VESTERÅLEN | Annonseinnhold

Viser vei for nye prosjekter i Vesterålen

Ingeniørene og arkitektene i Asplan Viak bidrar til den rivende utviklingen i Vesterålen.

Det hører en prosess med detaljert planlegging til hver eneste ting som skal skapes, produseres eller bygges. Enten det er nyskaping innen sjømatnæringen, bygging av idrettshaller, kulturhus eller bygdehus. Vesterålen er en region som er god på å realisere prosjekter, og her stiller Asplan Viak med solid kompetanse.

Avdelingene til Asplan Viak i Vesterålen, er en del av landets største kompetansemiljø innen ingeniør- og arkitektur. Til daglig prosjekterer og prosjektleder Asplan Viak i Vesterålen mange av de store byggeprosjektene som finner sted i regionen for tiden. Blant annet har Asplan Viak jobbet med utviklingen av den nye storstua, Kulturfabrikken.

BHO/Byggledelse av Kulturfabrikken var et faglig utfordrende og et svært omfattende arbeid, men desto mer givende, forteller sivilingeniør Leif Elias Reinholdtsen, som er ekspert på stål- og betongkonstruksjoner.

Oppføringa av Kulturfabrikken var et tverrfaglig og givende prosjekt, som selskapet er stolt av å ha bidratt til å realisere.

Det kjennes vel ekstra bra å gå på konsert i kulturfabrikken, vel vitende om at man har vært en viktig brikke i prosjektet?

– Det er ingen tvil om at teamet er veldig stolt av Kulturfabrikken, sier Leif Reinholdtsen.

Ingeniørene hos Asplan Viak i Vesterålen er en del av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma. På bildet ser vi ansatte fra avdelingen på Sortland.

Bredt kompetansemiljø

Asplan Viak er ikke bare et viktig rådgivende ingeniør- og arkitektfirma lokalt i nord. De er også en del av den store sammenhengen, med over 1000 kolleger i et landsdekkende konsern. 31 kompetansetunge avdelinger er bare et tastetrykk unna.

– Det gir oss en faglig ryggdekning og stødighet som er en stor trygghet både for oss og for våre kunder, sier daglig leder, Dagmar Kristiansen.

Asplan Viak Vesterålen viser vei for nye prosjekter i Vesterålen.

Høyere krav i bransjen

Da Dagmar Kristiansen startet i bransjen, fargela hun tegninger med tusj. Sivilingeniøren og teamlederen ler litt når hun tenker tilbake på det.

Jeg startet i bransjen for 25 år siden, når digitalisering tok til for fullt. I dag er digitale kart, flyfoto og stadig oppdatert regelverk på internett en selvfølge når man jobber med arealplanlegging.

Dagmar Kristiansen

Kravene til en reguleringsprosess er mye høyere enn for noen få år siden. Regelverket er blitt strengere, og dokumentasjon av konsekvensutredninger er omfattende.

I dag er datamaskinen og internett et helt sentralt arbeidsverktøy for ingeniørene hos Asplan Viak, og bransjen generelt.

På agendaen har avdelingslederen saker som vil være med å styre utviklingen Vesterålen videre. Alt fra fiskeoppdrett på land på Andøya, til det nye boligfeltet på Børøya i Hadsel – begge prosjekter som nylig er ferdigbehandlet og godkjent på politisk nivå.

I tillegg kommer mange andre spennende prosjekter fra Vågan i sør til Øksnes i nord.

– Det er nok å ta seg til, men det er også fantastisk givende å få være med på å utvikle Vesterålen på denne måten. Det skjer spennende og store ting i regionen for tiden.

Dagmar Kristiansen, daglig leder i Asplan Viak i Vesterålen

Dagmar leder et solid kompetanseteam på åtte ansatte i Hadsel og på Sortland. Asplan Viak i Vesterålen jobber i hovedsak innenfor tre hovedfelt – Arealplanlegging, Bygg, samt Vann og avløp.

De ansatte hos Asplan Viak i Vesterålen har en spennende hverdag med mange spennende prosjekter på agendaen.

Asplan Viak Vesterålen

Sivilingeniør Dagmar Kristiansen – Arealplanlegging

 • Kompetanse i arealplanlegging – både offentlige og private reguleringsforslag
 • Kompetanse i landmåling og masseberegning
 • Kartproduksjon – temakart
 • Prosjektering av veisystemer i boligområder, utforming av kryss, fortau, gang og sykkelvei.
 • 3D presentasjoner av terrenginngrep
 • Erfaring med utarbeidelse av driftsplaner for masseuttak

Sivilingeniør Tor-Erik Iversen – VVS

 • Spesialist på vann, overvann og avløp med tilhørende kumdetaljering
 • 3D-presentasjon av VA-anlegg og modellering av konfliktpunkter i ledningsnettet
 • mengdebeskrivelser for vei og va-anlegg både etter statens vegvesen prosesskoder og norsk standard NS3420
 • Erfaring med konkurranse- og kontraktsgrunnlag for offentlige anskaffelser og utarbeidelse av dette i tråd med kravene i norsk standard NS3450
 • Har jobbet som både oppdragsmedarbeider, oppdragsleder (prosjektleder) og faglig leder i oppdrag.

Sivilingeniør Roy Paulsen

 • Erfaring fra 1995
 • Har jobbet med det meste innen ordinær byggeteknisk prosjektering inklusiv tilhørende grunnarbeider
 • Jobber også med prosjektoppfølging/byggeledelse og bistår byggherrer med daglig oppfølging av prosjekt.

Ingeniør Leif Elias Reinholdtsen

 • Kompetanse i statistikk, stål- og betongkonstruksjoner.
 • Bred erfaring fra prosjekt- og byggeledelse av bygg og anlegg, både for byggherre og som entreprenør.
 • 15 års erfaring fra entreprenørbransjen.
 • 32 års erfaring fra bygningskonsulent

Ingeniør Ingvild Dekkerhus

 • Nyutdannet bygningsingeniør som utfører prosjektering og dimensjonering innenfor betong, stål og trekonstruksjoner
 • Etablerer arbeidstegninger, armerings-tegninger/bøyelister og 3D tegninger av konstruksjoner.
 • Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser og konkurransegrunnlag.

Sivilingeniør Espen Hamremoen

 • Prosjektoppfølging/byggeledelse
 • Prosjektering Varme-Ventilasjon-Sanitær-anlegg
 • Rådgivning eksisterende sanitær og varmeanlegg
 • Tekniske beskrivelser VVS

Teknisk tegner Odd-Eirik Aronsen

 • Teknisk tegner. Tegner i programmene Archicad og Revit.
 • SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) koordinator i utførelsesfasen.  
 • Bred erfaring innen byggesøknader
  • Nye bygg, veg, parkeringsplasser, vesentlig terrenginngrep
  • Endring av bygg (innvendig, utvendig, driftsbygning i landbruket
  • Endring av boligenhet (sammenslåing av bolig og oppdeling av bolig)
  • Endring av bruk (Bruksendring, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, vesentlig endring av tidligere drift)
  • Riving
  • Bygningstekniske installasjoner (nytt anlegg, endring og reparasjon)
  • Innhengning/skilt og antennesystem
  • Plassering av midlertidig bygninger, konstruksjoner og anlegg

Ingeniør Dan Kevin Larsen

 • Produksjon av tegningsgrunnlag, utforming av beskrivelser, kontrakter
 • Har byggeledelse i prosjekter på vegne av private, kommuner og statlige oppdragsgivere.
 • Jobber med innmålinger/GPS, tilstandsvurderinger og kontroll av eksisterende byggverk.
Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.