For dykkerfirmaet Bodykk peker alle piler oppover – mot nord

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!

Siden oppstarten i april 2021 har ting bare gått en vei for dykkerfirmaet Bodykk AS. Oppover. Eller kanskje vi er nødt til å si nedover – for det er under vann de tilbringer all sin tid nå om dagen.

En rusletur i Oslos gater en kveld da Espen Korsell trengte å lufte hodet, satte i gang en rekke av tilfeldigheter som skulle komme til å bety flytting 120 mil, ny yrkesretning og best av alt; en eventyrlig suksess! Dette er nå 19 år siden.

– Nå har jeg blitt veldig glad i Nord-Norge og vil aldri flytte herfra, sier Espen Korsell, daglig leder i Bodykk AS.

Dykkerfirmaet Bodykk AS fra Bodø har opplevd en svært god start etter oppstarten i 2021.
Dykkerfirmaet Bodykk AS fra Bodø har opplevd en svært god start etter oppstarten i 2021. På bildet: Sondre Nilssen og Andreas Bergseth. Foto: Michael Ulriksen

Fra kråkeboller til arbeid med fangst

Da Espen Korsell flytta til Bodø i 2003, var det for å plukke kråkeboller og etterhvert kamskjell for levering til restauranter i Frankrike. Etter noen år så han muligheter i oppdrettsnæringa og tok i 2007 yrkesdykkersertifikat. Fra før hadde han bare PADI sportsdykkersertifikat.

Espen Korsell etablerte Bodykk i 2021 etter å ha tatt yrkesdykkersertifikat tilbake i 2007. Foto: Michael Ulriksen

– Da hadde jeg bygd opp et godt nettverk og visste jeg kunne tjene penger på det, forteller Espen.

Med et godt nettverk av likesinnede og et brennende ønske om å jobbe i havet, lå alt til rette for at han kunne gripe muligheten og starte egen virksomhet.

Klar for oppdrag. På bildet Dominik Litwiniuk (t.v) og Espen Korsell (dykker). Foto: Michael Ulriksen

Tredelt samarbeid

I april 2021 var Bodykk AS en realitet. Medeierne er Fredrik Breiby fra Dykkerteknikk og Nils Johan Tufte fra Bluegreen.  

– Jeg hadde lenge drømt om å starte noe eget og presenterte idéen for to tidligere arbeidskolleger.

Dykkerteknikk og Bluegreen er både samarbeidspartnere og medeiere i Bodykk AS. Foto: Michael Ulriksen

Med en aksjekapital på 400 000,- kom de greit i gang. Dykkerteknikk bidro med en del utstyr i starten, til de selv fikk ting på plass. Dykkerteknikk og Bluegreen er nå medeiere i Bodykk AS.

– Dette ypperlige samarbeidet gjør det mulig å levere en totalpakke til kunden, forteller Espen.

Han utdyper at når det skal legges en sjøledning kan Bluegreen ta seg av rørarbeidet på land, mens Bodykk eller Dykkerteknikk tar seg av sjøledning og undervannsarbeidet. På Malm/Tjuin i Trønderlag har de gjort en jobb på den måten.

Samarbeidet med Dykkerteknikk er utrolig praktisk. Når vi har lite å gjøre, har vil anledning til å sende våre folk på deres prosjekter og omvendt, sier Espen.

Bodykk AS leverer i dag en totalpakke i tett samarbeid med Dykkerteknikk og Bluegreen. På bildet: Sondre Nilssen. Foto: Michael Ulriksen

For Bluegreen er dette også et ypperlig samarbeid, siden de ikke har egen dykkeravdeling. Derfor kan også de nå levere en totalpakke på anlegg med sjøledning og PE-sveis og installasjon på land.

Bodykk AS leverer beredskapsdykking for oppdrettsnæringa med 24/7 service. 

– Slik situasjonen er, har vi nå god kapasitet til å utvide både nedslagsfelt og aktiviteter, sier Espen.

Stor variasjon

Bodykk AS er sertifisert gjennom Lloyd’s for å utføre IWS bunninspeksjoner. Det er en tjeneste for klassing av båter, slik at man slipper å ta dem i tørrdokk. Det gir en utsettelse på et års tid før de uansett må ta båten i tørrdokk for å få bunnbesiktigelse. 

Bodykk AS er sertifisert for å utføre IWS bunninspeksjoner. Foto: Michael Ulriksen

– Oppstartsåret var veldig hektisk. Det gikk i ett fra utstyret var klart til det var jul.

