. Det er artig med et nybygg og starte med blanke ark, men behovet for ombygginger og om-innredninger er stort. Vi er god på å ta hensynene som må tas, og å ha mange tanker i hodet på én gang.

Magnus Langli
GLØD – Aurora Canvas Dome

Enten det er barnehager, næringsbygg, eneboliger eller omkalfatringer på eksisterende bygg, står de for gode arkitektoniske og estetiske løsninger. Alta-arkitektene har også høy kompetanse innen prosjektledelse, materialkunnskap, brannteknikk, konstruksjonssikkerhet, lydforhold, akustikk, landskapsarkitektur, energibruk og 3D-modellering.

Sentrumsparken er et transformasjonsprosjekt der eksisterende bygning «Kjellerbygget» er oppgradert med nye fasader, ny planløsning og påbygg med tre nye etasjer.

Oppdatert kunnskap i rollen som ansvarlig søker etter Plan- og bygningsloven er en selvfølge, og de bistår ofte oppdragsgiverne i spørsmål og oppgaver for både offentlige og private anskaffelser.

– Vår lokale forankring, vår kompetanse og mulighet for tett oppfølging er et viktig suksesskriterie for et godt resultat. Å komme fram til hva man ønsker å oppnå, og ikke minst hvordan, kan være en krevende prosess, så her er kommunikasjon utrolig viktig. 

Magnus Langli

Haldde Arkitekter

Solveig Thoresen drev opprinnelig Atrium kontor i Alta, som ble startet i 1998. Det ble senere kjøpt opp av Link Arkitektur, hvor Bente Mansverk kom inn i bildet.

Her ble også Magnus Langli ansatt. Etter å ha flyttet nordover halvannet år tidligere jobbet Magnus ved rådhuset i Alta – hvor han ble godt kjent med det kommunale systemet og de mange prosjektene i kommunen.

Haldde Arkitekter er et ekte nordnorsk arkitektkontor som verdsetter den lokale tilknytningen.

I kjølvannet av finansuroen gjorde Link Arkitektur om på sin strategi og satset i større grad på kontorene i de store byene som Stockholm, København og Bergen. Alta-kontoret ble dermed vedtatt lagt ned, og alternativet for trioen var å bli sagt opp og søke jobb et annet sted. 

Isteden fikk de på plass en avtale og startet Haldde Arkitekter. Inspirert av de solide steinhusene som ble reist der oppe på 1800-tallet.

– Vi fikk muligheten å ta over etter dem, og i ikke minst ferdigstille oppdragene i nord slik at de slapp å reise fra Oslo til Havøysund. Det ble starten på et solid lokalt eventyr hvor vi daglig kan ta del i rekke prosjekter i en region som blomstrer av optimisme, avslutter Magnus Langli hos Haldde Arkitekter.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold Haldde Arkitekter AS


Et nordnorsk arkitektkontor.
Haldde arkitekter har et bra team og ansatte med forskjellige interesseområder og kompetanse. På den måten utfyller vi hverandre godt og kan «bytte på» de mange arbeidsoppgavene som er i et prosjekt, noe som gir en god kvalitetssikring i seg selv. Vår lokale forankring og vår kompetanse på bygging i Nord-Norge, samt muligheten for tett oppfølging av prosjektene, legger føringene for gode resultater.

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.