Det nordnorske selskapet Revixit satser bredt på gjenvinning og bærekraft

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!

Revixit har en visjon om at alle råvarene fra deres produksjon skal kunne gjenvinnes. Visjonen går hånd i hånd med det latinske navnet deres, som kan oversettes med «Om igjen». 

Det var i fjor sommer at Revixit så dagens lys, og Nord-Norges eneste sluttbehandlingsselskap for kabel ble etablert. Siden oppstart har idéene strømmet på, og daglig leder Tove Albrigtsen forteller at de har en håndfull med pågående forskningsprosjekt. 

Daglig leder Tove Albrigtsen hos Revixit satser bredt på gjennvinning av blant annet brukte kabler. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Ved å gjenbruke materialer reduseres den totale miljøbelastninga.

Revixit

-Vi syns jo selv at vi har fått til mye siden vi startet opp for litt over ett år siden. Hos Revixit er vi opptatt av å redusere den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering.

Tove Albrigtsen

Ett av tiltakene er å etablere solcelleanlegg på produksjonslokalet. Dette gjør at Revixit benytter egenprodusert strøm i produksjonen. 

Gjennomfører forskning på plast

Selskapet har tatt et steg videre ved at de ser på muligheten for å starte et plastproduksjonssenter for gjenvunnet plast. Plastprosjektet har de fått støtte til gjennom KUPA, som bistår dem i forskningsprosjektet. 

– På del én av prosjektet har vi også fått støttemidler fra Foreign Arctic v/Troms og Finnmark Fylkeskommune, og SINTEF har kartlagt egenskapene og kvaliteten på den plasten vi samler inn.

Tove Albrigtsen
Revixit så dagens lys i 2021 som Nord-Norges eneste sluttbehandlingsselskap for kabler.
Revixit så dagens lys i 2021 som Nord-Norges eneste sluttbehandlingsselskap for kabler. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Nå starter vi på del to av prosjektet i samarbeid med KUPA, Norsk Katapultsenter og Norner. I denne delen skal vi se hva plasten er egnet for og hva vi kan produsere av den, forteller en engasjert Albrigtsen.

I første omgang er det plast fra kabel, men dette skal etter hvert utvides til andre plastavfallsfraksjoner.

Etterhvert ønsker Revixit å utvide gjenvinning av flere typer materialer. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Holder det lokalt

Drømmen til Revixit er å utvikle bedriften i den retningen at de kan sluttbehandle kabelen, og gjenvinne alle komponentene i kabelen for videre bruk i regionen. Selskapet har en mer miljøvennlig måte å gjenvinne de væskefylte kablene på. 

Revixit satser lokalt i nord, og ønsker også at de gjenvunne materialene i stor grad kan bli brukt videre i nord. På bildet: Styreleder Algirdas Zilinskas i Revixit. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Den vanligste måten å fjerne fett fra kabler i dag er å tilsette kritt som suger til seg fettet. Dette vil resultater i enda et nytt avfallsprodukt, og det er det Revixit ønsker å unngå.

-Vi har utviklet en metode som tømmer de væskefylte kablene for fett, hvor vi får separert fettet som et rent produkt. Fettet kan da eventuelt benyttes i ny kabelproduksjon.

Tove Albrigtsen
Revixit satser på innovasjon og utvikling innenfor avfallsbransjen. På bildet: Operatør Justinas Zubavicius. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Mål om flere grønne jobber

I dag er de tre ansatte i bedriften, men målet er å bidra til enda flere grønne jobber i Nord-Norge. Det er ikke mangel på baller i lufta hos Revixit, og ser på seg selv som en veldig spisset organisasjon. 

I dag er det tre ansatte på selskapets lokasjon ved Sandtorg i Troms. På bildet: Styreleder Algirdas Zilinskas (foran), daglig leder Tove Albrigtsen (t.h) og operatør Justinas Zubavicius (t.v). Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Revixit samarbeider med flere avfallsselskaper og akvakultur-næringen.

Tove Albrigtsen

Kapasiteten vår er også stor nok til å kunne ta imot mye større mengder fra både næringsliv og private aktører. Vi ønsker at våre kunder skal se verdien av å sortere ut kablene, og at vi sammen kan gjøre en forskjell for at vi skal klare å nå de bærekraftmålene som er satt, forteller Tove Albrigtsen. 

Revixit har stor kapasitet til å øke produksjonen og mottaket av gjenvinnbart avfall. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Bærekraftig gjenvinning i lokalmiljø

Som eneste selskap i Nord-Norge som driver med sluttbehandling av kabel, ønsker de å få frem at bedrifter som sender kablene sine sørover har mulighet til å redusere transportutslipp.

Nettopp ved å bruke en aktør som er nærmere kan man redusere det totale Co2-fotavtrykket. 

Som nordnorske aktører er vi med på å spille hverandre gode.

Tove Albrigtsen
Tove Albrigtsen ønsker samarbeid med flere aktører for å imøtekomme de store miljøutfordringene som verden står ovenfor. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

-Vi ser at det hjelper å samarbeide med flere om de store miljøutfordringene. I tillegg prøver vi å jobbe mot FN sitt bærekraftmål om å drive bærekraftig gjenvinning i lokalmiljø, avslutter Tove Albrigtsen hos Revixit stolt. 


Les også:

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!

Annonsørinnhold | Revixit


Revixit er latin og betyr «om igjen»
Valg av navn er ikke tilfeldig da vår visjon er at alle råvarene fra vår produksjon skal benyttes om igjen.
Tradisjonell behandling av avfall har vært, og til dels er, energigjenvinning. Denne løsningen fører til at mange råvarer som det i dagens samfunn er knapphet på, blir tapt for alltid.
Ved å gjenbruke materialet reduseres den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering.

Rødskjærvn. 25,
9430 SANDTORG
Tlf: 95294584
Mail: post@revixit.no

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.