Spesielt stolt av jobben

Trond Aksel Kristensen og kollegene har god grunn til å løfte hodet og slå seg på brystet over innsatsen sin i Hadsel ASVO.

Hadsel ASVO AS ble stiftet første januar 1996, og har følgelig en 23 år lang historie. Utrykket «ASVO» står for «Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet». Hadsel ASVO AS er en av landets over 230 Vekstbedrifter.

Ordet «vekst» handler i denne sammenhengen om menneskelig vekst og utvikling. Bedriftens formål er at den skal gi tilbud til mennesker som trenger bistand for å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet i det ordinære arbeidsliv, eller ansettelse i tilrettelagt arbeid. Selskapet skal bidra til at den enkelte opplever personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. 

Jobber med vidt fokus  

Hadsel ASVO er navet i livet til mange hadselværinger. Blant de mange som møter på jobb på bedriften hver dag er Trond Aksel Kristensen, Berit Mediå og Kjell-Vidar Nordheim. Vi møter sistnevnte i full gang med å montere varmepumpehus på snekkerverkstedet på Melbu.

Kjell-Vidar Nordheim er konsentrert om oppgavene. Det er viktig i et verksted fullt av maskiner.

Han har jobbet i 16 år i virksomheten. Vante fingre måler, tegner, kutter og skrur. Her drives palleproduksjon, det lages blant annet hagemøbler, blomsterkasser, varmepumpedeksel og badestamper. Bedriften driver også med lasergravering og påtar seg bestillingsoppdrag av ulik størrelse og omfang. Bedriften har en lasermaskin som graverer i ulike materialer.  

– For meg er ASVO en flott arbeidsgiver. Her møter jeg kjente hver dag, jeg kommer meg ut, og vet at kundene setter pris på våre produkter.  

Kjell-Vidar Nordheim
Arbeidsleder Per Helge Kristoffersen kan notere at også dette varmepumpehuset oppfyller kravene.

Per Helge Kristoffersen er arbeidsleder på snekkerverkstedet, og roser innsatsen til Nordheim og kollegene. På et bord ligger hundrevis av nøkkelringer i tre, skåret ut og dekorert med laserskjæreren. Nøkkelringene skal brukes på Melbu Hotell. Kjell-Vidar Nordheim har gjennomgått grundig opplæring i bruk av de aller fleste av maskinene på verkstedet.  

– Han har tatt kompetansebevis på bruk av utstyret her, og det er vi veldig glade for.  

 Veldig mange har fått hjelp 

– Bare i fjor var det 141 personer som var på en eller annen form for tiltak eller tilrettelagt gjennom Hadsel ASVO. Det har vært år hvor vi har hatt betydelig flere personer sysselsatt gjennom vår virksomhet. Det betyr med andre ord at vi gjennom vår 23 år lange virksomhet har utgjort en betydelig forskjell for mange mennesker, sier daglig leder Line Eggen.  

– Du kan på mange måter si at Hadsel ASVO er en arbeidsgiver med motsatt fortegn. Vel nok er vårt arbeid og vår produksjon vesentlig, men det aller viktigste er å skaffe arbeid til folk som permanent eller midlertidig ikke kan stå i en vanlig jobb. Samtidig er det vesentlig at det skal være en meningsfull virksomhet vi tilbyr, understreker Eggen.

Kjell-Vidar Nordheim trives godt hos ASVO.

For den jevne hadselværing kan Hadsel ASVO representere litt ulikt. Mange tenker på mulighetene for å gjøre bruktkupp på butikken Sareptas. Andre forbinder med virksomheten med de etter hvert velkjente badestampene. Mange kjenner til vaskeriet ved bedriften, og veldig mange vet også at Hadsel ASVO drifter gjenvinningsstasjonen i kommunen.  

– Oppgavene er blitt flere de siste årene. Vi har overtatt ansvaret for kommunens hjelpemiddellager. Vi driver kantinetjenester, renhold, makulering, service, budtjeneste og mer til.  

daglig leder Line Eggen

Arbeidsmarkedstiltak 

Hadsel ASVO driver arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid) med en ramme på 20 plasser, som i dag gir tilsetting til 22 personer. Bedriften er også tilbydere av arbeidsmarkedstiltakene AFT (arbeidsforberedende trening), ARR (arbeidsrettet rehabilitering), samt oppfølging og avklaring.

Alle vi som jobber på ASVO har noe vi er gode til.
Det er bruk for oss, og vi er verdifulle for storsamfunnet, sier Berit Mediå.

