REMA Distribusjon nord for Narvik satser stort og blir selvforsynte med egen strøm deler av året

REMA Distribusjon nord for Narvik satser stort og blir selvforsynte med egen strøm deler av året
REMA Distribusjon nord for Narvik satser stort og blir selvforsynte med egen strøm deler av året

Fra nyttår tok REMA Distribusjon i bruk sitt nye, fremtidsrettede lagerlokale i Bjerkvik nord for Narvik. Der har de investert 4 millioner kroner i solceller og energitiltak for å generere sin egen strøm.

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!

Det er kortreist energi på sitt aller beste! Dette gjør dem klare til å møte fremtiden, når blant annet infrastrukturen før lading av tungtransport er på plass.

REMA Distribusjon har flytta fra Narvik til Bjerkvik, kun 20 minutter utenfor byen. Derfra distribuerer de mat til hele Nord-Norge. Da leieavtalen på det gamle lageret i Narvik gikk ut, var det samtidig tid for å tenke fremtidsrettet.

Valget av nytt sted er heller ikke tilfeldig. Bjerkvik er Nord-Norges logistikk knutepunkt, midt i landsdelens aller mest befolkede område.

Utviklingen går vanvittig fort.

4 millioner kroner er investert i solceller og energitiltak ved REMA Distribusjon i Bjerkvik.
4 millioner kroner er investert i solceller og energitiltak ved REMA Distribusjon i Bjerkvik. Foto: Michael Ulriksen.

– Vi setter oss i posisjon til å være klare den dagen infrastrukturen er på plass. Da skal vi være raske til å utvide dette ytterligere.

– Vi vil da bruke mer sol for å avlaste strømnettet og for å frigjøre energi til å lade egne elektriske lastebiler, sier Henric Dahlström, daglig leder på REMA Distribusjon, distribunal Narvik.

Har dekket både tak og fasade med solceller

– Solvinkelen er veldig lav store deler av året i Nord-Norge. Vi ser at solceller på fasaden derfor er fornuftig. I tillegg gir det oss muligheten til å starte sesongen tidligere, siden taket lenge er dekket med snø, sier Dahlström.

Både tak og vegger er dekket med solceller ved REMA Distribusjon i Bjerkvik.
Både tak og vegger er dekket med solceller ved REMA Distribusjon i Bjerkvik. Foto: Michael Ulriksen.

Allerede i slutten av april hadde det nye lageret produsert 30.000 kWh med strøm. Dahlström tror derfor effekten av fasadesolceller kan bli ganske stor. 

Vi starter sesongen tidligere og avslutter senere. Solcellene peker i retning Narvik og gir sol fra klokka seks om morgenen, sier Dahlström.

Energikrevende drift i sommerhalvåret når sola er sterkest

Estimert produksjon på taket er 240.000 kWh per år og tilsvarende 60.000 kWh på fasaden.

Total installert effekt på 515 kWp (kilowattpeak), men selv med denne produksjonen på anlegget, blir det tilnærmet ikke noe overskuddsstrøm. 

Solceller tilsvarende 60.000 kWh er montert på fasaden i Bjerkvik.
Solceller tilsvarende 60.000 kWh er montert på fasaden i Bjerkvik.

– Vi kommer ikke til å lagre strømmen på batterier. Med kun kjøl og frys, kommer lageret til å være så energikrevende på sommerhalvåret, at vi kommer til å ha behov for alt det solen gir, sier Dahlström.

I motsetning til vanlige boliger der oppvarmingsbehovet er lite på sommeren, vil behovet for energi på et kjøle- og fryselager tvert imot være størst akkurat da. 

Tar ansvar for egenprodusert energi

Men fremfor alt presiserer Dahlström at den viktigste delen av deres satsing er å ta ansvar for egenprodusert energi.

– Vi vet at vi kommer til å trenge mer energi til batterilading av biler, nå har vi muligheten til å avlaste det totale energibehovet. Investeringen i nytt lager og solceller gjør dermed at REMA Distribusjon har tatt et aktivt ansvar i forhold til avlastning av strømnettet, sier Dahlström.

Det nye lageret er på 12.000 kvadratmeter med kjøl og frys.
Det nye lageret er på 12.000 kvadratmeter og med et utelukkende fokus på kjøl og frys. Foto: Michael Ulriksen.

