NORD-NORGE | Annonseinnhold

Brekke og Strand Akustikk sørger for gode lydmiljø og økt livskvalitet

Når Brekke og Strand Akustikk AS har gjort jobben sin, er det svært få som legger merke til det. Og det er akkurat sånn det skal være.

– Ja, det er litt sånn, sier Anders Fiskvik hos Brekke og Strand Akustikk i Trondheim.

Det er nok heller når vi ikke har vært involvert at lydforholdene blir lagt mest merke til. Enten den trafikkerte veien ikke er skjermet, akustikken i restauranten er forferdelig, eller du hører når naboen går over stuegulvet sitt. Da vet du at noen har glemt å ringe oss.

Anders Fiskvik

Hos Brekke og Strand står akustikk, støy og vibrasjoner i sentrum. Hver dag jobber deres rådgivere for at vi andre skal få gode lydopplevelser på jobb, skole, konsert, som hotellgjest, som nabo til et industriområde eller en trafikkert vei.

Hos Brekke og Strand står akustikk, støy og vibrasjoner i sentrum. Foto: Jørgen Kvam

Det gjør de ved å gi råd om lydtekniske tiltak til oppdragsgivere, som entreprenører, industribedrifter og byggherrer.

– Vi jobber med gode lydmiljø og økt livskvalitet, sier Fiskvik, som er avdelingsleder hos Brekke og Strand i Trondheim.

Avdelingsleder Anders Fiskvik hos Brekke og Strand Akustikk i Trondheim vektlegger å skape gode lydmiljø for kundene sine. Foto: Jørgen Kvam

Prosjekter i Nord-Norge

Brekke & Strand har alltid hatt prosjekter i Nord-Norge, og har de siste årene – samtidig med at de har etablert flere kontorer andre steder – merket at det bare har blitt mer og mer arbeid i nord.

– Det skjer mye spennende her og vi er allerede involvert i mange store og ambisiøse prosjekter.

Anders Fiskvik
Nye Ramsalt hotell i Bodø hvor Brekke og Strand har jobbet med akustikken. Foto: Raymond Engmark

Du har garantert vært inne i et av byggene som akustikkekspertene fra Brekke og Strand har gjort en jobb i. Eller så har du kjørt forbi et støyskjermende element de har anbefalt langs nye E6 på Helgeland.

På CV-en har de kulturhusene i Bodø, Harstad og Sortland. Her står også Nordland Teater på Mo, hotellene Ramsalt i Bodø, Richard With i Stokmarknes, Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge i Alta, og nytt kirkebygg i Narvik.

Akustikken ble ivaretatt av Brekke & Strand Akustikk ved nye Orneshaugen forsamlingshus.

Akkurat nå er de blant annet akustikkrådgivere for to spennende prosjekter i Kautokeino: Nye Kautokeino barne- og ungdomsskole for Peab Bjørn Bygg, og Samisk nasjonalteater og videregående skole for Econor.

– Utbyggingen av E6 på Helgeland er det største samferdselsprosjektet vi har hatt i Nord-Norge den siste tiden, forteller Fiskvik.

  • Brekke og Strand Akustikk har levert god akustikk blant annet til disse to prosjektene:

Krav fra myndighetene

Brekke og Strand er også rådgivere for industribedrifter som Alcoa i Mosjøen og Yara i Glomfjord. Ellers er det desidert flest byggprosjekter de er innleid som akustikkrådgivere for. 

Brekke og Strand jobber med målinger og beregninger hvor målet er gode, kostnadseffektive tiltak for gode lydmiljø. Foto: Jørgen Kvam

– Det første vi gjør er å identifisere for oppdragsgiveren hvilke krav og grenser myndighetene stiller til lyd i det aktuelle bygget, eller for den konkrete industriaktiviteten. Vi gjør målinger, beregner, dokumenterer og kommer med forslag til gode og kostnadseffektive tiltak, forteller Fiskvik. 

Korrekte målinger er en sentral del av jobben til Brekke og Strand. Foto: Jørgen Kvam

Det siste kan være å sette opp støyskjermer, senke en vei ned i terrenget eller gjøre tiltak på anleggsmaskinen som står for støyen.

Jo tidligere vi blir involvert, jo enklere og rimeligere blir løsningene.

Anders Fiskvik
Akustikkrådgivning og tett dialog med kundene er viktig for å skape de beste løsningene innefor gode lydmiljø. Foto: Jørgen Kvam

Vil ansette i Nord-Norge

I dag er det Fiskvik som har ansvaret for de to nordligste fylkene, men nå leter han etter en lydinteressert kollega med ingeniørbakgrunn som vil være med å opprette et nytt kontor i Nord-Norge.

Her får du jobbe med akustikk innenfor markedene bygg, industri og samferdsel. Og den riktige personen kommer til en solid bedrift.

De ansatte hos Brekke og Strand Akustikk i Trondheim er en del av et solid fagmiljø med over 100 medarbeidere. Foto: Jørgen Kvam

I 30 år har Brekke og Strand AS jobbet med dette. Underveis har de etablert kontorer i Norge og i Sverige, og i dag er de over 100 medarbeidere fordelt på åtte kontorer.

De er Nordens største firma som utelukkende jobber med akustikkrådgivning. Bedriftens store gjennombrudd var akustikkarbeidet i Operaen i Bjørvika. 

Brekke og Strand er nordens største innenfor akustikkrådgivning. Foto: Jørgen Kvam

Musikk og ingeniør

– De fleste av oss som jobber med dette har en grunnleggende interesse for lyd og mange av oss driver med musikk på fritiden. Så har vi tatt en utdanning som gjør at vi kan jobbe med hobbyen vår, smiler Fiskvik.

Anders Fiskvik og Brekke og Strand Akustikk jakter nå flere dyktige medarbeidere med hjerte og interesse for lyd. Foto: Jørgen Kvam

Hvis du deler denne interessen, har erfaring og utdanning som passer til å være akustikkrådgiver, og kan tenke deg å være Brekke og Strand AS sin representant i Nord-Norge, kan du kontakte avdelingsleder i Trondheim Anders Fiskvik.


e-post: anf@brekkestrand.no 
mobil: +47 924 34 719


FAKTA om Brekke & Strand Akustikk AS:

  • Et frittstående og rendyrket spesialistfirma med akustikk, støy og vibrasjoner som kompetanseområder. 
  • De besitter den ypperste ekspertise i Norden innen følgende områder: bygningsakustikk, romakustikk, spesialstudier innen olje & gass, støy fra vindkraft, støy fra ventilasjonssystemer, støy og strukturlyd fra vei og bane.
  • I 30 år har de jobbet for at vi andre skal ha behagelige lydforhold rundt oss, enten vi er på skole eller jobb, på forestilling, hotell eller hjemme i eget hus eller leilighet.
  • Nær halvparten av rådgiverne har mer enn 15 års erfaring og alle har mastergrad (siv.ing), doktorgrad eller tilsvarende. 
  • Er over 100 medarbeidere fordelt på åtte kontorer i Norge og i Sverige. 

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold Brekke og Strand Akustikk AS


Brekke & Strand Akustikk AS er et frittstående og rendyrket spesialistfirma med akustikk, støy og vibrasjoner som kompetanseområder. Våre råd skal være tydelige og byggbare.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.