KARRI – nettverket for opplæringskontor kommer med en sterk oppfordring til bedrifter; Bli lærebedrift i nord!

Ved å bli opplæringsbedrift i yrkesfag tar man et stort og viktig samfunnsansvar som både sikrer egen rekruttering, bidrar til liv og fremtid i lokalsamfunnet, men ikke minst – hjelper ungdom ut i voksenlivet.

Det sier May-Tove Grytnes, styreleder for KARRI – nettverket for opplæringskontor, en paraplyorganisasjon som samordner og organiserer alle de ulike opplæringskontorene i Troms.

May-Tove Grytnes, styreleder for KARRI - nettverket for opplæringskontor.
May-Tove Grytnes, styreleder for KARRI – nettverket for opplæringskontor.

Hun kan fortelle at de rundt 20 ulike opplæringskontorene under KARRI – nettverket for opplæringskontor årlig sørger for at mellom 1600 og 1800 elever går inn som lærlinger i regionens mange fagbedrifter. Selv om tallet virker både høyt og imponerende kunne det vært mange flere.

– Langs kysten av Troms og Finnmark seiler det ni Hurtigruteskip fulle av ungdommer som de siste årene har droppet ut av videregående skole, sier Grytnes og tegner et bilde av en alvorlig situasjon i landsdelen øverst på kartet.

Bistår bedriftene

Hun poengterer derfor viktigheten av å få med så mange bedrifter som mulig for å skape rom og muligheter for alle, og forsikrer samtidig alle fremtidige lærebedrifter om at Karri og opplæringskontorene vil bistå hver enkelt bedrift i det påkrevde arbeidet rundt lærlingene.

Opplæringskontorene i Troms som er under Karri-paraplyen sørger årlig for at mellom 1600 og 1800 elever går inn som lærlinger i regionens mange fagbedrifter.
KARRI – nettverket for opplæringskontor sørger årlig for at mellom 1600 og 1800 elever går inn som lærlinger i regionens mange fagbedrifter.

Opplæringskontorene i Troms jobber sammen med de ulike bedriftene og tar på seg ansvaret for å følge opp læreplaner, lover og regelverk. De tar seg av mye av det administrative og bidrar også med å lage effektive og relevante oppfølgingssystemer for hver enkelt elev.

Sammen kan vi sørge for at langt flere unge får en mulighet.

– Om det fantes en ungdom som av ulike grunner ikke ville flytte hjemmefra for å gjennomføre lærlingetiden sin, kunne det utgjort en stor forskjell om fagbedriften i hjembygda var opplæringsbedrift og kunne ta vedkomne inn. Jo flere som drar lasset jo flere ungdommer kan vi hjelpe, poengterer Grytnes.

KARRI – nettverket for opplæringskontor

Grytnes ønsker også å minne om alle fordelene bedriftene selv får ved å gå inn som lærebedrift. Å ta inn lærlinger gir en unik mulighet for rekruttering hvor man kan forme og kvalitetssikre bedriftens framtidige arbeidere gjennom god opplæring og tett oppfølging i læreperioden. 

Mange går ut med fagbrev etter å ha vært i gjennom opplæringsløpet til KARRI – nettverket for opplæringskontor.

Ikke bare får man den kompetansen man trenger, men elevene vil etter endt læretid også ha god kjennskap til både bedriftskulturen og selskapets øvrige verdier, forklarer Grytnes.

– Mange har også opplevd at de unge kommer inn som et friskt pust og tilfører bedriften både ny kunnskap og nye blikk på gamle rutiner, legger hun til.

Velfungerende system

Grytnes er i dag en del av et meget velfungerende system i Troms hvor opplæringskontorene, lærebedriftene og de videregående skolene er meget samkjørte og drar i samme retning. Det har resultert i at over 90 prosent av alle lærlinger i regionen har fått tildelt sin lærebedrift gjennom nettverket hun styrer.

Utdanningssjefen i Troms, Bjørn–Inge Thomassjord beskriver Karri som en løsningsorientert og kreativ drivkraft i dette viktige samfunnsarbeidet, og som et lim i hele opplæringssystemet i Troms.

Utdanningssjef i Troms, Bjørn–Inge Thomassjord

Det handler om fremtiden

May-Tove trives svært godt i rollen ho har hos Karri. Hver dag trigges hun av det å gi ungdommer en meningsfull og lærerik inngang til yrkeslivet.

– For det første handler det å få lov å gi unge arbeidstakere muligheter. Det handler også om å være et ledd i verdikjeden som sikrer både lokalsamfunnene og medlemsbedriftene våre fremtidige fagfolk, forteller Grytnes.

Bli lærebedrift – video.

Å kunne gjøre en forskjell for de unge menneskene rundt oss spesielt givende.

May-Tove Grytnes
Det handler om fremtiden – både for landsdelen, lokalsamfunnene og alle de ungdommene som skal inn i yrkeslivet.

Hun forteller at nettverket i Karri har vært med på å berge yrkeslivet til en mang en ungdom opp igjennom årene, og har derfor en klar oppfordring til slutt:

– Summen av lærlingesystemene handler om fremtiden til enkeltmennesker, egen bedrift og eget lokalsamfunn. Bli med å forme fremtiden – bli lærebedrift!

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | KARRI – nettverket for opplæringskontor.


KARRI – nettverket for opplæringskontor representerer de fleste bransjer i nord. Opplæringskontorenes viktigste jobb er å skaffe læreplasser for elever som skal ut i lære. I tillegg skal opplæringskontoret veilede lærebedrift og lærling frem til lærlingen har bestått fagprøven og fått sitt fagbrev. Under finner du oversikt over opplæringskontorene i nettverket. 

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.