I Herøy kommune klarte de å snu en negativ trend med fraflytting til økt bolyst og vekst

I 2010 nådde folketallet i Herøy kommune et historisk bunnivå med 1618 innbyggere. For å snu den negative trenden, startet de prosjektet «økt bosetting». Det har blitt en stor suksess.

Kommunen satte seg et skikkelig hårete mål om at de skulle bli 1818 innbyggere i kommunen, det samme tallet som kommunenummeret.

– Målet nådde vi i 2021. Det tar tid å bygge opp folketallet og vi jobber fortsatt med å beholde folk. Et systematisk og kontinuerlig arbeid mot samme mål, samskaping og samarbeid med næringslivet har vært en svært viktig faktor, sier Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy kommune.

Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy kommune er stolt over jobben som er lagt ned i kommunen i tett samarbeid med innbyggere og næringslivet.
Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy kommune er stolt over jobben som er lagt ned i kommunen i tett samarbeid med innbyggere og næringslivet. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

I forbindelse med  «Bolystdager» i kommunen hadde ordføreren et viktig budskap for å fremme bolyst og vekst.

– La oss satse på kunnskap, kvinnfolk og kos!

Elbjørg Larsen

Kunnskapen skal komme gjennom kompetansearbeidplasser og mulighet for høyere utdanning i regionen, samtidig som du bor i Herøy.

For å få flere kvinner til Herøy har det også vært nødvendig å etablere andre arbeidsplasser enn de som tradisjonelt har vært tilgjengelige i kommunen. Og ikke minst vise frem og fronte det gode livet som finnes i Herøy, forteller Elbjørg.

Et godt utviklet nettverk hvor man kan løfte hverandre frem er viktig for Herøy kommune. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

– Her er det er fritt, fredelig og flott natur. Mulighetene det gode livet på Herøy kan by på virker forlokkende for mange.

Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy kommune

Et langvarig arbeid tuftet på felles mål og verdier har satt seg i måten de jobber på i Herøy, både for næringsliv og kommune. Resultatet er at Herøy kan tilby tilflyttere noe som er annerledes.

Mer enn en holme per innbygger

Herøy består av flere tusen holmer og skjær, faktisk mer enn en holme per innbygger. Dette gjør området til et eldorado for friluftsliv, båtliv og ikke minst kajakkpadling. 

Holmer og skjær skaper et paradis for innbyggere, turister og besøkende i Herøy. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

De siste årene har Herøy kommune opplevd økt arbeidsinnvandring, i tillegg til bosetting av flyktninger. En økning i folketallet som gir positive ringvirkninger for hele kommunen.

Økningen i folketallet handler like mye om trivsel, som vekst og utvikling.

Elbjørg Larsen
Også det lokale næringslivet opplever de positive ringvirkningene som flere innflyttere medfører. På bildet butikksjef Skule Langø hos Coop Prix Herøy: Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Herøy kommune har satset stort på næringsutvikling ved å opprette et eget fond dedikert til nyetablering og utvikling av bedrifter i Herøy.

Sammen med næringslivet har fondet bidratt til å utvikle bedrifter og skaffe flere arbeidsplasser i Herøy.

Heftig tilflytting har ført til boligmangel

Flere innbyggere har samtidig ført til så stor etterspørsel etter boliger at det har blitt boligmangel. 

– Kommunen har allerede bygd 74 boenheter gjennom det kommunalt eide boligselskapet HerBo, i tett samarbeid med Husbanken, sier Elbjørg.Ny i Herøy.

Herøy kommune har samlet en del informasjon her som kan være nyttig for deg som er ny i Herøy, og gjøre det lettere for deg å finne fram.

Og selv om boligbygging ikke primært er en kommunal oppgave, er det viktig å legge til rette for at det blir gjennomført, forteller Elbjørg.

Også her kommer det gode samarbeidet mellom næringsliv og kommune til syne. Sammen med næringslivet har kommunen jobbet med å få på plass flere nye boliger på en mest mulig effektiv måte.

Den positive utviklingen til Herøy er blitt lagt merke til, noe ordfører Elbjørg Larsen er stolt over. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Dette positive samarbeidet og tilflyttingen har fått fylkeskommunen til å fatte interesse for det som har skjedd i Herøy. Det forskes faktisk på ulike forhold som har virket sammen og ført til en slik befolkningsøkning.

For det er ikke tvil; her er mye gjort riktig.

Litt interessant er det også at det ofte er de minste tingene som har de største effektene, bemerker Elbjørg.Kultur og fritidstilbud i Herøy kommune.

Herøy kommune skal legge til rette for et bredt og variert idretts- og treningstilbud for alle gjennom tilrettelegging av gode rammebetingelser for idretts- og friluftsorganisasjoner.

Det gjelder å legge til rette for at folk møtes

– Vi har en frivillighetsentral som er særdeles flinke til å koble lokale sammen med de nye, og har blant annet gjennomført et mentornettverk for nytilflyttere. Og vi liker ikke så godt ordet integrere, men bruker heller inkludere, sier Elbjørg.

