NORD-NORGE | Annonseinnhold

BP3 Prosjekt ferdigstilte nye Bardu skole og kulturarena under budsjett
 – midt i pandemien


Midt i en verdensomspennende pandemi, kunne prosjektleder Tore Lorentzen hos BP3 Prosjekt overlevere Bardu skole og kulturarena i henhold til fremdriftsplanen og under budsjett.

Til tross for en byggeperiode med etterkrigstidens strengeste sosiale reguleringer, ledet BP3 Prosjekt byggingen av ny skole, ny idrettshall og nytt idrettsområde til en lavere kostnad en det opprinnelige budsjettet.

Et resultat av god samhandling mellom alle parter, kommenterer en fornøyd Tore Lorentzen, prosjektleder fra BP3 Prosjekt.

Prosjektleder hos BP3 Prosjekt Tore Lorentzen er svært fornøyd med prosjektet Bardu skole og kulturarena.
Prosjektleder hos BP3 Prosjekt, Tore Lorentzen er svært fornøyd med prosjektet Bardu skole og kulturarena. Foto: Michael Ulriksen

Samlokalisert, men adskilt

Han forteller om en omstendelig prosess med mange ulike brukergrupper involvert.

 – I og med at vi endte på en løsning hvor to skoler skulle samlokaliseres, men fortsatt være adskilt, dukket det opp en del nye hensyn vi måtte forholde oss til. I tillegg ble antall brukergrupper en del større en hva som er vanlig i sammenlignbare skoleprosjekt. 

Bardu skole og kulturarena er samlokalisert med barne og ungdomsskole, samt ny idrettshall og oppgradert idrettsanlegg. Foto: Michael Ulriksen

BP3 Prosjekt og Tore Lorentzen kom inn i prosjektet allerede i 2018. Da handlet det om én barneskole og én ungdomsskole som skule være adskilt i tid og rom. 

Da man etter hvert kom frem til at skolene skulle samlokaliseres, startet arbeidet med å samle alle brukergruppene for å utarbeide nye skisser som viste at dette kunne løses på en god måte. 

– Mange innspill kom underveis og det meste er tatt med i prosjektet. Vi føler sluttresultatet imøtekommer de fleste behov på en god måte, mener Lorentzen.

Tredelt

Den nye skolen er inndelt i tre ulike soner hvor 1. til 4. klasse og 5. til 7. klasse har hver sine innganger i barneskoledelen, og hvor ungdomskolen er adskilt fra disse igjen.

Den nye skolen er inndelt i tre ulike soner hvor 1. til 4. klasse og 5. til 7. klasse har hver sine innganger. Foto: Michael Ulriksen

– Meningen med å dele barneskolen i to på denne måten, er at elevene skal få en følelse at de har progresjon og blir eldre. Alle de tre inngangene har hver sine farger som også dominerer innedelen til ulike grupperingene. De tre uteområdene er også spesialtilpasset de ulike elevgruppene med forskjellige leke- og aktivitetsapparater, forklarer Lorentsen.

Uteområdene er tilrettelagt med ulike leke- og aktivitetsapparater. Foto: Michael Ulriksen

Han forteller at behovet for en ny skole i Bardu Kommune var stort, og at kommunen i mange år har ventet på muligheten til å bygge et nytt skoleanlegg.

– Det har vært svært meningsfullt å få bidra i et prosjekt som betyr så mye for så mange. Nå har både lærere og elever fått et skikkelig flott moderne og tilrettelagt skolebygg. 

Samtidig har kulturskolen i kommunen også fått helt nye og bedre rammevilkår for å utvikle kulturskoleelever og for å gjennomføre kulturelle arrangement med et større publikum.

Tore Lorentzen hos BP3 Prosjekt er fornøyd med at Kulturskolen har fått oppgraderte rammevilkår ved den nye skolen i Bardu. Foto: Michael Ulriksen

Bygget er på alle måter blitt en storstue i lokalsamfunnet.

Den nye skolen er blitt en flott storstue for hele lokalsamfunnet. Foto: Michael Ulriksen

– Hele det nye skoleanlegget med alle støttefunskjoner som ny idrettshall og oppgradert idrettsanlegg, er blitt en kompakt og storslått arena for læring, kultur og fysisk aktivitet for hele Bardu-samfunnet, kommenterte kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø under åpningsarrangementet tidligere i år.

Kan huse 500 elever

Den nye skolebygget på cirka 9.500 kvadratmeter tilfredsstiller passivhus-standarden og har kapasitet til å ta imot 350 elever på barnetrinnet og 150 elever på ungdomstrinnet.

I og med at barne- og ungdomsskolen drives som to adskilte skoler, inneholder bygget dobbelt opp av en del funksjoner som skolekjøkken, sløydsal og pauserom.

Prosjektet har også inkludert bygging av ny idrettshall, oppgradering av eksisterende hall. Foto: Michael Ulriksen

Ved siden av skolebygget, har prosjektet også innehold oppgradering av et uteområde på 40 dekar, bygging av ny idrettshall, oppgradering av eksisterende hall, samt ny kunstgress- og løpebane.

Etablering av en rekke apparater og installasjoner i skolegården har også vært en del av oppdraget.

Viktig møteplass

Med egen zip-line, en innholdsrik egentreningspark, buldretårn, trampoliner og en topp moderne ballbinge, ligger det meste til rette for trivsel også i friminuttene.

Tore Lorentzen hos BP3 Prosjekt tar sats og ser frem til nye spennende prosjekter etter å ha ferdigstilt er svært positivt prosjekt med nye Bardu skole og kulturarena. Foto: Michael Ulriksen

Bardu skole og kulturarena er blitt en innholdsrik storstue som ved siden av å gjøre skolehverdagen til lærere og elever effektiv og trivelig, også er blitt en viktig møteplass for hele lokalsamfunnet, avslutter prosjektleder Lorentzen hos BP3 Prosjekt.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold | BP3 Prosjekt AS


BP3 Prosjekt er et uavhengig konsulentselskap som leverer prosjektadministrative tjenester i hele Norge. Våre prosjektledere er “ækte” engasjert i våre kunder og vi hører hjemme i Nord-Norge! BP3 Prosjekt er ÆKTE & NORD-NORSK!

Post og besøksadresse Teknologiveien 10, 8517 Narvik
Telefon +47 90 07 44 91 // E-post post@bp3.no

Flere saker om BP3 Prosjekt:

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.