Kun kjøl og frys på det nye lageret

Det nye lageret i Bjerkvik er faktisk mindre enn det gamle REMA Distribusjon hadde i Narvik.

Men selv om de har gått fra 16.000 til 12.000 kvadratmeter, har de likevel mer plass, siden de kutter ut tørrvarer som tidligere tok opp omtrent halvparten av plassen på lageret.

– Vi har gått fra tre temperatursoner med tørrvarer, kjøl og frys til kun kjøl og frys. Det gir en gunstigere drift av kjøl og frys og det er godt å slippe flere soner, sier Dahlström. 

Tørrvarene fraktes nå direkte fra Vinterbro til region Nord-Norge. Dahlstrøm forteller at tørrvarene fraktes med jernbane til de tre terminalene i Fauske, Kiruna og Narvik og blir levert direkte til butikk.

Rema Distribusjon Bjerkvik. Foto: Michael Ulriksen.
Rema Distribusjon Bjerkvik. Foto: Michael Ulriksen.

Nå har REMA Distribusjon i Bjerkvik 3.000 kvadratmeter med fryselager, 3.500 kvadratmeter kjølelager pluss 1.500 kvadratmeter utlastingsområde som også er nedkjølt. Behovet for nedkjøling er følgelig stort når fryselageret skal holde minus 20 grader og kjølelageret pluss 2 grader.

Lageret har også en liten del som er varm, for retur og pallehåndtering. I tillegg tar det opp en del plass med de tekniske installasjonene.

Smart økosystem der all energi blir tatt i bruk

– Vi har et økosystem i bygget der overskuddsvarmen fra kjøl og frys blir brukt til å varme opp vannet til sprinkeltanken. Energien blir akkumulert i det store vannbassenget som varme, forteller Dahlström.

Utenfor sørger rørsløyfer for at snøen ikke legger seg på lasterampen om vinteren.
Utenfor sørger rørsløyfer for at snøen ikke legger seg på lasterampen om vinteren. Foto: Michael Ulriksen.

Han forteller videre at det vannet i sprinkeltanken som skal stoppe en eventuell brann, til daglig sirkulerer rundt i byggets gulv for å gi vannbåren varme der det trengs. Det ligger også rørsløyfer utenfor lasteramper som sørger for at snøen ikke legger seg på vinteren.

Strømmen som generes skal også brukes til trucker, heiser, lys, kjøleanlegget og alt som trenger strøm.

REMA Distribusjon i Bjerkvik er klargjort for fremtidig bruk av elektriske lastebiler.
REMA Distribusjon i Bjerkvik er klargjort for fremtidig bruk av elektriske lastebiler.

Gleder seg til å lade egne el-lastebiler

Den kortreiste egenproduserte energien setter REMA Distribusjon i posisjon til å lade el-lastebiler i fremtiden. 

– Vi ser for oss at egne lastebiler skal kunne kjøre fossilfri transport til distribunalen. 95 prosent av det som kommer inn til lageret, kommer med tog fra Oslo til Narvik. Vi ser for oss å hente alle disse varene med el-lastebiltransport fra togene, sier Dahlström.

Henric Dahlström, daglig leder på REMA Distribusjon, distribunal Narvik ser frem til en energieffektiv og grønn fremtid.
Henric Dahlström, daglig leder på REMA Distribusjon, distribunal Narvik ser frem til en energieffektiv og grønn fremtid. Foto: Michael Ulriksen.

Men siden bilene også skal kjøre videre, er foreløpig denne investeringen for tidlig. Det mangler fortsatt ladeinfrastruktur i en radius på 300 km. 

– Vi i REMA Distribusjon har sagt at vi skal være fossilfrie med nullutslipp innen 2026 på transport. Alle våre kjøretøy skal uansett gå på elektrisitet eller biogass innen den tid, avslutter Henric Dahlström, daglig leder på REMA Distribusjon, distribunal Narvik.

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!

Annonsørinnhold | REMA Distribusjon Norge AS


REMA Distribusjon Norge har vedtatt at alle egeneide tyngre kjøretøy skal byttes til mer miljøvennlige biler innen utgangen 2026 – de skal enten være nullutslipp eller gå på biogass. El-lastebilene er bestilt fra Volvo og skal være leveringsklare ved årsskiftet.

Produsert av Næring i Nord – Nordfra.no

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.