Et ekte skoleeksempel for BP3 Prosjekt

Skolebygg, flerbrukshall, turnhall og et sjeldent innholdsrikt uteområde. Byggingen av nye Narvik Ungdomsskole har inneholdt det meste for BP3 Prosjekt.

– Et meget sammensatt og lærerikt prosjekt, sier Tore Lorentzen fra BP3 Prosjekt som har hatt prosjektlederansvaret for det hele.

Vi møter Tore og kollega Bjarne Romsloe i den snart ferdigstilte skolegården. De har tatt plass på en benk ved siden av basketballbanen. I skråningen over troner skolens uteamfi, og rett bak basketbanen er man i ferd med å ferdigstille skolens egen trampolinepark og parkur-område med utendørs treningsapparater.

- Et meget sammensatt og lærerikt prosjekt, sier Tore Lorentzen fra BP3 Prosjekt som har hatt prosjektlederansvar for nye Narvik Ungdomsskole
Prosjektleder Tore Lorentzen og kollega Bjarne Romsloe i den snart ferdigstilte skolegården.

De ulike sonene i den store skolegården er skilt fra hverandre med beplanting, brosteinsgater, og ulike bakkeunderlag. Det er grus, asfalt, stein og gummierte bruksflater i et funksjonelt og stilfullt samspill. 

– Det begynner virkelig å ta form, kommenterer Tore rett etter at vi har hilst på hverandre.

Han tror ikke det har vært gjennomført et tightere byggeprosjekt i Narvik noensinne. Hver enste dag har vært viktig i forhold til å holde fremdriftsplanen, og det i en koronatid hvor det aldri har vært bedre unnskyldning for ikke å levere på tid.

En av de mange moderne sittebenkene på nye Narvik Ungdomsskole

Prosjektledere i blodet

– Det blir kanskje en klisje å hevde at det vi driver med i mange tilfeller er like mye en livsstil som en jobb, men fakta er at man i byggeprosjekt som dette ikke klarer å legge igjen alle tanker og arbeidsoppgaver på kontoret.

Tore Lorentzen
Tore Lorentzen og Svein Erik Høiem hos BP3 har prosjektledelse i blodet.

Man lever liksom i prosjektet og med pulsen til prosjektet. Butter det litt imot er det lett å ta det litt personlig. Det er på mange måter en del av deg mens det pågår, beskriver Lorentzen om sin tilnærmingen til prosjektlederansvaret.

Å jobbe med bygg, handler først og fremst om å jobbe med mennesker.

tore Lorentzen
De mange ulike sitteanordningene bidrar til flott utsmykning av uteområdet ved nye Narvik Ungdomsskole.

Først og fremst mennesker

Politikere, idretten, brukere, entreprenører, byggherre og en bråte med underleverandører. Som prosjektleder er en viktig del av jobben å lytte til alle involverte parter og få samspillet til å gli så godt det lar seg gjøre.

Tore Lorentzen
Bjarne Romsloe og Tore Lorentzen hos BP3 Prosjekt i trappen ned til Narvik Ungdomsskole nye aula.

Et suksessfullt byggeprosjekt avhenger ofte av hvordan man klarer å forene alle interesser og behov fra de ulike partene. Derfor er det minst like viktig å kunne håndtere mennesker som å kunne sitt fag, påpeker Lorentzen.

BP3 Prosjekt

For folk utenfra er firmanavnet BP3 noe kryptisk og uforståelig. I bransjen er det derimot et velkjent begrep innenfor byggeprosessen.

Navnet BP3 Prosjekt henspiller til beslutningpunkter i en byggeprosess.

– I en større byggeprosess er det flere viktige beslutningspunkter som må gjennomføres. De to bokstavene i navnet vårt er rett og slett en forkortelse av beslutningspunkt. At vi har valgt og hekte på et 3-tall handler om at prosjektledere ofte velges i beslutningspunkt 3, forklarer medeier og daglig leder, Svein Erik Høiem.

Ville holde verdiene her

Det var Svein Erik Høiem som startet selskapet i 2013.

– Det gjorde litt vondt å se at mye av verdiskapningen på store byggeprosjekt gikk langt utenfor regionen og landsdelen. Jeg så derfor en spennende og interessant mulighet til å bygge et sterkt og kompetent team som kunne være med å bidra til at mer ble igjen hos oss selv, forteller Høiem.

I tillegg ønsket han å skape en aktør som ble oppfattet som ekte og nordnorsk.

Det var Svein Erik Høiem som startet selskapet BP3 Prosjekt i 2013.

Vi har konkludert med at det er viktig å se mot de unge.

Etter 7 års drift er svaret at det var en god ide. Gasellepriser, sammenhengende vekst og gode tall viser med all tydelighet at BP3 har lyktes. Ved siden å levere i nåtid, er de også opptatt av å se mot horisonten der fremme.

De ulike trappoppgangene er utsmykket av ulike kunstere fra Narvik. Her har Marit Myklebust sine silketrykk satt farge til trapperommet.

Sikter langt frem

Under strategimøtene speider de fremover. Langt fremover.

– Vi prøver ofte å se 15 – 20 år frem i tid. Vi snakker om hvordan vi må utvikle oss for å være aktuell og kompetente også i den litt fjerne fremtiden. Vi har konkludert med at det er viktig å se mot de unge.

Folkene hos BP3 Prosjekt er opptatt av lange strategiske linjer, og tar sikte på å være en ekte og nordnorsk aktør.

BP3 ser viktigheten av å tørre å inkludere mennesker som kanskje ikke har årevis med bransjeerfaring, men som kommer rett fra skolebenken med ny og fersk kunnskap.

Skal vi være relevant i fremtiden, må vi tørre å ansette fremtiden. Vi har allerede hatt gode opplevelser med denne måten å tenke på og er trygge på at vi nå har stø kurs, avslutter Høiem.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | BP3 Prosjekt AS


BP3 Prosjekt er et uavhengig konsulentselskap som leverer prosjektadministrative tjenester i hele Norge. Våre prosjektledere er “ækte” engasjert i våre kunder og vi hører hjemme i Nord-Norge! BP3 Prosjekt er ÆKTE & NORD-NORSK!

Post og besøksadresse Teknologiveien 10, 8517 Narvik
Telefon +47 90 07 44 91 // E-post post@bp3.no

Les også:

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.