Knut Hansvold

http://www.nordnorge.com - 10 Artikler - 0 Kommentarer
Markedskonsulent for NordNorsk Reiseliv. NordNorsk Reiseliv sitt formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.
Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.