Løfter Vesterålen i fellesskap

YOGA TETT PÅ NATUREN Marte Wiik utvikler et konsept med yogaretreat der nærhet til naturen, midnattssol og nordlys står i fokus. Hennes mål er at utøvere fra hele verden skal komme til Andøy for å gjøre yoga.

Næringslivet i Vesterålen har i stor grad vært preget av investeringer og tro på framtiden de siste årene.  Mye lokale og eksterne midler er investert i regionen. Spesielt kan nevnes fiskeri, der det også i nær fremtid skal investeres betydelige beløp. 

Tekst: Marius Steiro, Sortland Næringsforening Toppbildet: Hentet fra artikkel om Andøy kommune

Det som er spesielt bra er at flere av fiskeribedriftene er lokaleide bedrifter som gir mye tilbake til samfunnet vårt. Jeg nevner arbeidsplasser, kunder hos andre lokale bedrifter, skattepenger, sponsorer, lokal kompetanse m.m.  

Bildet fra artikkelen om MS Klævtind på Bleik, Andøy

Mange prosjekter

I lokalavisene kan man lese om flere planer for hoteller i Vesterålen. Blir alt realisert får vi minst en dobling av antall hotellrom i Vesterålen. Opplevelsesturismen og restaurantnæringen må følge etter for å ha noe å tilby turistene. Dette erfarte de i Svolvær, da Thon etablerte seg der. I vår region er næringen kanskje kommet lengst på Sortland, der det forventes byggestart i år.

Vesterålen har også flere store entreprenører bedrifter innen bygg, elektro og rør. Dette er bedrifter som har et marked og avdelinger også utenfor Vesterålen.     

Øystein Olesen fra da gikk rett fra traineestilling til å bli prosjektleder hos Sortland Entrprenør. Han ledet bygginga av det nye kjøpesenteret på Sortland, Handelsparken. Les artikkelen her.

Handelsnæringen har en sterk posisjon i Sortland, med et godt utvalg av butikker som kunder fra fjern og nær benytter seg av. 

Vi har en sterk posisjon, med den høyeste omsetningen pr. innbygger i hele Nord-Norge, og vi ligger på 14. plass nasjonalt. Dette skal vi være stolte av. Etter vedtatt byplan i 2015 har det er kommet flere nye handelskonsepter til Sortland. Det har faktisk vært så stor vekst at byplanen må revideres, noe næringslivet også signaliserte før den ble vedtatt.

Fremtidig vekst

For fremtidig vekst i Vesterålen er det viktig at vi satser på ungdommen og får dem tilbake til regionen etter endt utdannelse. Politikere bør ha fokus på å få etablert en høyskole her, samt legge til rette for gode tilbud til småbarnsfamilier, som barnehageplasser, gode skoler og idrettsarenaer.   Politikerne må også legge til rette for næringslivet, slik at det kan skapes gode arbeidsplasser lokalt og med det genereres skatteinntekter.  

Alexander Lind (19) og Kristoffer Rognan (17) er klar for sesongens siste sjøvær med garnbåten M/S Havbåra.

Viktigst for framtiden er det at vi i Vesterålen står sammen som en enhet. Vi trenger høyrere utdanning, nye veier i og ut av regionen, statlige arbeidsplasser og mye annet. Hver for oss blir vi for små, men sammen er vi store nok til å bli hørt nasjonalt.  

Marius Steiro er Daglig leder hos Sortland Næringsforening.

Sortland Næringsforening har bidratt som arrangører av Vesterålskonferansen, der vårt hovedmotto er «Tenk samarbeid!».  I løpet av de 10 årene konferansen har eksistert har vi hatt en jevn vekst, med økt deltakelse fra hele Vesterålen.  Konferansen skal inspirere og gi et innblikk i næringslivet i Vesterålen. Vi vil anbefale deg å sette av torsdag den 24. oktober 2019 til å delta på den 11. Vesterålskonferansen. 

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.