NORDLAND | Annonseinnhold

Hålogaland Lås og Sikkerhet låser opp ny dør i Vesterålen

En rekke større leveranser i Vesterålen de siste årene har ført til at Hålogaland Lås og Sikkerhet (HLS) nå har valgt å etablere et nytt selskap sammen med Marius Steiro fra Sortland. Det nye selskapet har fått navnet Vesterålen Lås og Sikkerhet (VLS) og skal bidra til å komme tettere på kundene i hele regionen.

– I tillegg til å drive med nysalg av våre produkter og tjenester i området, vil en av hovedoppgavene til nye Vesterålen Lås og Sikkerhet (VLS) bli å utføre service og vedlikehold på alle anlegg vi har levert i regionen opp igjennom årene, forteller Frode Bratsberg hos HLS.

Frode Bratsberg og HLS ser frem til å få på plass et eget selskap i vakre Vesterålen.

– Vi opplever hele regionen som veldig spennende med høy fart og mye utvikling. I perioder har vi hatt mer å gjøre mellom Melbu og Myre enn vi har hatt i Narvikregionen. Derfor har det også vært viktig for oss å etablere VLS, slik at vi kommer tettere på kundene.

Frode Bratsberg
Som TrioVing Sikkerhetssenter prosjekterer og produserer Hålogaland Lås og Sikkerhet (HLS) TrioVing låsesystem i Narvik.

Spøk ble til samarbeid

At Marius Steiro som aldri tidligere har jobbet innenfor lås- og sikkerhetsbransjen skulle havne som medeier, startet egentlig med en spøk.

Marius Steiro har ved flere anledninger hatt behov for tjenestene til Frode Bratsberg og HLS, og er med på eiersiden til nye Vesterålen Lås og Sikkerhet.

Som medeier av næringseiendommer i Vesterålen, har Marius Steiro ved flere anledninger hatt behov for tjenestene til Frode Bratsberg og HLS.

For en stund siden hjalp han meg å løse et problem over telefon, han forklarte og jeg utførte. Når problemet var løst foreslo jeg spøkefullt at jeg kunne være hans forlengede servicearm i regionen.

Marius Steiro
Det ferske selskapet Vesterålen Lås og Sikkerhet er godt i gang med sin første store leveranse med nye Scandic på Sortland. På bildet: Medeier Marius Steiro, montør Maris Ozols og Jørn Olsen, daglig leder, Vesterålen lås og sikkerhet

Storjobb for Scandic

Det ferske selskapet, Vesterålen Lås og Sikkerhet (VLS), er allerede godt i gang med sin første store leveranse som handler om lås og beslag, samt montering og idriftsettelse av gjesteromsystem til nye Scandic på Sortland. Hotellet på kaikanten midt i sentrum har 128 rom og vil med det bli Vesterålens største når det åpner dørene i mars.

– Et stadig høyere fokus på gjesters og personalets sikkerhet, gjør at lås og beslag-leveransene til nye hotell blir mer og mer komplekse og avanserte. I dag handler det  mer om datasystemer og programmeringsverktøy enn om nøkler.

Frode Bratsberg

– Når alt er installert og operativt kan blåbyens nyeste hotellet tilby sine gjester og ansatte det siste innen adgangssystemer, noe som er med på å høyne sikkerheten for alle. Vi er nå også i oppstartsfasen av en lignende leveranse til Thon Hotell Svolvær.

Frode Bratsberg

Kompetanseoverføring fra Hålogaland Lås og Sikkerhet

I oppstartsfasen har Steiro og Bratsberg valgt å la en av låsesmedene fra Narvik pendle til Sortland for å bidra til kompetanseoverføring og igangsettelse av VLS. Målet er å få på plass to til tre egne låsesmeder som kan betjene Vesterålen Lås og Sikkerhet (VLS) med støtte fra det erfarne teamet i Narvik. 

Kompetanseoverføring fra Hålogaland Lås og Sikkerhet til det nye selskapet Vesterålen Lås og Sikkerhet har vært viktig i oppstartsfasen. På bildet: Montør Maris Ozols

– Som låsesmed handler hverdagen mye om å sette seg inn i alt det nye. Bransjen er i konstant utvikling, og vi legger stor vekt på å ha grundig kjennskap til det siste på markedet. På den måten kan vi ved siden av selve salgs- og installasjonsarbeidet, også være kompetente rådgivere for kundene våre.

Frode Bratsberg
Ny teknologi og høyt fokus på sikkerhet er en viktig del av arbeidshverdagen for de ansatte hos Hålogaland Lås og Sikkerhet, og det nyoppstartede Vesterålen Lås og Sikkerhet. På bildet: Jørn Olsen, daglig leder, Vesterålen lås og sikkerhet.

Det blir ekstra viktig når Hålogaland Lås og Sikkerhet (HLS) om ikke lenge går i gang med et av sine største oppdrag noen sinne.

– Vi har fått oppdraget med å levere alt av lås og beslag og adgangskontroll til det nye sykehuset i Narvik. Jobben representerer en god årsomsetning, avslutter Bratsberg.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold 
Hålogaland Lås og Sikkerhet | Vesterålen Lås og Sikkerhet


HLS tlf 76 94 80 81 | post@hls.no
VLS tlf 90 55 38 95 | post@vrlaas.no

HLS og VLS ønsker å kunne kundetilpasse den sikkerhetsløsningen som er riktig for ditt firma eller deg som privatperson.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.