NORDLAND | Annonseinnhold

Akvapartner reduserer lusepåslaget med egen patentert Multifeeder

Som driftsleder i et av de største oppdrettsselskapene på 2000-tallet følte Einar Brattland sterkt på at utstyret som var tilgjengelig i fiskeoppdrettsnæringen ikke sto i stil med de behovene de hadde. Det ble starten for firmaet Akvapartner.

Tilbakemeldingene om forbedringspotensial og utfordringer knyttet til utstyret i ble i liten grad fulgt opp av leverandørene, og da ble løsningen som oftest at han forbedret eksisterende utstyr selv.

Dette førte etter hvert til at resultatene på anlegget ble mye bedre, og ble lagt merke til av naboanleggene som raskt ble interessert i å gå til innkjøp av løsningene. 

Einar Brattland startet Akvapartner AS etter å ha jobbet som driftsleder innen oppdrettsnæringen og følte sterkt på at utstyret trengte en videreutvikling.

-24 år som driftsleder har gitt meg en bred forståelse for behov og utfordringer som eksisterer i en typisk arbeidshverdag.

Einar Brattland

– Å alltid være på tå hev for å optimalisere resultater på anlegget førte ofte med seg at nytt utstyr måtte utvikles for å nå målene om enten lavere produksjonskostnader, bedre fiskehelse eller bedre HMS. Dette ble en drivkraft i seg selv for å utvikle bedre løsninger, forteller Brattland.

Akvapartner AS legger stor vekt på utvikling og optimalisering av anleggene for å skape lavere produksjonskostnader, bedre fiskehelse og HMS.

En stor utfordring for laksenæringen

Fra 2009 ble lakselusa en så stor utfordring i fjordsystemet at flere generasjoner fisk ble satt ut på andre lokaliteter. Brattland så behovet for å komme med tiltak, dermed utviklet han en egen patentert undervannsfôrer.

I dag har Akvapartner AS solgt flere enn 400 enheter av Multifeeder.
I dag har Akvapartner AS solgt flere enn 400 enheter av Multifeeder.

-En av de største utfordringene i oppdrettsnæringen er forekomst av lakselus.

Einar Brattland

Ved bruk av undervannsfôring og skjørt ble lusepåslaget redusert såpass mye at vi fikk satt ut ny fisk uten lengre brakklegging mellom generasjoner. Ryktet om resultatene fra lusekampen i dette fjordsystemet spredte seg og førte til store bestillinger av undervannsfôreren, som i dag teller over 400 solgte enheter.

Brattland valgte så å slutte som driftsleder for å fokusere fullt ut på sitt eget selskap. I dag har han 14 ansatte som jobber i den Brønnøysundbaserte bedriften, hvor både ideskaping, utvikling, produksjon, markedsføring og salg foregår.

Å la laksen stå dypt fører blant annet til mindre påslag av lakselus, bedre trivsel for fisken og mindre behov for bruk av fuglenett.

I produktporteføljen til selskapet inngår blant annet undervannsforere, forautomater, fôrspredere, lusetellingskar, sprederflåter, batteridrevne notlinere, flytebrygger og diverse spesialutstyr som er vanskelig å få tak i andre plasser.

Akvapartner lager også mye produkter på tegninger fra kunder. Med Solidworks tegneprogram og CNC-maskin for utskjæring av deler kan Akvapartner både tegne og produsere spesialdeler.

Akvapartner benytter seg av Solidworks tegneprogram for å tegne de ulike delene til produktene.
Med CNC-maskin kan Akvapartner skjære ut og produsere spesialdeler.

En mer optimalisert løsning

Utfordringen med lakselus kan føre til reduksjon av tillatt biomasse i enkelte produksjonsområder. Akvapartner sin «Multifeeder» gjør at fisken ikke trenger å ta turen opp til overflaten, men kan bli fôret hvor de trives best.

Multifeeder gjør det mulig å fôre fisken enten i overflaten eller på dybder fra 3,5 til 16m, alt etter hvor fisken står, eller hvor oppdretter ønsker at fisken skal oppholde seg.

Videreutviklingen av produkter stopper aldri opp hos Akvapartner. På bildet vises utviklingen av Subfeeder til Multifeeder. Ved bruk av Akvapartner sin «Multifeeder» kan fisken bli fôret på 10 meters dyp hvor de trives best.

Å la laksen stå dypt fører blant annet til mindre påslag av lakselus, bedre trivsel for fisken og mindre behov for bruk av fuglenett. En del kunder kan også melde om lavere dødelighet ved bruk av undervannsfôring, noe som er en viktig faktor med tanke på bærekraft og dyrevelferd.

