NORD-NORGE | Annonseinnhold

Gnist Arkitekter ønsker å bidra til å utvikle bransjen mot mer gjenbruk

Når et nytt bygg skal oppføres, er det ikke lenger en selvfølge at et eventuelt gammelt bygg på tomta må rives. Kanskje kan noe av det gjenbrukes. Gnist Arkitekter ser mange muligheter med å tenke nytt her.

Perioden med covid etterfulgt av krig i øst, har medvirket til knapphet på råvarer og økte priser. Nå kommer det også nye krav rundt hensynet til omgivelser og miljø..

Breeam-Nor er Norges fremste system for miljøsertifisering av nybygg og større rehabiliteringer. I tillegg har Breeam sertifiseringsløsninger for bestående byggverk, kalt Breeam in use.

Bærekraft og miljø blir stadig mer sentralt i byggeprosjekter både ved nybygg, rehabiliteringer og bestående byggverk. Foto: Raymond Engmark

Byggeprosjekter vil hele veien bli målt etter miljømål, både med tanke på planlegging og finansiering, men også av potensielle kjøpere eller leietakere. 

Allerede er det et større fokus fra banknæringen som tilbyr grønne, gunstige lån til byggeprosjekter med miljø ambisjoner. Trenden er økende og flere leietakere har begynt å etterspørre leieareal i bygg som er miljøsertifisert.

Kommende revisjon av forskrifter kommer til å inneholde strengere krav til valg av produkter og materialer i byggeprosjekter som ivaretar bærekrafts-begrepet.

Bærekraft oversatt til engelsk er sustainable, og «sustain» betyr å opprettholde eller støtte opp
under.

Kort forklart innebærer det at man i et helhetsperspektiv ikke skal «motta mer enn
man gir tilbake» fra naturen. Det er, for oss, liten tvil om at akkurat dette vil få ny mening for mange i tiden som kommer, , sier Lorents Urgård hos Gnist Arkitekter.

– I Nederland og Danmark har de allerede kommet langt med gjenbruk av materialer og bygningsdeler til prosjekter, men her i Nord-Norge er det foreløpig forholdsvis liten kjennskap til disse standardene.

Lorents Urgård
Lorents Urgård hos Gnist Arkitekter ønsker et større fokus på bærekraft og mijø i fremtidige prosjekter. Foto: Raymond Engmark
Lorents Urgård hos Gnist Arkitekter ønsker et større fokus på bærekraft og mijø i fremtidige prosjekter. Foto: Raymond Engmark

Det nordnorske selskapet eies lokalt i Bodø og har utviklet seg fra 1 ansatt i 2014 til 12 ansatte i 2022.

Byggets syklus

Nå skal ambisjoner om sirkulærøkonomi innlemmes i alle deres nye prosjekter, helt fra start til slutt, fra bygget oppføres til det en gang om lenge er borte og alle materialer er resirkulert, gjenbrukt eller har gått til deponering.

Sirkulærøkonomi blir viktigere og viktigere inn i fremtiden hvor mer av bygget skal kunne resirkuleres. Foto: Raymond Engmark

Et fokus på mindre riving åpner dørene for at det ofte er muligheter for at eksisterende bygg kan benyttes slik det står. Når materialer blir en mer begrenset ressurs enn før, er det en fordel å levere til gjenbruk og resirkulere istedenfor å brenne/deponere det gamle.

Gnist Arkitekter får stadig vekk det samme spørsmålet fra ulike hold. 

– Finnes det noen miljøvennlige retningslinjer for eksisterende bygg?

Mange har ambisjoner om mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger, men foreløpig er det for lite fokus på dette i bransjen, mener Lorents Urgård. Foto: Raymond Engmark

At mange har ambisjoner om å være mer miljøvennlig, men ikke helt vet hvordan de skal få det til, er akkurat den problemstillingen Gnist Arkitekter i Bodø nå har tatt tak i.

Ønsker å løse de nye utfordringene sammen

Gnist Arkitekter har den seneste tiden jobbet sammen med andre foretak i bransjen og laget et miniseminar om bærekraft i eksisterende bygg og prosjekter. På blokka står flere miniseminar hvor det første seminaret ble avholdt i Bodø i slutten av august.

Etter en vellykket start med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger i Bodø planlegger Gnist Arkitekter med sine samarbeidspartnere å avholde et lignende miniseminar i flere byer i nord. Først på listen står et seminar i Harstad/Narvik-regionen.

