Nyetablerte Metalltek i Herøy er blitt gull verdt for den lokale havbruksnæringen på Helgeland

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!

Med arbeid tett opp mot havbruksnæringen er det stadig behov for spesialiserte løsninger tilpasset hver enkelt kunde. Nytenkning, teknologi og folk med ulik bakgrunn har ført til et sterkt fagmiljø hos Metalltek.

Det er ikke lenger siden enn 2019 at Metalltek startet opp med tjenester innenfor sveis, maskinering og mekanisk arbeid. Kreativiteten og evnen til å finne løsninger på kundens problemer er noe av årsaken til at det nå går godt hos bedriften Metalltek i Herøy. 

– Vi er et ungt selskap med sterk lokal tilhørighet.

For tiden er de 8 stykker som jobber på Metalltek, men vil gjerne bli flere. De tar også inn lærlinger.

– Vi tar stadig i bruk ny teknologi, maskiner og programvare og har mange flinke folk som ønsker seg dyktige kollegaer, sier Torkil Wang, daglig leder i Metalltek.

Torkil tror at et godt fagmiljø og en moderne maskinpark kan være utslagsgivende for rekruttering.

I en tid med rift om gode arbeidere, tenker han at det er viktig å skape et godt fagmiljø og legge til rette med moderne verktøy. Det er også viktig med kreative utfordringer og mulighet for egenutvikling innad i bedriften. 

Nytenkning og teknologi har ført til et sterkt fagmiljø hos Metalltek, sier daglig leder Torkil Wang.
Nytenkning og teknologi har ført til et sterkt fagmiljø hos oss, sier daglig leder Torkil Wang. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Produktutvikling, service og reparasjoner

For de lokale aktørene i havbruksnæringa er det gull verdt å ha et samarbeid med noen som kan hjelpe med ulike utfordringer i forbindelse med deres drift og utvikling.

– Vi kan utføre sertifisert sveising, og vi har kompetanse i bedriften til å utarbeide prosedyrer om dette er nødvendig. Vi utfører reparasjoner og tilpassing av utstyr i syrefast og rustfritt stål, stål og aluminium, sier Torkil.

Metalltek utfører blant annet sertifisert sveising for mange av kundene innenfor havbruksnæringen. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Metalltek utfører produktutvikling med fokus på havbruksnæringen.

Hos Seløy Sjøfarm har Metalltek utført stålarbeid på flere av deres lektere i forbindelse med  hybrid ombygging. Aqua Partner leverte hybridløsningen og Metalltek bygde fundamenter og kabelføringer.

Bedriften har også levert utstyr til NSS sine brønnbåter Steinar Olaisen og Færøysund. 

Seløy Sjøfarm er en av kundene som har benyttet seg av Metalltek sin fagkompetanse. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Vi har stått som leverandør av eget utstyr, samt jobbet for Scale Aqua på deres leveranse til båtene. Her ble det tatt i bruk 3D-scanning for å minimalisere tapt produksjonstid.

Det er viktig for Metalltek å fokusere på dette. Vi bruker derfor 3D-scanning aktivt i vårt arbeid for å fremskaffe data for det vi skal lage, men også når våre produkter skal settes inn i eksisterende anlegg, sier Torkil.

Metalltek benytter 3D-scanning i produksjon av spesialdeler. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Metalltek har blant annet levert tjenester til Mowi sitt slakteri på Herøy. Her har de levert produksjonsutstyr og bistått med arbeid innenfor hygienisk design, ergonomi og HMS. Det er høy aktivitet i havbruksnæringen i regionen, og Metalltek ønsker å fortsette utviklingen av bedriften. 

– Vi registrerer at det er et behov for de tjenestene vi leverer og det setter vi pris på. Det er det som skal til for å skape vekst og kompetanseøkning, sier Torkil.

Metalltek har etterhvert fått en lang kundeliste og har levert tjenester til mange aktører i havbruksnæringen. 

Fishbase er en av mange på kundelista til Metalltek innenfor havbruksnæringen. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Arbeid som gir lokale ringvirkninger

Metalltek er nå i gang med prefabrikkering av fiskehelsestasjoner til NSS sine båter Steinar Olaisen og Færøysund. Det er et verktøy som brukes for å følge med og sikre at lusbehandlingen skjer på best mulig vis. Disse skal etterhvert monteres ombord. Her er det lagt vekt på skånsomt uttak av fisk, ergonomi for brukeren og hygienisk design. 

Produksjon av spesialdeler er et av fagfeltene til Metalltek på Herøy. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Vi har fått inn en 5-akset vannskjæremaskin i vårt verksted. Denne maskinen er i stand til å lage deler med høy nøyaktighet. Vi valgte vannskjæring fordi den kan skjære de fleste materialer og fordi den ikke varmepåvirker stålet.

Moderne utstyr og teknologi er en forutsetning for å levere høyest mulig kvalitet til kundene. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Vi tar oppdrag på denne og har til nå fått gode tilbakemeldinger på deler vi har laget til andre firmaer i regionen. Maskinen er en viktig faktor i vår egen produksjon og utvikling av egne produkter, men vi har også andre CNC-styrte maskiner, sier Torkil.

Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Sertifisert sveising av hva enn det måtte være, enten det er akutte reparasjoner eller planlagt produktutvikling, er svært verdifullt. Det gir lokale ringvirkninger som kanskje er vanskelig å tallfeste, men som likevel utvilsomt er av stor betydning for de lokale aktørene i havbruksnæringa.

– Vi står sammen med andre aktører og ønsker å utvikle tilbudet i regionen.

– Vi har ledige kontorlokaler og vi ønsker gjerne at andre firmaer med relevant kompetanse etablerer seg her sammen med oss.

Scale Aqua vil etablere lager og ansetter i disse dager servicetekniker som skal ha kontor og verksted  i samme bygg som oss. Det kan gi gode synergieffekter å ha flere aktører under samme tak.

Han forteller videre at havbruksnæringa er i vekst og at mye ny teknologi vil følge med.

Fiskehelse, ergonomi og hygienisk design er ting som tar med seg et enormt stort potensiale for nytenking og innovasjon.

Landskapet i Herøy har lagt grunnlaget for vekst i mange av næringene som Metalltek leverer produkter og tjenester til. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Metalltek har som mål å utvikle seg som en leverandør av gode produkter og vi ser at det er ofte produktet må utvikles sammen med kunden. Det er derfor fint å kunne visualisere tenkte løsninger i programmer som solidworks. 

Daglig leder Torkil Wang ønsker både kunder og folk som ønsker å jobbe hos dem velkommen innom for en hyggelig prat. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Vi lager delene selv her på verkstedet. Kom gjerne innom og se. Hvis du lurer på om du vil jobbe her, eller synes det virker interessant, er det bare å invitere seg selv, oppfordrer Torkil Wang, daglig leder i Metalltek på Hærøy.

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | Metalltek AS


Metalltek startet opp i 2019 og tilbyr produktutvikling, 3d-scannning, sveis og fabrikasjon. Vi er opptatt av å ta i bruk moderne teknologi og utstyr i jobben med å løse kundens utfordringer. Vi ser frem til å utvikle oss sammen med våre kunder.

Fagervikveien 238, 8850 Herøy
Telefon 91 36 80 91
metalltek@metalltek.com

Les flere saker fra Herøy!

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.