Espen Korsell

Dykkerne ser etter at drivverk og propeller er operativt. Det skal ikke være skader på vinger og propell blader, eller lekkasje på hylser. De sjekker også at alt av låsemuttere sitter som det skal. 

– Det bør heller ikke være for mye innpress i skroget. Det skjer jo av ymse grunner, men hvis det er for stort og graverende må det gjøres noe med, sier Espen.

Det må også sjekkes at ingen inntak eller sjøkister (sea chests) er overgrodde eller tette.

Bodykk ute på oppdrag hvor de blant annet sjekker innpress av skroget. Her ved dykker Espen Korsell. Foto: Michael Ulriksen

Hvis kundene ønsker det, kan dykkerne fjerne dette og utføre propellpolering.

– Vi jobber veldig bredt og driver med utrolig mye forskjellig. Det er artig at det er en variert arbeidsdag. Vi har arbeid for oppdrettsnæringa, utfører inspeksjoner eller utfører boring av bolter. Vi gir også bistand ved behov for dykking, forteller Espen.

Foto: Michael Ulriksen

Nær 40-50 prosent av arbeidet til Bodykk AS, er for servicceselskapet Folden Akva. De har fem servicebåter mot oppdrett. Med dykkere fra Bodykk AS er Folden Akva i stand til å levere en totalpakke til kunde med dykker. 

Bodykk AS driver også med rensking av varegrinder ved kraftstasjoner. Stålgrinden som er montert før vannet forsvinner inn i tunnelen og ned til turbinene må i blant vedlikeholdes for å opprettholde god lukeføring.

De skal holde tett ved stenging, dette gjøres som regel ved vedlikeholdsarbeid inne i pumpehuset. Selve kjettingen som de stenger inntakene med, må også sjekkes og eventuelt byttes.

Foto: Michael Ulriksen

– Dykkerteknikk har mye tungt utstyr som vi ikke har, blant annet en ROV (remote operetated vehicle) som vi kan bruke på større jobber med posisjonerings-system hvis behov.

Bodykk har selv en undervannsdrone som kan brukes ved mindre inspeksjonsjobber. Den gir et raskt overblikk over situasjonen.

Bodykk AS foretar både skrogvask, propellpolering og boring av bolter under vann.

– Det eneste vi gjør tørt er PE-sveising og loddbelastning av eventuelle sjøledninger, som på jobben i Malm/Tjuin. Vi har utstyr for å sveise el-muffe, men vi har sertifikatene for å speilsveise også.

Bodykk ser lyst fremtiden med et godt samarbeid med flere næringslivsaktører. På bildet: Andreas Bergseth. Foto: Michael Ulriksen

Dobling av både ansatte og størrelse på lokale

Bodykk AS har nylig ansatt to dykkere for å møte den økende oppdragsmengden. Totalt er de nå fire dykkere. Kona til Espen tar regnskapet.

I tillegg etablerer Bodykk AS i disse dager et dobbelt så stort lokale på motsatt siden av byen, de flytter snart fra Burøya til Tolder Holms vei 6 i Breivika.

Først og fremst er årsaken at de trenger mer plass og ønsker å få alt utstyr innendørs. 

Foto: Michael Ulriksen

Men det er også en annen god grunn; med mer uteareal, får de plass til en 20 fots-container med trykkammer. 

Og her kommer godt samarbeid til syne igjen. Bodykk AS har vært så heldig å fått til en avtale med Dykkerteknikk om å låne et kammer som akkurat er resertifisert og operativt. Siden Dykkerteknikk selv har to kammer, kan et av dem like greit stå i Bodø / Breivika, mens Dykkerteknikk sitt er lokalisert på Tofte.

Espen Korsell er godt fornøyd med starten for Bodykk, og det gode samarbeidet med Dykkerteknikk og Bluegreen. Foto: Michael Ulriksen

– Med et beredskapskammer på plass, får vi muligheten til å ta på oss jobber der det er krav til beredskapskammer, eller med dypere dykking. Ved planlegging av enkelte jobber er man nødt til å ha et slikt kammer tilgjengelig, avslutter Espen Korsell, daglig leder i Bodykk AS.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!

Annonsørinnhold | Bodykk AS


Bodykk AS ble stiftet i 2021 og er stasjonert i Bodø. Selskapet har solide eiere og drivere. 
Oppsummert ble første driftsår gjennomført med god ordreinngang og lønnsom drift.

Bodykk AS
Tolder Holmers vei 6
8003 Bodø
Espen Korsell – daglig Leder
(+47) 45 95 36 13
espen@bodykk.no

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.