VESTERÅLEN | Annonseinnhold

Lys framtid i Vesterålen

El-team på Sortland satser lokalt, og vokser i en offensiv region. Nå får de 45 elektrikerne i teamet en ny og moderne base – spekket med ny el-teknologi og energibesparende løsninger.  

– Vi har vokst ut av de gamle lokalene, og har i lang tid planlagt å få samlet våre tjenester i et nytt bygg, sier daglig leder Mads Røkenes. Og veksten synes å fortsette for det allsidige elektrikerteamet i Vesterålen. 

– I løpet av inneværende år regner vi med å vokse til 50 ansatte, sier Røkenes, som leder et selskap som hadde over 30 prosent omsetningsvekst i fjor, sammenlignet med 2017. Omsetningen i fjor endte på om lag 81 millioner kroner.  

Ny base 

I det nye bygget blir det både vaskehall, garderober, treningsrom, kontorlokaler og møterom. Alle fasiliteter man ønsker i et moderne næringsbygg. Og da det skal være base for elektrikere, satses det naturligvis på topp moderne tekniske løsninger, med automatisk styring og regulering av både varme, lys og ventilasjon. Røkenes forteller at bygget også vil bli brukt som et demobygg, der de får vist fram gode og energibesparende løsninger.  

Inspiserer de nye lokalene til El-Team som er under bygging på Sortland.

Det vil være en viktig del av vår jobb framover. Å bidra med kunnskap og løsninger i det grønne skiftet.

Utviklingen går veldig fort i vår bransje, og det gjelder å være offensive og hente inn ny kompetanse etter hvert som nye løsninger finner veien til markedet, sier Røkenes, som tror at det vil skje store framskritt blant annet knyttet til lagring av energi de kommende årene.  

Daglig leder Mads Røkenes og prosjektleder Ken Terje Øie satser for fremtiden, både med moderne lokaliteter og dyktige fagfolk.

– Vi er nødt til å investere mye i etterutdanning og kompetanseheving for å være med på reisen. Og det gjør vi, sier Røkenes.  

Vesterålen 

El-Team jobber i all hovedsak i vesterålsregionen, men har også et kontor i Lofoten. De tar oppdrag både for privat- og bedriftsmarkedet, og har også blitt engasjert i større samferdselsprosjekter. Dette er en nisje Røkenes tror vil bli viktig også i årene som kommer.  

– Det er mye positivt som skjer i regionen. Sortland opplever vekst, og styrker sin stilling som handelssenter i Vesterålen. Det bygges nytt, og det er veiprosjekter på gang, der vi gjerne kjemper om å være med som leverandører, sier Røkenes.

De nye lokalene til El-Team på Sortland reises.

Han beskriver et sunt konkurransemiljø, der de lokale elektroselskapene har bygget en kultur for samarbeid.  

– Jeg har inntrykk av at det er arbeid nok til alle. Vi snakker godt sammen, høster erfaring og kunnskaper hos hverandre, og unner hverandre å lykkes, sier Røkenes.  

Trenger fagfolk 

En av de største utfordringene for El-Team og andre elektroselskaper er kampen om å få tak i fagfolk. Røkenes og hans team har åpnet opp for å bruke mange lærlinger, og med god innsats er nye medarbeidere nærmest garantert videre jobb i en spennende bransje. 

En av de største utfordringene i bransjen er å få tak i fagfolk. El-Team legger blant annet til rette for bruk av lærlinger, etterutdanning og komptanseheving.

Alle moderne styringssystemer, og også trådløse anlegg, trenger strøm, så det er et sikkert yrke, der det fremdeles vil være stort behov for kompetent arbeidskraft. 

I utviklingen av nye energikilder og et stadig skarpere fokus på strømsparing og grønne løsninger ligger elektroselskapenes lyse framtid. Og vinnerlaget i El-Team er beredt til å jakte nye muligheter i en region i vekst.  

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.