Infrakon fra Mo i Rana fikk oppdraget med å bygge kai for den nye storsatsningen til Nova Sea

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!

Å bygge ny kai til 30 millioner er akkurat så spesielt og utfordrende som gjengen hos Infrakon liker det. Det nye kaianlegget til Nova Sea i Lovund er bare et av mange spesialoppdrag som Infrakon fra Mo i Rana har jobbet med de siste årene.

Gjengen på ni er ofte på farten rundt i landet og er ikke redde for utfordringer.

– Vi tør å satse og er ikke redde for å ta på oss store utfordrende oppdrag, sier Sondre Rødsand, daglig leder og prosjektleder i Infrakon i Mo i Rana.

Sondre Rødsand, daglig leder hos Infrakon i Mo i Rana.
Sondre Rødsand, daglig leder hos Infrakon i Mo i Rana.

Infrakon har valgt en helt bevisst strategi for å lykkes i markedet ved å spesialisere seg på de mest utfordrende jobbene.

– Det er ofte sterk konkurranse om de enkleste jobbene, så vi prøver å unngå nettopp dem, sier Sondre.

De fleste prosjektene legges ut på offentlig anbud og de som leverer best på tid, kvalitet og pris går av med seieren.

Infrakon klarer å levere best på disse punktene ved å ta jobber som har et utfordrende utgangspunkt og går i tillegg hardt inn på nisjeaspektet av bransjen.

Infrakon har valgt en helt bevisst strategi for å lykkes i markedet ved å spesialisere seg på de mest utfordrende jobbene. Foto: Marthe Mølstre

Økt omsetning og flere ansatte gir muligheter for større prosjekter

Fra Infrakon startet i november 2020, har omsetningen økt ganske fort. Mens det i fjoråret ble omsatt for 27 millioner, ligger det i år ann til å bli 50 millioner i omsetning.

Infrakon har siden oppstarten også hatt et stort fokus på nyinvesteringer.

– Vi har skaffet oss tre båter, en rekke arbeidsbiler som er spredt landet rundt, og en hjullaster for å hjelpe oss i hverdagen. Den nye brakka og verktøycontaineren er også veldig praktisk, sier Sondre.

Det å alltid ha nok utstyr og verktøy, er en viktig del av å være godt forberedt. 

Infrakon er i dag 9 ansatte som har sin arbeidsplass over hele Norge. Foto: Bendik Aarsæther

Ni ansatte og og et bredt spekter med utstyr gir gode forutsetninger til å påta seg prosjekter som er større enn de vanlige prosjektene i størrelsen 2-10 millioner. 

Utfordrende og gøy.

Infrakon er allerede godt i gang med prosjektet som er langt større enn det de vanligvis driver med.

Den nye kaia på Lovund med en prislapp på 30 millioner skal håndtere båter opp til 120 meters lengde for levering av laks til den kommende nye fabrikken til Nova Sea, en gigant i laksenæringa som årlig omsetter for 3 milliarder.

– Å få bygge ny kai for det nye lakseslakteriet til Nova Sea er svært spennende.

Sondre Rødsand

I tilknytning til slakteriet skal det i tillegg være en spuntvegg for å håndtere fyllinga. Denne skal gå sammen med resten av fabrikken som er planlagt bygget.

Vi har jobba oss opp mot at dette er en prosjektstørrelse vi både håndterer og skal drive med, sier Sondre om 30-millioners-prosjektet på Lovund.

Den 400 kvadratmeter store kaia får to dykdalber i hver ende og skal bli komplettert med gangbane og pullert-fundament på land.

Den nye kaja til Nova Sea som bygges av Infrakon skal bli totalt 400 kvm. Foto: Marthe Mølstre

For å styrke fundamentet skal det brukes dyptgående pæler, men til dette brukes innleid underentreprenør. De lengste pælene er 36 meter lange. 

– Det blir en spesifikk kai for én spesifikk båt, og den blir kun laget for levering av laks til denne båten, presiserer Sondre.

Kai, bru og dam er kjerneområdene til Infrakon

I 2022 har Infrakon bygget og renovert 11 bruer fordelt over hele landet, i tillegg til store og små kaiprosjekter fra sør til nord.

– Selv om vi får store prosjekter skal vi holde oss til arbeid med kai, bru og dam, for det har vist seg å være fint for oss.

De ansatte hos Infrakon har en utfordrende og meget spennende hverdag med mange komplekse oppdrag. Foto: Marthe Mølstre

For Infrakon har jobber som både er fagmessig utfordrende og logistikkmessig komplisert vært nøkkelen til suksess, selv om det kan innebære noen ekstra utfordringer for bedriften og de ansatte.

Med jobber så langt sør som Drangedal i Telemark til så langt nord som Balsfjord i Troms og Stavanger i vest, medfører det en del reisevirksomhet for de ansatte.

– Vi har en tilpasningsdyktig og lett-på-foten gjeng som reiser rundt i landet, og vi kan ikke få rost dem nok.

Sondre Rødsand
I 2022 har Infrakon bygget og renovert 11 bruer fordelt over hele landet. Foto: Marthe Mølstre

Ønsker å bli miljøfyrtårn

Ettersom det stadig blir strengere krav i bransjen, ønsker Infrakon i løpet av det nærmeste halvåret å ansette en person som kan ha fokus på HMS, miljø og kvalitetssikring.

– Vi jobber som regel for offentlig etater. Både kommune, fylke og stat påfører krav om konkurranse som må opprettholdes, sier Sondre.

Å bli Miljøfyrtårn er et av målene Infrakon og daglig leder Sondre Rødsand har seg for neste år. Foto: Bendik Aarsæther

Miljøstyringssystemer og krav til avfallshåndtering tar nå mye tid bort fra kjernevirksomheten, så vi ønsker å få inn en person som er engasjert og ønsker å jobbe innenfor dette fagområdet.

– Et av målene våre er at vi ønsker å bli et miljøfyrtårn eller ISO-sertifisert bedrift. Allerede oppfyller vi faktisk de fleste kravene, men det er lettere i en konkurranse å kunne si at vi er et miljøfyrtårn, avslutter Sondre Rødsand hos Infrakon i Mo i Rana.

For ordens skyld er prosjektet med et nytt slakteri lagt på is i forbindelse med at skatt på grunnrente er sendt på høring. Nova Sea hadde igangsatt grunnarbeidet og kai før den tid, og det fullføres. Først i 2023 vil Nova Sea ta endelig beslutning om det nye slakteriet blir bygd.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | Infrakon AS


Infrakon AS er et selskap etablert i 2020 som skal innrette seg særlig mot bygg- og anleggsprosjekter og konstruksjoner innen infrastruktur. Med base i en av Norges største industribyer Mo i Rana er vi plassert «midt på kartet» og vil konkurrere om prosjekter geografisk spredt over hele landet.

Valseløypa 1, 8626 Mo i Rana
sondre@infrakon.no
Telefon 951 75 597

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.