NORDLAND | Annonseinnhold

Staven Grus fra Myre legger grunnarbeidet for fremtiden

Den lokale entreprenøren Staven Grus AS har de siste årene opplevd en solid vekst og ser lyst på utviklingen i regionen. Nå er de i innspurten av den nye 8000 kvadratmeter store kirkegården på Myre.

Gjengen i Staven Grus liker slike prosjekter som dette – de liker å være med på å gi Øksnes kommune et skikkelig løft.

– Det blir en kjempeflott kirkegård når den blir ferdig og et løft for Øksnes-samfunnet, forteller Trond Stavøy, daglig leder i Staven Grus AS.

Trond Stavøy, daglig leder i Staven Grus AS kan fortelle om en solid vekst de senere årene.
Trond Stavøy, daglig leder i Staven Grus AS kan fortelle om en solid vekst de senere årene. Foto: Daniel Waleniussen

Området, som ligger ved siden av en eksisterende kirkegård, bestod fra før av to meter dyp myrjord som måtte bort. 

– Det er lagt på to meter med grustypen subbus 0-22mm og avslutta med en halvmeter med vekstjord. Vi har også ansvaret for beplantning og grøntarealet.

I tillegg har jobben omfattet utbytting av vannledning med kummer på området. Trond kan fortelle at prosjektet skal ferdigstilles i juni 2022.

– Det har vært et flott prosjekt i samarbeid med Øksnes kommune. Selv om vi har gjort mye forskjellig opp i gjennom, har vi ikke gjort dette før, så det var en ny erfaring for oss, sier Trond.

Helt siden 1983 har det vært tatt ut masser fra fast fjell i Staven og i 2003 overtok Stavøy drifta av pukkverket. På bildet: Simen Stavøy. Foto: Daniel Waleniussen

Stavøybrødrene

Staven Grus AS er et familieeid entreprenørfirma i Øksnes kommune som eies og driftes av de fire Stavøybrødrene Trond, Viktor, Mikal og Glenn. To sett brødre som er søskenbarn.

Helt siden 1983 har det vært tatt ut masser fra fast fjell i Staven og i 2003 overtok Stavøy drifta av pukkverket. Siden da har Staven Grus AS ekspandert på alle måter.

– Men vi tar fortsatt vare på stamkundene våre og det private markedet. Vi ivaretar de små kundene, selv om vi nå er med på mange store prosjekter, forteller Trond.

I 2003 drev brødrene firmaet alene, men etter å ha ekspandert gjennom mange år er de nå oppe i 40 ansatte.

Staven Grus AS er et familieeid entreprenørfirma i Øksnes kommune og i dag er de totalt 40 ansatte. På bildet: åkon Stavøy og Simen Stavøy. Foto: Daniel Waleniussen

Virksomheten har også endret seg fra ren pukkverksdrift til en omfattende entreprenørvirksomhet som utbygging av moloer, tomtegraving, VA-anlegg, vintervedlikehold av veger, asfaltering og veibygging, i tillegg til boring og sprenging med eget godkjent sprengstofflager.

Men fortsatt er foredling og salg av masser fra pukkverket en viktig del av firmaets omsetning.

Staven Grus AS har endret seg fra ren pukkverksdrift til en omfattende entreprenørvirksomhet. På bildet: Remi-André Brun og Kjell Nikolai Henriksen. Foto: Daniel Waleniussen

Staven Grus har kontrakt som underentreprenør med Nordland fylkeskommune om vinterdrift av veinettet i Øksnes og kommunale veier og eiendommer. I tillegg har de også rundt 300 private og bedriftskunder på vinterdriften.

Og det er klart at det koster å blir stor. Både nye miljøkrav og hensyn til kapasitet og effektivitet gjør at utstyr går ut på dato.

– Det er viktig å fornye maskinparken for å få nytt og moderne utstyr.

Han mener det også er veldig sunt å kunne fornye seg, nettopp fordi det kan være kostbart å kjøre med gammelt utstyr.

En oppgradert og vedlikeholdt maskinpark er viktig for å sikre en trygg og lønnsom drift. På bildet: Tony Antonsen. Foto: Daniel Waleniussen

Stort tunnelprosjekt

Ryggedalstunnelen som forbinder Bø og Øksnes kommune i Nordland er ikke mer enn 1612 meter lang, men hadde likevel en prislapp på 35,5 millioner kroner da den var ferdig i 1980.

Dette tunnelprosjektet var den gangen Norges mest kostbare. Nå er den moden for en oppgradering, blant annet for å unngå kondens på bilrutene. Den jobben er det Staven Grus som har fått.

Staven Grus er på dette prosjektet en underentreprenør for BMO Tunnelsikring AS. På bildet: Sergio Sjøvoll. Foto: Daniel Waleniussen

– Den skal bli oppgradert til dagens krav med ventilasjon, strøm og avrenning. I tillegg blir den også utvida på høyde, siden ganske mange har vært borti taket der, forteller Trond.

Staven Grus er på dette prosjektet en underentreprenør for BMO Tunnelsikring AS. Selv om de har arbeid ut året, er det likevel ikke et storskalaprosjekt for Staven Grus.

– Vi har gjort alt av boring og sprengning, samt endel maskinarbeid på prosjektet.

Ryggedalstunnelen forbinder Bø og Øksnes kommune i Nordland og er 1612 meter lang. På bildet: Sergio Sjøvoll. Foto: Daniel Waleniussen

Staven Grus har med andre ord gjort det de er gode på fra før av. Alt av masser har de transportert ut. De har også sørget for leveranser av masser inn. Også dette er en ny erfaring for bedriften.

For selv om det ikke er det største prosjektet de har vært med på, er det likevel ganske omfattende når det er komprimert på kort tid.

Trenger stadig gode folk

Som mange andre aktører kan Staven Grus fortelle om en utfordrende rekruttering til en bransje som stadig trenger flere dyktige fagfolk.

– Jeg tror vi har et bra samhold og et bra arbeidsmiljø i bedriften. Men vi sliter like mye vi som alle andre entreprenører med å rekruttere folk, forteller Trond.

Mangelen på arbeidsfolk gjør at Staven Grus faktisk hele tiden søker etter både lastebilsjåfører, tekniske ingeniører, maskinkjørere, prosjektledere og medarbeidere til administrasjon.

Hos Staven Grus er det er et bra spenn i alderen på de ansatte, fra 17 til 68 år. I de senere årene har de også sett en økende trend til at kvinner søker seg til bransjen.

En ting som bidrar til rekruttering til næringa, er at Staven Grus er en lærlingbedrift.

– Vi har fire lærlinger inne nå. Og vi ser at de vi tar inn har en tendens til å bli hos oss, avslutter Trond Stavøy hos Staven Grus i Vesterålen.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold Staven Grus AS


Staven Grus AS er et familieeid entreprenørfirma i Øksnes kommune. Staven Grus er allsidige på entreprenørsiden og har vært involvert i mange forskjellige typer prosjekter. Utbygging av moloer, tomtegraving, VA-anlegg, vintervedlikehold av veger, asfaltering og veibygging er de grove trekkene i den forbindelse.
​Staven Grus AS – trygghet og kvalitet.

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.