LOFOTEN | Annonseinnhold

Kortreist kvalitet fra Berg Seafood i Svolvær

Godt handtverk, lange tradisjoner og sterk tro fører til prisvinnende produkter fra L. Bergs sønners fiskeridel Berg Seafood. 

Jonas Walsøe (30) spankulerer på kaia hos L. Bergs Sønner i Svolvær. Han får et overblikk, småsnakker med arbeiderne, og kjenner lukta av sjø, diesel og slog. Han ser fisken som landes, og hører det endeløse gnålet til måsen, som merkelig nok aldri blir mett.

Det er hektisk aktivitet på anlegget hos L. Bergs Sønner i Svolvær.

Dette scenarioet danner bakteppet for hverdagen til en arbeidsstokk på rundt elleve personer, han selv, som ganske nybakt daglig leder, inkludert. – Jeg overtok jobben i 2017, men min første sesong var i 2018.  

– Sesongen har vært noe laber i år også, må den blide lofotværingen medgi.  Det er Henningsværstraumen og vestover som har fått mesteparten av moroa i år også.

Kvalitet fra godt handtverk

Jonas og arbeiderne, som i sesongen er oppe i et tyvetalls stykker fordelt på to anlegg, ett i Svolvær og ett i Laukvik, har nok å henge fingrene i likevel.  

– Vi legger mye stolthet og presisjon i å levere et kvalitetsprodukt, derfor gjøres store deler av arbeidet for hand, forteller Jonas.  

I sesongen er de ansatte oppe i et tyvetalls stykker fordelt på to anlegg, ett i Svolvær og ett i Laukvik

– Det høres kanskje tungvint ut, men utregning viser at det er ikke så stor forskjell på hva en mann som leverer et utmerket produkt og en maskin som leverer et middels produkt får til. Vi vil gjerne yte det lille ekstra, selv om det kan være tidkrevende.  

Det er et nytt fokus i verden, det skal være bærekraftig og det skal være kvalitet.

I 2018 vant bedriften deres i samarbeid med Tørrfisk i Lofoten  “Arktisk Verdiskaping” for tørrfiskfileten de produserer. Det står som en bekreftelse på innsatsen de legger i produktene sine. 

Og det vet forbrukeren å sette pris på. 

– Det er et nytt fokus i verden, det skal være bærekraftig og det skal være kvalitet. Og, et viktig poeng: Det skal være ringvirkninger av det som skjer! 

Lokal verdiskaping

Jonas viser til hvordan trålere skaper minimalt med ringvirkninger, sett i forhold til hva ei kystflåte får til. Kvalitet i alle ledd. Kortreist mat. Sysselsetting og bosetting. Verdiskaping.  

At bedriften hans ikke kan konkurrere mot storkapitalen som er inne i fiskeriet er Jonas vel inneforstått med, derfor er det desto viktigere å holde fokus og ha tro på produktet de produserer.  

– Viktig er det også at fiskerne som leverer det gode råstoffet til oss, skjønner hvor viktige de er. Uten dem er vi ikke levedyktige.

Daglig leder Jonas Walsøe

-Det er lett å se seg blind på betalingsvilligheten til de som skor seg på laksekapital, monopol på trålråstoff og volumdunking, og som kanskje ikke føler behov eller ansvar for å skape merverdi på fisken og det arbeidet fiskerne legger i å levere et godt råstoff.

-Det er ei kjensgjerning at de samme selskapene gjerne betaler overpris for å rydde markedet for konkurrenter, og slik monopolisere tilgangen på råstoff.  

– Gode distribusjonskanaler er viktig for små produsenter som oss, og det samme er gode grossister som tar ut store volum slik at vi når ut til flere, og sørger for at navnet vårt er synlig i alle ledd. 

Daglig leder Jonas Walsøe
Daglig leder Jonas Walsøe (30) er nyansatt daglig leder i et firma med lang historie bak seg.

– Vi har et mål om å strekke oss lenger, og få distribuert fisken til flere. Det tar tid, men det hjelper naturligvis at samarbeidspartnerne våre gjør en formidabel innsats på dette området, skryter han, og viser til blant andre Lofoten Matpark med Anne Karine Statle i spissen.  

De ferdige produktene distribueres opp til Alta i nord og helt ned til Oslo i sør, men målet er å passere landegrenser.

Lange tradisjoner

– Hele eventyret startet i 1828, da L. Bergs sønner først så dagens lys. De er med dette et av de eldste fiskeriene vi har, opplyser Jonas.  

Hele eventyret startet i 1828, da L. Bergs sønner først så dagens lys. Foto arkiv: Nordlandsmuseet

I 2015/2016 segmenterte de imidlertid ut fiskeridelen for å få bedre kontroll over hva fiskeriet egentlig koster, og da kom det frem at selve fiskeriet ikke har vært veldig god butikk de siste ti-tyve årene.  

Jonas forteller med et sukk om et tøft marked med knallhard konkurranse, der de som skal leve av hvitfisken alene kommer ganske dårlig ut.  

Hvitfisken i seg selv er ikke selve verdien, pengene ligger i spekulering i båter og i kvoter. Moroa finansieres av eksternt kapital, eiendommer i Ålesund, laksepenger o.l. 

Daglig leder Jonas Walsøe
L. Bergs Sønner i Svolvær produserer nisjeprodukter av høy kvalitet, som lutefisk, tørrfisk og fersk fisk.

Tiden etter fradelinga medførte altså noen år med betraktelig underskudd.  

Her måtte det ei idèmyldring til. Jeg og de ansatte satte oss ned for å analysere alle operasjoner sammen John Berg og styret, kursen måtte legges om, på godt og vondt. Mange «hyggelige» tiltak pro bono måtte vike, eller i det minste legges på hylla inntil videre.

Daglig leder Jonas Walsøe

Strategien ble ganske enkelt å belage seg på å gjøre butikk av knappe tusen tonn. 

Vi skulle gjerne hatt samme forutsigbarhet som det planøkonomisk regulerte førsteleddet (som nyter tilskudd for det meste av driften), slik at man kunne investere i bedriften for videre drift og utvikling. Dessverre er det kun påbud som tilfaller vårt del av fiskerisektoren, som må opererer i rent markedsliberalistisk ledd hvor kapitalismen sakte men sikkert utspiller sin darwinisme.

Daglig leder Jonas Walsøe
Tørrfisken står sentralt hos L. Bergs Sønner i Svolvær.

– Det er det vi kan forvente, slik fisken svømmer nå, og slik konkurransen på markedet er. Og med det klarte vi å snu underskuddet slik at vi fikk et nullresultat i fjor, noe vi er godt fornøyd med. Det betyr at vi ikke har bommet helt på kursen, smiler den unge daglige lederen fornøyd.

Nå produserer firmaet nisjeprodukter av høy kvalitet, som lutefisk, tørrfisk og fersk fisk. Den gryteklare tørrfisken er, som det står på hjemmesiden til L. Bergs Sønner, et resultat av snart 200 år med handtverk og tradisjoner. Det er de svært stolte av! 

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.