På Herøy skal alle inkluderes.

Elbjørg Larsen

De har også dratt i gang en flott sosial aktivitet for å få folk ut. Omtrent en gang i måneden har kommunen guida språkturer for nyinnflyttere der formålet er å ha en uformell møteplass, lære språk og bli kjent med nye turmål.

På tur går praten lettere, og de nytilflytta blir bedre kjent i nærmiljøet.

Elbjørg Larsen
Flotte turområder. Det er ikke mangel på flotte turmål på Herøy og områdene rundt. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

På disse turene er gruppen på rundt 20-25 stk, en blanding av lokale og nytilflytta. Ordføreren selv er ofte med som guide. 

– Slike små ting har stor betydning for det fører til at nyinnflyttere og lokale innbyggere blir kjent og hilser når de møtes i butikken senere, sier Elbjørg.

En gang i måneden arrangeres det språkkafé på Herøy. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Frivillighetssentralen arrangerer sammen med voksenopplæringen også språkkafé omtrent en gang i måneden. Når nye og lokale innbyggere møtes på denne måten, har det stor betydning for inkluderingen i samfunnet i Herøy. 

Filminnspilling på Herøy

I disse dager lages en dokumentarfilm om Sandsundværulykken og naturkatastrofen som skjedde i fiskeværet Sandsundvær i Herøy i Nordland den 22. januar 1901. Filmen skal vise hvordan kombinasjonen av springflo og sterk vind med orkan styrke endte med at 34 mennesker mistet livet.

Det arrangeres også lokalhistoriske turer og foredrag som tar for seg den svært dramatiske hendelsen for over 100 år siden.

De vældige bølger veltede sig med tordenlignende brag mod de smaa holmer og overskjyllede dem.

– Mikal Jakobsen i «Alstahaug Kanikgjeld»
"Kilo" i Sandsundvær, sett mot sør. Vardtangen og Skarholmen i bakgrunnen.

Bildebeskrivelse:
“Kilo” i Sandsundvær, sett mot sør. Vardtangen og Skarholmen i bakgrunnen. Foto: Ukjent. Kilde: Helgeland Museum (HBS.F.2010-011-0034)


Sandsundværulykka inntraff tirsdag den 22. januar 1901, som følge av en uheldig kombinasjon av springflo, storm og dårlige havneforhold. Resultatet ble det som antagelig er den største ulykka i Herøys nyere historie, der 34 mennesker omkom i et av få eksempler på at havet har tatt livet av fiskere på land. Ulykkas uvanlige beskaffenhet har gitt den en spesiell plass i folks bevissthet også utenfor Herøy. Kilde: Lokalhistoriewiki.no


Fastlandsforbindelse

Som tidligere pendler vet ordføreren hvor mye tid og planlegging det kan innebære å pendle mellom øyene og fastlandet. I tillegg til næringsutvikling er god kommunikasjon inn til Sandnessjøen et viktig argument for å få flere tilflyttere til øyene, og flere barnefamilier til å etablere seg i Herøy.

– Vi har jobba beinhardt for å få en fastlandsforbindelse inn i den regionale transportplanen og nå ser det endelig lyst ut. Et gjennombrudd i saken bringer oss et godt steg på veien for å kunne realisere en fastlandsforbindelse.

Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy kommune.
Selv om båten står sentralt i livet til innbyggerne i Herøy håper de at en fremtidig fastlandsforbindelse skal lette hverdagen og kommunikasjonen med fastlandet. Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

Juni 2022 gjorde fylkestinget i Nordland et vedtak i retning fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstenøya, i tillegg ble det gjort vedtak om å gå videre med å realisere bro mellom Tenna og Brasøy i Herøy kommune.

Ordføreren har allerede fått flere oppløftende tilbakemeldinger fra tidligere innbyggere i Herøy.

– Skjer dette, så flytter jeg hjem!

Ordfører Elbjørg Larsen i Herøy ser svært positivt på fremtiden for kommunen. Her sammen med Kristina Stonys (t.v), Kine Torbjørnsdatter Hanssen (bak i midten) og Edita Vilke (t.h). Foto: Daniel Berg, Nordfra.no

I Herøy gleder de seg over den positive utviklingen med vekst og økt bolyst i kommunen, samtidig som det jobbes hardt for at den gode trenden skal fortsette inn i fremtiden.

Vi skal fortsette den gode jobben med å utvikle Herøy kommune, sikre gode vilkår og bolyst for alle våre innbyggere. Samtidig skal vi legge tilrette for næringsutvikling og nye innflyttere, avslutter ordfører Elbjørg Larsen i Herøy kommune.


Under kan du lese flere saker om næringslivet i Herøy kommune:

Denne saken er produsert av Nordfra Næring i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Nordfra Næring er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 400 64 888, post@nordfra.no eller les mer her!

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.