VESTERÅLEN | Annonseinnhold

Astronomiske planer

På spissen av ei øy lengst nord i Nordland, på toppen av Europa,  starter et nytt kapittel i norsk romfartshistorie. Om regjeringa vil. 

De kaller det  Industry 4.0, den fjerde industrielle revolusjon. Andøya Space Center,  tett på de polare jordbanene, har klart å bygge opp et av Europas mest framoverlente romfartsmiljø. Nå kan de  bli den første europeiske oppskytingsbasen for små satellitter. 

I februar 2019 presenterte Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center planene for fremtiden. Det statseide selskapet leverte inn en søknad til regjeringa der de ba dem om å styrke egenkapitalen i selskapet med  1,3 milliarder kroner for at de skal kunne gå videre med planene om Andøya Spaceport.  Planen er å starte oppskyting av kommersielle satellitter allerede innen utgangen av 2020. 

– Dette vil styrke Norges posisjon i den fjerde industrielle revolusjon, og bidra til en romindustri  med et økosystem av leverandører og teknologi, sier Odd Roger Enoksen. 

Leder for Andøya Space Center (ASC) Odd Roger Enoksen.

Gnist 

Lokalsamfunnet lar seg på ingen måte bremse av nedleggelsen av Forsvarets flystasjon,  som har vært en hjørnestein på øya i 70 år. Andøya Space Center er knaggen mange  henger sin optimisme på. Men dette handler ikke bare om en kommune i omstilling.  Perspektivet er større enn som så. Det er nasjonalt. Europeisk. Globalt.  

Og lengre enn det: Det er perspektivet fra verdensrommet. 

Vi må nemlig ut i verdensrommet for å dekke behovene for framtiden. Og Andøya har  store planer om å imøtekomme det globale behovet for informasjon, kommunikasjon og  forskning. 

Global innovasjon 

Det som har skjedd på satellitt-fronten kan muligens sammenlignes med utviklinga av  mobiltelefonen. Utviklinga går fra at man har store innretninger som er forbeholdt de få,  til at man har mindre, snopere enheter. De store satellittene som var forbeholdt de få,  erstattes med små, og rimelige, men likevel effektive satellitter. 

– Små satellitter gir de største mulighetene for global innovasjon, og de fleste mener  at vi har den gunstigste plasseringen for utskytning. Vi har stort sett bare kunder og  samarbeidspartnere utenfor Norge, og interessen har økt voldsomt de siste to årene,  forteller Enoksen. 

Hundrevis av årsverk 

Markedsanalyser viser at det nå foregår utvikling av over 40 ulike bæreraketter for  utskyting av de små satelittene som markedet skriker etter, men at det mangler  tilpassede oppskytningsbaser. Det er en slik tilpasset oppskytningsbase ASP ønsker å etablere. 

Andøya Spaceport vil kunne  bety 200 årsverk i 2020, og 321 årsverk årlig i oppbyggingsfasen på tre år.

Samfunnsøkonomisk Analyse AS beskriver i en rapport at Andøya Spaceport vil kunne  bety 200 årsverk i 2020, og 321 årsverk årlig i oppbyggingsfasen på tre år.  Ringvirkingene er estimert til å være på rundt 88 årsverk. Det beregnes også  økt turisme, som kan gi en mulig effekt på 60 årsverk. 

– Dette er et unikt nasjonalt og europeisk prosjekt. Dette kan komme til å prege utviklinga  til Andøya på samme måte som Forsvaret har gjort i 70 år. Vi er kanskje veldig viktige  for miljøet på Andøya, og næringslivet her.  

Men de er jammen viktige for oss også for å dekke både våre behov og ikke minst de mange kundene våre som ofte er på Andøya over lang tid og har behov for ulike tjenester, sier Enoksen. 

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.