Ved å sette gjenbruk i næringen på dagsorden, kan vi løse de nye utfordringene i fellesskap, sier Lorents Urgård. Foto: Raymond Engmark

Selv om hovedformålet er å spre informasjon, har Gnist Arkitekter også en annen tanke med seminarene. Det blir en fin møteplass der menneskene i dette interessefellesskapet møtes.

– Ved å sette gjenbruk i næringen på dagsorden for et større fellesskap, kan vi løse de nye utfordringene i fellesskap. Når flere folk er med å tenke, tror jeg vi får de beste løsningene, sier Urgård.

Gnist Arkitekter har blant annet utarbeidet en mulighetsstudie av utviklingsområde vest i Bodø.

Nye kontakter kan etableres og fagpersoner kan drodle litt rundt hvordan man best løser de utfordringene næringen står ovenfor.

– Det gjelder å sette seg inn i det som kommer. Vi må være i forkant.

Lorents Urgård
Gnist Arkitekter ønsker å ta miljøinitiativ og bidra til å utvikle bransjen. Foto: Raymond Engmark
Gnist Arkitekter ønsker å ta miljøinitiativ og bidra til å utvikle bransjen. Foto: Raymond Engmark

Problemstillingene blir annerledes når ny kunnskap kommer på bordet. Det er duket for nytenkning og innovasjon.

– Dette skal vi få til, men ikke alene. Det er i fellesskap med andre med felles interesse at disse sakene løses.

Søker samarbeidspartnere og flinke folk

– Blir dette bra, ønsker vi å finne samarbeidspartnere lenger nord som kan ha interesse av å delta og være vert for slike arrangement. Det vil styrke kontaktnettet vårt utenfor Bodø, sier Urgård.

I tillegg er Gnist Arkitekter på utkikk etter flere flinke folk. Hvis de finner rett person vil de åpne avdelingskontor lenger nord, gjerne i Harstad eller Narvik, eller kanskje begge deler.

Gnist Arkitekter ser på muligheten for å opprette nye kontorer eller samarbeide med andre kontorer i Nord-Norge. På bildet: Lise S. Kristiansen. Foto: Raymond Engmark

Det er lenge siden Urgård sonderte mulighetene for et større nærvær lenger nord, men covidbremsen utsatte planene. Nå er imidlertid tiden inne. Under rette forutsetninger ønsker Gnist Arkitekter opprette nye kontorer eller samarbeide andre kontorer i Nord-Norge.

– Vi ønsker å komme i dialog med personer som er interesserte og som har bakrunn som arkitekt, landskapsarkitekt eller urbanist. 

Det er fordeler med å ha folk som kjenner de lokale forholdene, klimaet og hvordan byen fungerer. Om nyutdanna arkitekter skal flytte hjem, er det avgjørende om det er jobbmuligheter i regionen, forteller Urgård.

Gnist Arkitekter ser store muligheter i nord, også for nyutdannede arkitekter som ønsker å bosette seg i regionen. Foto: Raymond Engmark

Han samarbeider svært gjerne med nordnorske aktører. Om kompetansen og verdiskapningen kan forbli i området, er det en god ting, synes han.

Vant konkurranse om boligprosjekt

Gnist Arkitekter har mange interessante prosjekter både foran og bak seg. Ett av dem er et boligprosjekt i Alta hvor de deltok i en nasjonal konkurranse sammen med et arkitektkontoret VERTE som holder til i Alta.

Prosjektet Lille-Komsa i Alta. Illustrasjon: Gnist Arkitekter.

. . .
Komsalia i Alta

Fokus i prosjektet har blant annet vært å minimere terrenginngrep, skape gode fellesområder ute for uformelle møter mellom beboerne og rasjonelle konstruksjoner med fokus på miljøvennlige løsninger og materialer.

Les mer her….

Sammen med VERTE gikk de seirende ut av konkurransen og har sammen prosjektert det energieffektive og miljøvennlige boligfeltet Komsalia i Alta.

Komsalia ligger an til å bli det første Breeam sertifiserte boligprosjektet i Nord-Norge, avslutter Lorents Urgård, daglig leder og eier av Gnist Arkitekter.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | Gnist Arkitekter ASGNIST Arkitekter AS er et arkitektkontor lokalisert i Bodø. Firmaet startet opp i 2014 og har i dag 13 ansatte. GNIST Arkitekter har bred erfaring fra ulike oppdrag og ansvarsområder og er tilgjengelig for alle typer oppdrag i og utenfor Bodø.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.
Telefon: 48 03 34 55
E-post: post@gnistark.no

Eller kom innom våre kontorer i Bodø for en hyggelig prat.
Sjøgata 5, 8006 Bodø

Vil du jobbe hos oss?
Send CV og portefølje til post@gnistark.no

Les også:

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.