NORDLAND | Annonseinnhold

BOARCH arkitekter feirer 50 år med prisbelønnet arkitektur i nord

Bodø-arkitektene BOARCH arkitekter står bak noen av Nord-Norges mest monumentale byggverk. Blant dem kan nevnes Glasshuset i Bodø, Lofotr vikingmuseum, Raftsundbrua og Kautokeino kulturbygg.

Fra brosteinene til de største signalbyggene, parkene, bruene og bygater – alt vi omgir oss med i hverdagen har en gang vært idéer og skisser på et tegnebrett. BOARCH arkitekter fra Bodø er et av firmaene som jobber med dette hver dag, og som har satt sine tydelige spor de siste 50 årene.

Arkitektkontoret til BOARCH arkitekter har vunnet priser siden oppstarten i 1971.
Arkitektkontoret til BOARCH arkitekter har vunnet priser siden oppstarten i 1971.

BOARCH arkitekter i Bodø ble startet opp i 1971 av Per Morten Wik, Gisle Jakhelln og Dag Neiden. Siden den gang har en rekke bygg, landemerker, ute- og innemilljøer som er tegnet av Bodø-arkitektene vært med å påvirke hverdagen til tusentalls mennesker.

– Det er ganske fascinerende når man begynner å tenke over det. Alt rundt oss er designet og tegnet av noen. Det ligger enormt mye bak hver minste detalj, særlig i bybildet, sier daglig leder Merethe Johansen ved BOARCH arkitekter.

Daglig leder Merethe Johansen og teamet hos BOARCH arkitekter kan skilte med solid kompetanse og en bedriftshistorie som strekker seg helt tilbake til 1971.
LOFAST er en veistrekning på til sammen 51 km med flere tuneller og broer mellom Gullesfjordbotn i Kvæfjord og Raftsundet i Hadsel kommune. Den er bygget for å gi Lofoten fergefri forbindelse. Raftsund bru ble tegnet etter at BOARCH sammen med Dr. Ing. A.Aas Jakobsen vant en arkitektkonkurranse utlyst av Statens vegvesen. Foto: BOARCH arkitekter

Prisdryss

Kontoret har blitt tildelt flere priser for sine arbeid og vant i 1975 en internasjonal arkitektkonkurranse i Japan. Målet med konkurransen var å vise hvordan man kunne benytte glass i verneverdige bygningsmiljø for å skape en overgang mellom det eldre og det moderne.

Arkitektkontoret til BOARCH arkitekter har vunnet flere priser siden oppstarten i 1971.

I 1986 ble BOARCH arkitekter tildelt Europeisk arkitekturvernpris fra European Council for sitt arbeid med det fredede handelsstedet i Selsøyvik.

 

I 1987 fikk BOARCH arkitekter Nord-Norges arkitekturpris for Kautokeino kulturbygg og i 1992 ble de tildelt samme pris for Bodø Lufthavn.

– Vi var heldig å komme inn på et gunstig tidspunkt, da mye var på trappene i Nord-Norge, sier sivilarkitekt Gisle Jakhelln.

I en alder av 78 år er Gisle Jakhelln fortsatt i full drift og stortrives som arkitekt hos BOARCH Arkitekter. Her illustrerer Gisle hvordan man jobbet som arkitekt noe tilbake i tid når tegnebrettet var standard arbeidsredskap. I dag foregår det meste av tegningen i avanserte 3D-programmet.

Kontinuitet

Kontinuiteten i selskapet går på fire føtter. I en alder av 78 år er Gisle Jakhelln og Per Morten Wik fortsatt i full drift på kontoret som i dag er et team på sju ansatte med god erfaring innenfor mange ulike felt. Et kontor som gjennom 50 år har vært med på å utvikle ikke bare Bodø, men også en hel landsdel.

– Poenget er at faget vårt er så variert, det er ikke stillestående i det hele tatt. Det er det som er så engasjerende og som gjør det artig. Jeg er med så lenge jeg har krefter, sier Jakhelln.

