Familiebedriften Seløy Sjøfarm på Helgeland skaper vekst i tett samspill med miljøhensyn

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!

Seløy Sjøfarm AS ble grunnlagt helt tilbake i 1977 av August Jakobsen. I dag eies og drives selskapet av daglig leder Jan Erik Jakobsen, sammen med sine tre barn.

Totalt har familien eierinteresser i hele 11 selskap som skaper aktivitet og arbeidsplasser på Seløy i Herøy kommune på Helgelandskysten.

Den store aktiviteten bidrar med mange positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Samtidig som familien er opptatt av å skape vekst i lokalsamfunnet, har de et høyt fokus og prioriterer miljøhensyn i alt de gjør.

Seløy Sjøfarm drives i dag av daglig leder Jan Erik Jacobsen, sammen med sine tre barn.
Seløy Sjøfarm drives i dag av daglig leder Jan Erik Jakobsen, sammen med sine tre barn. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Selskapet har i dag tre konsesjoner for laks og ørret og samarbeider med Salmo Pharma, Salmo Innovation og Bindalslaks AS med hospitereing av fisk på fire konsesjoner. 

– I samspill med våre samarbeidspartnere produserer vi i årlig mellom 7000 og 12000 tonn fisk, sier Jan Erik Jakobsen, eier og daglig leder i Seløy Sjøfarm.

Med slike mengder fisk, vil det kunne oppstå utfordringer med lakselus. Det kan enten løses med en mengde kjemikalier – eller en langt bedre løsning – helt uten bruk av kjemikaler.

For Seløy Sjøfarm var valget enkelt, de ønsker ikke å bruke kjemikaler i kampen mot lakselus.

Hydro Fishcare AS ble stiftet i 2018 og drifter blant annet avluserflåte for Seløy Sjøfarm.
Hydro Fishcare AS ble stiftet i 2018 og drifter blant annet avluserflåte for Seløy Sjøfarm. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Investering på 80 millioner

I 2018 gikk fire lokale aktører i bransjen sammen og dannet selskapet Hydro Fishcare AS. Dette selskapet gikk til innkjøp av en Hydrolicer lusespyler, for å bekjempelse lakselus på fisken. 

Fire år etter at Hydro Fishcare AS ble stiftet og avluserflåten tatt i bruk, ser de at det gir resultater. 

Seløy Sjøfarm bruker kun sjøvann og spyler lusen av fisken. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Hydrolicer bruker kun sjøvann og spyler lusen av fisken.

Jan Erik Jakobsen

Tidligere har det har vært brukt både medisin og kjemikalier.

Tre små oppdrettere og et servicebåtselskap som leier kontor av Seløy Sjøfarm gikk sammen om investeringen for å styrke konkurransen med de store selskapene.

Prislappen på 80 millioner kroner er kanskje drøy, men resultatet er lusefri laks og ørret – uten en dråpe kjemikalier. 

Jan Erik Jakobsen

Hybriddrift av fôrflåtene

– Vi hybridiserte alle fôrflåtene for et år siden, slik at vi nå kan kjøre batteridrift store deler av tiden, sier Andreas Jakobsen, sønn og deleier i Seløy Sjøfarm.

Selskapet har fem flåter, så tilsammen ble det en betydelig investering i miljøet. Hver flåte har kostet 3 millioner å oppgradere.

Forflåtene til Seløy Sjøfarm er drevet ved hjelp av hybriddrift. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Det var en investering som pressa seg litt frem. Næringen har som mål å bli grønnere, sier Andreas.

Tidligere var fòrflåtene generatordrevet 24 timer i døgnet, men nå går generatorene kun under fôring for å sikre at det er tilstrekkelig med strøm mens foringen pågår. Dette har medført et betydelig redusert drivstofforbruk. 

I tillegg til redusert drivstofforbruk, er stillegående flåter et miljøtiltak i seg selv.

Seløy Sjøfarm er svært opptatt av miljøtiltak i tett samspill med produksjonen. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Før Seløy Sjøfarm hybridiserte fôrflåtene sine, ble de drevet direkte av generator ute på hver av flåtene. Nå produserer generatoren først strøm til batteriet og deretter går strømmen fra batteri og ut til produksjon.

– Måten dette gjøres på fører til at driften av flåtene er langt mer stille enn tidligere. Det har en veldig stor verdi både for miljøet, omgivelsene og de ansatte.

Andreas Jakobsen
Andreas Jakobsen er godt fornøyd med hybriddrift på anlegget til Seløy Sjøfarm. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Selv om det først og fremst er de som arbeider på anlegget som merker dette mest i hverdagen, er miljøtiltaket også viktig for omgivelsene i form av dyr og fugler, turister og hyttefolk.

Andreas Jakobsen

Skaper lokale ringvirkninger

Ina Terese Jakobsen er datter av Jan Erik og også en av eierne av Seløy Sjøfarm. Hun kan fortelle om en innholdsrik hverdag med mye aktivitet og spennende utfordringer.

– Vi eier også et notbøteri på Herøy, som produserer nøter til oppdrettsnæringa, forteller Ina Terese.

Inter Notservice AS og tidligere nevnte Hydro Fishcare AS er begge datterselskaper av Seløy Sjøfarm. 

Datteren Ina Terese Jacobsen skal etter planen overta som daglig leder innen 2026.
Datteren Ina Terese Jakobsen skal etter planen overta som daglig leder innen 2026. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Seløy Sjøfarm eies blant annet av Jako Herøy AS hvor Jan Erik eier 40 prosent og de tre barna eier 20 prosent hver.

– Jeg synes det er skikkelig artig at det er familiedrevet på denne måten.

Jan Erik Jakobsen

– Jeg nærmer meg 60 år og har planlagt at min datter skal ta over etter meg innen 2026. Så da blir det et generasjonsskifte. Sønnene mine blir da produksjonsledere under henne, forteller Jan Erik.

Steffen Jacobsen ser frem til mange spennende år i familiebedriften fremover.
Steffen Jakobsen ser frem til mange spennende år i familiebedriften fremover. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Totalt er 11 selskaper flettet sammen i denne familien. 

– Tilsammen har vi omtrent 20-40 folk tilknytta selskapene rundt oss. I de forskjellige bedriftene under oss har vi 55 ansatte, forteller Steffen Jakobsen.

Alle menneskene som er satt i arbeid som følge av alt denne familien driver med, skaper enorme ringvirkningen for lokalsamfunnet på en svært positiv måte. For med 11 selskaper dreier det seg om langt mer enn bare arbeidsplasser.

Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Det disse selskapene til sammen bidrar med, fører med seg mer enn bare ringvirkninger – det bidrar til å skape et godt samfunn.

– Vi prøver så godt vi kan å handle lokalt. Vi bruker lokale butikker og handler nøter, servicebåt og  brønnbåt lokalt, avslutter Jan Erik Jakobsen, eier og daglig leder i Seløy Sjøfarm i Herøy kommune på Helgelandskysten.

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | Seløy Sjøfarm AS 


Seløy Sjøfarm AS holder til på Seløy i Herøy kommune, og ble grunnlagt av August Jakobsen i 1977, og drives i dag av hans etterkommere. Selskapet har i dag 3 konsesjoner for laks og ørret og samlokaliseres med 1 visningskonsesjon: Samarbeider også med Bindalslaks AS med hospitereing av fisk på 4 konsesjoner.

Seløyvegen 554, 8850 Herøy
Telefon: 977 51 350
E-post: post@sjofarm.no

Les flere saker fra Herøy!

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.