I fyr og flamme over ny brannstasjon

Nå står 4400 kvadratmeter ny brannstasjon klar i Alta, og brannsjefen er oppglødd for en stasjon laget for fremtidens brannberedskap. 

Det har vært et brennende ønske å få bygd et nytt tilholdssted for brannvesenet.

– Dette har vi jobba for i 10-15 år. Den gamle stasjonen var ikke egna for videre drift for det vi holder på med. Men nå er vi rusta for framtida, slår brannsjef Knut Suhr fast.

Brannsjef Knut Suhr på Alta brannstasjon og arkitekt Henning Bek i Verte. Foto: Linn Røkenes

I sentrum av Alta tas det altså nå en flunkende ny brannstasjon i bruk. Går du inn og opp i andre etasje finner du administrasjonen, vaktrom, og stabsrom for kriseledelse (og lignende). Tar man brannstanga ned til første etasje møter man vognhallen og garasjeplass, plass til feierne og ulike andre arbeidsrom. En moderne vaskehall, bilverksted og ulike rom for drift og vedlikehold av utstyr ligger også her. 

4400 kvadratmeter Ny brannstasjon i Alta på totalt 4400 kvadratmeter. Foto: Linn Røkenes

For å holde formen ved like til tunge tak er det også et treningsrom i bygget, i tillegg til auditorium, der kurs og foredrag kan holdes. I kjelleren ble det plass til lager og tekniske rom.

Rusta for framtida

Stasjonen er konstruert i betong og stål, med fasadeplater av betong. I tillegg er det innslag av tre og glass. Foajeen og inngangspartiet er i hovedsak av glass.

En lang prosess ligger bak i utformingen av den nye stasjonen. Suhr forteller at man har prøvd å se behovet 50 år fram i tid, med andre eller økte behov. Også da skal den nye stasjonen tilfredsstille utviklinga. Suhr har selv jobba 21 år i brannkorpset, og ser fram til å ta stasjonen i bruk. 

Vognhallen i den nye brannstasjonen i Alta. Foto: Linn Røkenes

Tirsdag 4. juni er det overlevering, og med gradvis overflytting fra den gamle stasjonen går det mot offisiell åpning til høsten, og åpen dag for alle 20. september 2019. Normalt er det 400 besøkende på slike dager, men med ny stasjon går det nok mot rekordbesøk.

Første brannstasjon for Tecto

Det er Tecto Entreprenør som har vært totalentreprenør. Firmaet har bygd sin første brannstasjon, og daglig leder Kenneth Strifeldt synes det har vært et artig prosjekt, med bygging av alt fra hybler og kjøkken til verksted og parkeringshall.

Prosjektleder Hans Kristian Krogh hos Tecto Entreprenør som har vært totalentreprenør for den nye brannstasjonen. Foto: Linn Røkenes

– Det har vært en flott og lærerik prosess for oss, med et stort spekter av oppgaver. Vi har i all hovedsak brukt lokale underentreprenører og leverandører, og har jobba godt i lag med dem, sier Strifeldt. Totalt 75 personer har vært i arbeid med brannstasjonen, og den er dermed et stort prosjekt i Alta.

Jaro AS er en lokal leverandør av betongsystemer. Kortreist betong på alle måter. Betongsystemene produseres kun 5 km unna den nye brannstasjonen i Alta. Kort transport gir et lite miljømessig fotavtrykk. Det blir brukt lokale og nordnorske råvarer i betongelementene hvor det er mulig. Les mer på jaro.no Foto: Fagtrykk Idè

Det er ikke hverdagskost å bygge en stasjon med tårn og klatrevegg, og det er ikke utenkelig at noen har prøvd den over seks meter lange brannstanga innimellom øktene. De 25 ansatte i Alta-firmaet Tecto bygger ellers mellom anna forretningsbygg, bruer, kaier, skoler og barnehager.

Tårn med klatrevegg i den nye brannstasjonen. Foto: Linn Røkenes

– Det har vært en kjempeprosess, og vi er fornøyde med å ha fått anbudet. Nå ønsker vi bare brukerne og de ansatte lykke til med brannstasjonen, sier Strifeldt.

Slangevasker

Brannsjef Suhr har selv besøkt mange brannstasjoner for å se hvordan det gjøres andre steder, og han synes at stasjonen i Alta er på nivå med det beste i landet. Nå har også flere kommuner bedt om å få komme til byen for å se og lære.

– Det blir godt å ta stasjonen i bruk. Det er jo bra trangt her vi er nå, sier Suhr. De 24 ansatte og brannsjefen har selv vært med i prosessen med å utforme stasjonen og definere behovene. I lag med arkitekt og entreprenør har man jobbet for å få til praktbygget som nå står ferdig, med rådhus, meieriet og Finnmarkshallen som naboer.

Se video fra nye Alta brannstasjon under!

Nytt utstyr er også på plass, som en slangevasker kjøpt i fra Tyskland. Mens slangene før måtte vaskes for hånd, er det nå en helt ny maskin som tar jobben med å fjerne sot og skitt etter bruk.

– Vi er kjempefornøyde, og jeg tror alle gleder seg til å ta i bruk den nye brannstasjonen, sier brannsjefen.

Vi gratulerer Alta brannstasjon med deres nye bygg, og takker for oppdraget!


Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.