NORDLAND | Annonseinnhold

Europas hviteste forekomster av dolomitt hos Franzefoss Minerals

Den brukes i kunstgjødselproduksjon og isolasjon. Den blandes i jernmalm og glass. Du finner den i hagestein og ulike fliseprodukter. Du kan rense vann med den, male veier og tuneller med den, og i Japan spiser de den.

Dypt inne i fjellet i Ballangen, finnes en av Europas hviteste dolomittforekomster.

I 41 år har Franzefoss Minerals forsynet en rekke ulike markeder og bransjer med sitt sjeldne og ettertraktede hvite karbonat-mineral. De siste årene har vekstkurven pekt markant oppover og antall ansatte er doblet på fire år.

I 41 år har Franzefoss Minerals forsynet en rekke ulike markeder og bransjer med sitt sjeldne og ettertraktede hvite karbonat-mineral.

Snart starter de på en storstilt oppgradering av hele anlegget, hvor alt fra knuse- og sikteanlegg til siloer og lager blir byttet ut og fornyet.

Dypt inne i fjellet i Ballangen, finnes en av Europas hviteste dolomittforekomster. 

I fjellets lyse korridorer

I det vi passer nok et ”veikryss” inne i det hvite fjellet, peker sjåfør og mangeårig gruvearbeider, Arne Øyvind Martinsen mot en stikkvei fremme til venstre.

Der inne henter vi ut den spesielle kvaliteten som sendes til Japan for produksjon av helsekost.

Gruvearbeider Arne Øyvind Martinsen og geolog Silje Auglænd under arbeid i gruvene til Franzefoss Minerals.

Han svinger bilen i motsatt retning, og selv om det ikke finnes annet lys enn det som sendes ut fra billyktene, får jeg en opplyst følelse her inne i fjellets armhule. Strålene fra frontlysene reflekteres i det hvite berget og sendes ut i nye retninger slik at både kjørekorridorene og de store gruvehallene kommer godt til syne.

Overalt er det er det mulig å svinge både til høyre og venstre og de ulike sideveiene tar deg opp og ned til ulike nivåer i gruvesystemet. Du skal være godt kjent for ikke å kjøre deg vill her inne.

Ved veis ende

I baksetet sitter geolog og vestlending Silje Auglænd og forklarer hvordan de ulike mineralårene fortegner seg innover i gruva. Hun kom til Franzefoss for tre år siden og stortrives i jobben.

Geolog og vestlending Silje Auglænd kom til Franzefoss for tre år siden og stortrives i jobben.

Hun forklarer at geologien i området er svært komplisert og at forekomsten har gjennomgått flere foldefaser og inneholder felt av glimmerskifer, amfibolittlinser og urene kalkforbindelser. 

1,5 kilometer inne i berget sitter Kay Nyheim i en diger tunellborerigg og setter fast sikringsbolter. 

Plutselig går ikke veien lenger. Vi befinner oss nå 1,5 kilometer inne i berget og foran oss sitter Kay Nyheim i en diger tunellborerigg og i ferd med å sette sikringsbolter for å kunne sprenge mere fjell. 

Kay Nyheim trives på jobb langt inne i fjellet.

Flerbruksmineral

Uttaket av dolomitten skjer som underjordsdrift. Etter uttaket blir materialet knust og lagret tørt på siloer og i lagerhaller. Arctic Dolomite leveres som industrimineral og inngår i en rekke prosesser, blant annet i glass- og stålproduksjon.

Et annet bruksområde er innen landbruket hvor det høye magnesiuminnholdet bidrar til riktig mineralsammensetning i jorda. Produktene eksporteres til flere land, fra Japan i øst til Irland i vest.

Vedlikeholdsleder Marius Hansen og Driftssjef Kurt Barosen er sammen med de ansatte med på å forvalte en stolt og ærverdig merkevare.

– Franzefoss Minerals er den ledende bergverksbedriften på kalk i Norge med et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter som er skreddersydd de ulike oppgavene.

Driftssjef Kurt Barosen

Han forteller at de er bevisst de belastninger de påfører samfunnet.

– Men vi vet også at samfunnet trenger kalk. Dette medfører et konstant ansvar for å være en ansvarlig samfunnsaktør, og i best mulig grad bidra til bærekraftig verdiskapning.

Franzefoss Minerals er den ledende bergverksbedriften på kalk i Norge med et stort fokus på miljø.

Stolt historie

Kurt Barosen og resten av de ansatte forvalter i dag en stolt og ærverdig merkevare. Bergverksbedriften Franzefoss Minerals er et 100 % familieeid konsern med en lang og spennende historie, som strekker seg helt tilbake til 1919.

Det hele startet med byggingen av en kalkmølle basert på en lokal kalkforekomst ved Franzefossen i Sandvikselven i Bærum.

I etterkrigsårene vokste selskapet seg sterkt, og pukk, betong og asfalt ble alle ført opp på produktlisten.

Kalkvirksomheten har siden utviklet seg til et robust konsern med tre solide produksjonsselskaper, hvor et av dem er i Ballangen.

Nytt avsnitt

Mens jeg pakker ned utstyret skrives nok et avsnitt i Franzefoss- historien. En fraktebåt er i ferd med å forlate kaikanten nedenfor kontorbygning i Ballangen for å sette kurs mot vest. Første landbruksleveranse til Island er et faktum.

-Annonsørinnhold

Fakta om Franzefoss Minerals

– 101 års konsernhistorie
– Familiebedrift
– 100 eierskap i Norge
– 41 år i Ballangen
– Årlig produksjon på 250.000 tonn
– Kartlagte reserver sikrer minst 30 års drift
– 25 ansatte
– Kurt Barosen er Driftssjef
Franzefoss Minerals i Ballangen.

Les mer på kalk.no

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.