Aspmyra Stadion i Bodø. Nord-tribunen på Aspmyra stadion tenkes erstattet av en ny tribune trukket nærmere banen enn den eksisterende tribunen. Dette vil skape en bedre omsluttet og mer intim fotball-arena, samtidig som det vil gi plass til et nytt bolig-/næringsbygg langs Hålogalandsgata i nord. Illustrasjon: BOARCH arkitekter

Fra begynnelsen av 70-tallet har BOARCH arkitekter vunnet fram i konkurransen om mange spennende prosjekter. Resultatet er en lang rekke ikoniske landemerker som har satt sitt preg på en hel landsdel. 

Verdens største langhus fra vikingtid

Noen eksempler er Glasshuset i Bodø og Kautokeino kulturbygg, i tillegg til et av vår tids mest kjente rekonstruksjoner av et langhus fra vikingetiden. En mektig vikingehøvding med utstrakt kontakt med maktsentrene i Europa bygget i sin tid verdens største langhus. Utgravningene på tidlig 80-tall satte fagmiljøet verden over i kok.

Lofotr Vikingmuseum. Etter funn på Borg i 1986-89 av det hittil største langhus fra vikingtiden besluttet Vestvågøy kommune å bygge en rekonstruksjon av Høvdinggården og etablere et vikingtidsmuseum på området.  Foto: BOARCH arkitekter.

Det er min erfaring at det er i slike samarbeid de virkelig gode resultatene oppstår.

Gisle Jakhelln

Utgravningene viste plasseringa av stolpene, ildsted og vegger, men hvordan huset til den mektige høvdingen så ut over bakkenivå, måtte en lang rekke fagfolk slå seg sammen for å finne ut, og med arkitekten i første rekke. I dag er høvdingehuset rekonstruert i full størrelse, imponerende 83 meter lang og 12 meter bredt.

BOARCH ble engasjert i 1992 som arkitekt etter arkitektkonkurranse. Vesentlig for løsningen var disponering av museumsområdet for håndtering av publikumsstrømmen i forhold til offentlig adkomst til kirken og friluftsområdet. Illustrasjon: BOARCH arkitekter

– Å være en del av forskningsgruppa sammen med arkeologer, kjemikere, ingeniører, filologer, etnologer og en rekke andre fagområder var utrolig spennende å være med på, sier Jakhelln.

Høyden på 9 meter og takvinkel er et resultat av forskning på tilsvarende langhus over hele Norden. Også bevarte norske middelalderbygg, som stavkirkene, vurderte de da de bestemte hvordan huset skulle rekonstrueres.

Rekonstruksjonen ligger parallelt med den originale tufta hvor utgravningene fant sted. I dag kan du se den opprinnelige hustufta rekonstruert med veggvoller i torv og firkantede stolper som markerer hvor stolpehullene ble funnet.

– En ting som er viktig for oss som bor og jobber her, er å kunne klimaet.

BOARCH arkitekter i vinden

Langhuset fra vikingetiden var faktisk bygget på et av de mest vindutsatte stedene i Lofoten. Da kom BOARCH arkitekter sin nordnorske spisskompetanse på klima godt med.

Teknisk tegner Joakim Wik jobber med ideskisser til et pågående prosjekt.

– Å være bevisst på klimaet, at man vet at vinden er en reell energiøkonomisk faktor er viktig. Det må man konkretisere. Et eksempel er Nordlandssykehuset i Vesterålen, der det ikke brukes unødvendige krefter på å bygge i høyden. Dette sykehuset er bygget lavt, som også er beste driftsformen for et sykehus.

Gisle Jakhelln
Nordlandssykehuset Vesterålen. Planløsningen er organisert rundt to atrier som både gir dagslys til funksjonene rundt, og orientering for pasienter og publikum. Pasientenes velvære har vært ett av hovedtemaene. Illustrasjon: BOARCH arkitekter

Åpenhet og samspill med byggherren er ifølge BOARCH arkitekter selve nøkkelen til et godt stykke arbeid. 

Det artige med det, er at det praktisk talt ikke har vært behov for verken ombygging, justeringer eller endringer.

Gisle Jakhelln

I to år ble det tegnet og utviklet skisser, før man landet på et resultat.