Gjennom tiltakene jobbes det med å avklare arbeidsevne, kartlegge arbeidsønsker og muligheter for å finne riktig karrierevei. Hadsel ASVO tilbyr også praksisplasser for skoleelever og fremmedspråklige. Det tilbys i tillegg lærekandidatplasser innenfor seks fag. Det er ti årsverk på Hadsel ASVO som administrerer driften. 

Vil utvide samarbeidet 

– Vi ønsker å videreutvikle vårt samarbeid med vår eier Hadsel kommune, ved å tilby flere varer og tjenester som kommer kommunens innbyggere til gode, sier Line Eggen. Og legger til:

– En nasjonal kartlegging viser at 67 prosent av mennesker med lettere psykiske utviklingshemming står uten arbeid eller annet aktivitetstilbud. Det er en for stor andel mennesker i Norge som kunne hatt en meningsfull arbeidshverdag, dersom vi hadde hatt en større ramme for å ansette i varig tilrettelagte stillinger, understreker Eggen. 

Sans for stil og gjenbruk 

En kjapp biltur i retning av sentrum sender oss til den nevnte bruktbutikken Sareptas. Der møter vi blant andre Berit Mediå. Hun jobber både på snekkerverkstedet og i butikken. Kollegene avslører raskt om henne at hun har blikk for design og håndverk. Blant Mediås spesialiteter er det å friske opp skap og møbler. Spesielt solide heltreprodukter får hjertet hennes til å banke varmt.  

Berit Mediå nyter stor respekt for arbeidet hun gjør med tilsynelatende utrangerte møbler og gjenstander. –
Jeg liker å være kreativ, og er nøye med det jeg gjør. Kommoden til venstre på bildet har gjenfunnet glans og fordums prakt.

– Det gleder meg stort når vi får inn kvalitetsprodukter med potensiale. Jeg er ikke den som slurver. Tanken på at slike gjenstander kan være i ferd med å bli helt borte tenner meg. Da setter jeg mye inn på å få de i orden, sier hun.  

Utnytter kunnskapene 

– Vi er utrolig stolte av jobben Berit gjør, sier arbeidsleder Hanne Lene Steffensen.  – Jeg er fornøyd selv også. Det er veldig bra å være til nytte. For meg ville det vært for dumt å bare sitte hjemme. Her får jeg ikke bare komme i kontakt med folk hver dag, jeg får i tillegg gjør noe andre synes er verdifullt. Jeg skulle bare ønske jeg kunne klart å være enda mer kreativ, smiler hun lurt.  

Trond Aksel Kristensen har en rekke ulike oppgaver i ASVO-systemet. Han forteller mer enn villig at han for noen år siden gikk på en smell, både fysisk og psykisk. 33-åringen har funnet veien tilbake til arbeidslivet, og fullroses for innsatsen sin. Blant oppgavene har vært å blant annet kjøre mat for sykehuset, hatt oppdrag for vaskeriet, jobbe på bruktbutikken, samt ha en rekke ulike vaktmesteroppdrag.  

– Jeg hadde knapt hatt noe liv uten Hadsel ASVO, sier TTrond Aksel Kristensen ærlig.

Solid støtte fra ASVO

 – Føler du at du nå kunne ønske å ta steget ut i en «vanlig» jobb, eller er du glad for tilværelsen som den er? 

– Jeg synes selv at mitt liv nå er kommet «i vater». Jeg ønsker å fortsette å være her, og utvikle meg i den jobben jeg har. Drømmen og målet mitt er at jeg en gang skal kunne klare å kjøpe meg eget husvære, sier han.  

– Helt ærlig tror jeg nesten ikke jeg hadde hatt noe liv uten Hadsel ASVO, kollegene og vennene mine her. Jeg satt bare hjemme i halvannet år, og jeg vil absolutt ikke tilbake til den hverdagen. Jeg tror det kan ha en verdi for andre at jeg snakker om min vei tilbake til arbeidslivet, understreker han.  

– Vi som jobber sammen her har alle sammen noe vi er gode til. Det er bruk for oss, vi har en verdi for samfunnet, oppsummerer Berit Mediå. 

FAKTA OM HADSEL ASVO: 
Adresse: Strandgata 58, 8445 Melbu 
Årsverk i administrasjon: 10 
Ulike avdelinger: 6 
Personer på tiltak i ASVO i fjor: 141 
Viktige kunder: Nordlaks og Lerøy m.fl. 
Nettsted: hadselasvo.no

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.