Næring i Nord

Landlig og nært

VAKKERT PLASSERT MELLOM STEILE FJELL OG DYPE FJORDER I HJERTET AV SØR-TROMS, LIGGER GRATANGEN SOM ET LANDLIG OG MANGFOLDIG BOALTERNATIV MED NÆRHET TIL DE VIKTIGSTE BYENE OG KNUTEPUNKTENE RUNDT.

Foto toppbilde: Rune Jensen

– Når Hålogalandsbrua står ferdig er det bare 20 minutter med bil fra Tromskommunen til Narvik, mens det går en time til flyplassen på Evenes, forklarer Cato Haakseth.

Gode fritidstilbud

Han er prosjektkoordinator i Spire, kommunens eget omstillingsprogram. Haakseth opplever at Gratangen er i en fin utvikling og at folk begynner å få øynene opp for dette flotte distriktet.

Foldvik Marked og Kystkulturfestival i Gratangen. Foto: Rune Jensen

– Det er korte avstander i området. I tillegg har Gratangen kommune lagt godt til rette for de som ønsker å bo her. Full barnehagedekning og gratis SFO er det ikke mange andre som kan tilby. Når man plusser på et velutviklet tilbud av fritidsaktiviteter, idrettshall og flere store årlige sosiale arrangement og møtearenaer, blir summen av bolyst i Gratangen meget possitiv, mener Haakseth.

– Mange fotballtalenter har kanskje besøkt Gratangsturneringen, og enda flere Foldvik Markedet og Kystkulturfestivalen som er landets største, utdyper Haakseth, og legger til at kommunen har en stolt tradisjon for krigshistorie, kystkultur og samisk tradisjon som det er fokus på å ivareta.

Fokusområdene til Spire kan oppsummeres med maritim sektor, reiseliv og kulturarv, bokvaliteter og grenseløst samarbeid med nabokommunene.

Arbeid og industri

Arbeidslivet i Gratangen er også i fremgang. Den store havbruksnæringen i kommunen tilbyr både høykompetanse- og industriarbeidsplasser. Det samme gjelder reiseliv og annen industri. Sentralt i arbeidet med å tilrettelegge for vekst står omstillingsprogrammet Spire.

Nordnorsk Fartøyvernsenter besitter en allsidig kompetanse innen restaurering av gamle fartøy. Foto: Rune Jensen

– Vi ønsker å tilrettelegge for at det skapes arbeidsplasser i privat sektor med et hovedmål om å spesielt få ungdommer og personer i alderen 20 til 44 år til å slå seg ned i Gratangen. Vi vil vise at det finnes muligheter i kommunen og at Gratangen kan være både sjelelig og attraktiv, sier Haakseth.

Fokusområdene til Spire kan oppsummeres med maritim sektor, reiseliv og kulturarv, bokvaliteter og grenseløst samarbeid med nabokommunene.

Involvere ungdom

Fokusområdene til Spire kan oppsummeres med maritim sektor, reiseliv og kulturarv, bokvaliteter og grenseløst samarbeid med nabokommunene. Ungdommen skal engasjeres og involveres, og det sosiale aktivitetstilbudet skal vokse og blomstre ytterligere. Boligtilbud for de som vil etablere seg må også ivaretas.

Morgans Skip

Cato Haakseth er selv en som jobber i Gratangen, men bor i nabokommunen Bardu. Kona jobber i Lavangen kommune.

– Det er små avstander i området og mindre vil de bli. Jeg mener dette viser at Gratangen er en naturlig del av en stadig mer sammenknyttet bo- og arbeidsregion. Prosjektet Spire er med sine omstillingsmidler med på å tilrettelegge for at Gratangen skal oppleves som et fantastisk landlig og nært boalternativ midt i dette spennende området, avslutter Haakseth.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.