NORDLAND | Annonseinnhold

Fagerhaug Maskin ser et stort potensiale med hogst av skog i nord

Brødrene i Fagerhaug Maskin kjøper skog på rot, feller trærne, kjører dem til nærmeste vei og fliser dem opp på stedet. Flisa fraktes så videre med lastebiler for å ende opp som brensel i fjernvarmeanlegg. Hele produksjonen foregår i skogen, akkurat der disse gutta liker seg aller best.

Etter at Fagerhaug Maskin høsten 2020 og 2021 sikret seg to storkontrakter på levering av brenselflis til fjernvarmeanlegg, går det godt i skogen for den lokale bedriften fra Evenskjer.

De to nye storkontraktene med levering av brenselflis til Statkraft Varme i Harstad og flystasjonen på Evenes ble gull verdt for Fagerhaug Maskin.

I 2021 sikret Fagerhaug Maskin seg to storkontrakter på levering av brenselflis.
I 2021 sikret Fagerhaug Maskin seg to storkontrakter på levering av brenselflis.

– Disse kontraktene sikra vinterdrift for vår del, men det kreves at vi driver med det året rundt. Likevel er det mye mer trøkk på vinteren. Sommeren blir brukt til å bygge opp lageret igjen, forteller Vegard Pedersen, skogs- og anleggsleder i Fagerhaug maskin.

Se video under (klikk på videoen):

Vokser på trær

Fagerhaug Maskin ble startet opp i 2009 av brødrene Simon og Vegard Pedersen. Navnet “Fagerhaug” kommer fra gården de er vokst opp på som ligger på Erikjord i Evenskjer.

Navnet “Fagerhaug” kommer fra gården brødrene er vokst opp på som ligger på Erikjord i Evenskjer.

I både 2018, 2019, 2020 og 2021 fikk Fagerhaug Maskin utmerkelsen Gasellebedrift. I dag er de 10 ansatte og tar stort sett på seg oppdrag i områdene rundt Sør-Troms og Nordre Nordland. 

Tilfeldighetene gjorde at Fagerhaug Maskin jobbet for et firma som leverte flis til den nyetablerte flystasjonen på Evenes. Da var ikke veien lang til at de fikk egen kontrakt. Det gikk heller ikke lang tid før de landet sin andre storkontrakt på flis.

Hogst av granskog. Foto: Fagerhaug Maskin.

Selv om den driftige gjengen gjerne jobber hvor som helst, er det en klar fordel å kjøpe skog i nærområdet. De store mengdene flis skal tross alt fraktes videre til sluttkunden. Og heldigvis er det fortsatt mer enn nok skog å ta av i nærområdet. Fagerhaug Maskin kjøper all skog, men fortrinnsvis løvskog. 

Hele prosessen med hugging og flising av trær skjer ute i skogen.

Stortrives med skogsarbeid

Selv om det er god økonomi i de to nye kontraktene, vil ikke Vegard si at det er en enkel jobb de driver med.

– Vi jobber hardt! Det er mye som skjer fra treet blir felt, til det ligger i siloen til kunden, sier Vegard.

Med gravemaskin og påmontert klippeaggregat felles trærne effektivt før de klargjøres til flising. Selv om det ikke er den største delen av jobben, er det en viktig del av den.

Med gravemaskin og påmontert klippeaggregat felles trærne effektivt før de klargjøres til flising.

– Det skal jo se pent ut etter oss.

Vegard Pedersen

Skogsvirke blir lagt i bunter til lastebæreren som kjører det ut av skogen til en velte eller lunneplass, hvor flisvirket blir lagret til det skal flises.

En optimal plass ligger til slik at de kommer til med lastebil og flishogger, men en sjelden gang i blant bruker de nødløsningen med vanlig traktor og henger. 

– Jeg liker veldig godt å drive ute i skogen. Det kan være stor forskjell fra år til år, og årstid til årstid. Når det er kaldt og lite snø, blir det veldig fort barfrost. Da er det fine forhold.

Vegard Pedersen

Og når de har arbeid i skogen, drar som regel hele gjengen til skogs for å jobbe.

De ansatte hos Fagerhaug Maskin stortrives ute i skogen.

Gøy med splitter ny flishogger

– Vi kjøpte oss ny flishogger nå i høst. Det var en helt ny opplevelse – den er meget god, forteller Vegard.

I 2017 måtte de investere i en ny lastebærer. Den gamle var da 5 år gammel og hadde gått såpass med timer at den var moden for utskifting. 

 Uten skikkelig utstyr, kommer man ingen vei i denne bransjen.

Vegard Pedersen
Høsten 2021 investerte Fagerhaug Maskin blant annet i ny flishogger.

To driftige brødre

Det var egentlig helt naturlig at de to brødrene skulle drive firma sammen.

– Simon er 2 år eldre enn meg og vi har oppvokst på gård, forteller Vegard.

Simon driver gården i tillegg, men jobber likevel 100 prosent og vel så det i Fagerhaug Maskin. Faren deres har også vært med fra starten og er fortsatt en del med selv om han nå er pensjonert. Simon har også en konfirmant der hjemme som begynner å bli veldig interessert i maskiner og skogsdrift.

Fagerhaug Maskin ble etablert i 2009 av brødrene Simon og Vegard Pedersen.

Vegard benytter anledningen til å skryte av de ansatte som gjør en veldig god jobb. Det er stort sett folk i nærområdet som jobber for Fagerhaug Maskin. På vinterstid tar de på seg mye brøyting, og på sommersesongen er det mange oppdrag med graving som står på blokka. 

Sammen med brødrene er de totalt 10 ansatte hos Fagerhaug Maskin.

Graveoppdragene i løpet av fartstiden deres har hatt stor geografisk spredning, fra langt ute på Røst i Lofoten til Alta og Finnmark i nord.

Ser lyst på fremtiden

Selv om Fagerhaug Maskin har slått seg opp med flisproduksjon det siste året, er skogsdrift langt i fra nytt for dem. De begynte med forskjellige oppdrag i skogen allerede høsten 2012.

Felling av grantrær med gravemaskin og påmontert klippeaggregat. Foto: Fagerhaug Maskin

Nå driver de to brødrene og snuser på “duften av gran” og muligheten for å ta på seg oppdrag med tynning av granskog.

– Det er masse granskog i Nord-Norge som er 50-70 år gammel og moden for tynning. I tillegg er det mye potensiale i den nordnorske skogen, og vi ønsker å ta på oss alle oppdrag som har med skogbruk å gjøre, avslutter de driftige brødrene hos Fagerhaug Maskin.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold Fagerhaug Maskin AS


Fagerhaug Maskin ble startet opp i 2009 av brødrene Simon og Vegard Pedersen. Bedriften var gasellebedrift både i 2018, 2019, 2020 og 2021, i tillegg til Vekst i Nord i 2018. Fagerhaug Maskin har i dag 10 ansatte, og tar på seg oppdrag i Sør-Troms og Nordre Nordland. Fagerhaug Maskin er godkjent lærebedrift i anleggsmaskinførerfaget.

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.