VESTERÅLEN | Annonseinnhold

Utfører 80.000 analyser årlig av vann- og matkvalitet

Årlig gjør TosLab nesten 80.000 analyser for at vannet og maten vi inntar skal være trygg. Bedriften mener plasseringen i Tromsø er en fordel for bransjer i nord som trenger å få testet sine produkter raskest mulig.

– Jeg synes det er veldig interessant å få jobbe med noe som er så viktig. Å få gitt sitt bidrag til den viktige samfunnsoppgaven det er å holde folk friske, sier Vegard Tennes. Han er daglig leder for TosLab som tilbyr høyteknologiske laboratorietjenester, som tester og analyserer kvaliteten på vann og næringsmidler. 

Prøvene som analyseres kommer typisk fra fiskeri, vannverk, avløpsanlegg, skipsindustrien, oppdrettsnæringa og offshore. I tillegg til næringsmidler kontrolleres også avløp, hygiene og miljø.

Avanserte maskiner

– Vi har mange kunder fra hvitfisk- og lakseindustrien, og ser at dette er økende. Jobben vår er å kontrollere at ulike verdier er innenfor krav satt av myndighetene, og må følgelig holde oss oppdatert på gjeldende krav og forskrifter. Vi tester for eksempel for listeria-bakterien og bruker avanserte PCR-maskiner for å avdekke dette raskest mulig.

Nettopp tid er avgjørende faktor for mange av kundene. Er det farlige bakterier i omløp ønsker man å finne kilden raskest mulig, sier Tennes. I lokalene finnes en moderne instrumentpark, som kan identifisere bakterier helt ned til et døgn, analyser som tidligere kunne ta en uke.

Julie sjekker drikkevann for bakterier.

– Det er interessant arbeid å leite etter ugunstige bakterier eller andre fremmedstoffer. Kundene har gjerne en vare som skal ut på markedet, og raske svar er viktig. Beliggenheten i regionen er avgjørende for dette, og er det nødvendig kan analysene starte samme dag som prøvene er tatt.

Ved behov sender TosLab også prøver til sitt nettverk av akkrediterte laboratorier i Norge og utlandet og sørger dermed for at kunden bare trenger forholde seg til én part.

God kvalitet

Generelt sett er det ifølge Tennes god kvalitet på vann og næringsmidler i nord, aktørene tar sikkerheten på alvor. TosLab er også konsulent for mange firma, og da en viktig brikke for forebyggende arbeid og for å lage analyseplaner og kontrollsystemer for kundene. Planlegging av renhold og hygiene er sentralt, og jevnlige kontroller og analyser hos TosLab.

Én ting er tryggheten for forbrukerne, som er en sentral samfunnsoppgave, i tillegg er det å sikre høy produktkvalitet noe som styrker konkurranseevnen for kundene. 

Daglig leder Vegard Tennes foran en av mange maskiner, en ICP-ms som skanner vannet for ulike metaller.

– Vi har instrumentene, metodene og kompetansen for å analysere og presist spore forekomster. Alt fra tungmetaller, bakterier og andre fremmedstoffer avdekkes gjennom mikrobiologiske og kjemiske analyser, forteller Tennes. Som sammen med sine åtte kolleger drifter laboratoriet som hadde oppstart i 1998. Eier er Odd Berg Gruppen.

– Vårt mål er å bidra til trygge næringsmidler og styrke våre oppdragsgiveres konkurranseevne ved å sikre høy kvalitet på produkter, avslutter Tennes.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.