– Erfaring er en ting, men du skal være åpen for byggherren som er tiltakshaver. Diskusjon, innspill og lytting må til. Da vi tegnet sykehuset på Stokmarknes var den enorme utviklinga av ideskisser helt avgjørende. Fra første kontakt til huset var ferdig gikk det 14 år, sier Jakhelln.

BOARCH arkitekter anno 2021. Øverst til venstre: Ole Selvær, Merethe Johansen, Olav S. Forseth og Joakim Wik. Foran fra venstre: Per Morten Wik, Gisle Jakhelln og Aleksandar Maricic.

BOARCH arkitekter anno 2021

50 år etter oppstarten har BOARCH arkitekter stadig tegnebrettet fulle av prosjekter, kanskje mer enn noensinne. De skal fortsette å være en viktig aktør i utviklingen av både Bodø, Nordland og Nord-Norge for øvrig. Den senere tid også i tett samarbeid med sjømatnæringen.

Grunnlegger og arkitekt Per Morten Wik kan se tilbake på 50 år med spennende prosjekter, og ser viktigheten av kombinasjon mellom solid erfaring og nytenkning.

 – Fiskeoppdretten har teknologi, kunnskap og idéer, og vi kan bistå med å konkretisere og spille ball. Vi har fulgt med på fremtiden og støtter tanken om landbasert fiskeoppdrett.

Per Morten Wik
3D planer fra BOARCH arkitekter av Lille Indre Rosøya. Planen gir grunnlag for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg. Oppdrettsanlegget består av tre basseng for fisken, rørføringer under vann på øst- og vestsiden av øya, og tankanlegg for oppsamling av avfall. Tankene nedsenkes i terrenget og kan være opptil 3 m over bakken. Illustrasjon: BOARCH arkitekter

Det er lett å trekke en parallell mellom solid erfaring og nytenkning, opp mot de mange vellykkede prosjektene og anerkjennelser som BOARCH arkitekter har mottatt opp gjennom tidenes løp. For fremtiden håper de at utbyggere i enda større grad vil få øynene opp for fordelene ved å bruke lokale aktører.

Norsk Luftfartsmuseum. Norges nasjonale museum for luftfart i samarbeid med Luftforsvarsmuseet og AVINOR museum. Norsk luftfartsmuseum ligger sørøst for Bodø sentrum, i et område med lettere industri i nærheten av flystripen, og samtidig godt synlig fra den nye innfartsveien til byen. Foto: BOARCH arkitekter
Nybygg for Nymo Bil – bilforhandler i Bodø. Nymo Bil er et verksted-/forretningsbygg beliggende sørøst for sentrum i Bodø. Huset betår av en eldre verkstedsdel i vest og en ny planlagt bilforretning mot øst. Illustrasjon: BOARCH arkitekter

Ansatte med solid kompetanse

Å ha kjennskap til både den nordnorske kulturen, lokale naturforhold og klima er viktig for å oppnå best mulig resultat av prosjektene. BOARCH arkitekter håper for fremtiden å få være med å utvikle Nord-Norge på best mulig måte, med nytenkning innenfor miljø og teknologi.

I årene som kommer satser de på å supplere staben, og ser frem til alt det spennende som skjer i nord, og også lokalt i Bodø.

– Med 50 års erfaring har vi mye kunnskap og kompetanse å bidra med, avslutter daglig leder Merethe Johansen ved BOARCH arkitekter.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | BOARCH arkitekter

BOARCH arkitekter har lang erfaring i arbeidet med bygningsantikvariske tema

Kontoret har arbeidet med en rekke prosjekter som er bevaringsverdige og som er fredede, i nært samarbeid med fylkeskommune og Riksantikvaren. Kjennskap til kulturminneloven har vært grunnleggende for gjennomføring av disse prosjektene.

Gisle Jakhelln har en særlig kompetanse for bygningsantikvarisk arbeid også på internasjonalt nivå, i første rekke gjennom ICOMOS (International Committee on Monuments and Sites), rådgivende organ for UNESCO i verdensarvspørsmål. Ole Selvær har også arbeidet med prosjekter innen kulturminnevernet.

BOARCH arkitekter ble miljøfyrtårnsertifisert i mai 2021.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.