Vi mener flere områder kunne oppnådd samme resultat ved bruk av undervannsfôring, dype nøter og luseskjørt. Ulempen med luseskjørt er stillestående vann i overflaten, men med undervannsfôrer fôres det i utskiftbart vann under skjørtekanten.

Einar Brattland
Akvapartner har hatt stor etterspørsel på sin Multifeeder etter at den ble lansert innen oppdrettsnæringen.

Kontinuerlig utvikling

Oppdrettsnæringen er i kontinuerlig vekst og utvikling, og Akvapartner jobber hardt for å holde tritt i markedet. 

-Vårt nyeste tilskudd i produktporteføljen er en solcelleautomat utviklet for å fôre smolt.

Einar Brattland
Akvapartner sitt nyeste tilskudd er en solcelleautomat utviklet for å fore smolt.

I begynnelsen av livet trenger smolten å bli matet 4-5 ganger daglig, og de holder seg gjerne på samme sted til enhver tid. Løsningen har fra tidligere av vært å håndfôre dem, noe som tar rundt 30 minutter per merde per gang.

Akvapartner sin løsning automatiserer denne prosessen hvor den kan fôre eksempelvis 10g fôr hvert minutt hele døgnet, dette øker tilvekst, reduserer fôrspillet og gjør smoltfasen mye mindre tid- og ressurskrevende, forteller Brattland.

I tillegg kan man drifte foringen på en lokalitet med bare solcelleautomater de første 2 månedene, hvis en ikke har flåte eller strøm tilgjengelig på lokaliteten.

Så langt har våre solcelleautomater ladet over 1 MegaWatt ute på merdene, dette gir et viktig bidrag til klimaregnskapet.

Einar Brattland
Akvapartner jobber tett opp mot næringen for å utvikle best mulige løsninger.

Målet til Akvapartner er å ha tett dialog med næringen, slik at deres løsninger og produkter dekker de faktiske behovene til kundene. 

-Vi ser jo at det fungere veldig godt å ha denne dialogen. Kundene blir fornøyde og føler at arbeidshverdagen blir lettere og mer effektiv, og det er akkurat det vi ønsker. 

Einar Brattland
I kontrollsenteret har de god oversikt over produksjon og fiskehelse.

Tilbakemeldingene fra kundene har vært svært gode, og driftsleder Daniel Bakke hos Ballangen Sjøfarm er svært godt fornøyd med de løsningene som Akvapartner tilbyr. 

– Etter at vi tok i bruk solcelleautomaten fra Akvapartner har vi mye mer tid til å gjennomføre andre sentrale oppgaver på anlegget. 

Daniel Bakke, Driftsleder Ballangen Sjøfarm
Som driftsleder ute på anleggene blir hverdagen enklere med de automatiserte løsningene fra Akvapartner. På bildet: Driftsleder Daniel Bakke hos Ballangen Sjøfarm, sammen med Einar Brattland hos Akvapartner.

Akvapartner leverer førsteklasses service, og hvis noen stopper opp får de det på plass igjen umiddelbart. Vi føler at disse løsningene dekker de faktiske behovene som vi har som oppdrettere, forteller Daniel Bakke.

Det blir spennende å se det neste de kommer opp med, som kanskje kan effektivisere arbeidshverdagen vår enda mer, sier en fornøyd driftsleder hos Ballangen Sjøfarm.

Akvapartner sine løsninger

Akvapartner AS har som mål at utstyret som leveres skal ha driftskostnader som er nærmest lik null. Syrefast stål blir benyttet i alle spredere for å forhindre at konstruksjonen ikke blir slitt av fortransport.

Byggekvalitet og styrke skal harmonere med det utstyret blir utsatt for ute på lokalitetene, ofte er det dårlige forhold ute på lokalitetene, men oppdretterne må fortsatt kunne gjøre jobben sin. Dette stiller høye krav til både utstyret og mannskapet, dette vet vi godt, og har alltid dette i tankene når vi konstruerer og bygger noe til oppdrettere.

Einar Brattland
Einar Brattland og resten av de ansatte hos Akvapartner AS er fornøyd med utviklingen av selskapet og de løsningene som er utviklet for å effektivisere oppdrettsnæringen.

Med 24 års erfaring som driftsleder har Brattland en solid erfaringsbank å ta av.

Vi har faktisk utstyr fra 2004 ute på lokalitetene som fortsatt er i drift og fungerer like godt i dag som da det var nytt. 18 år i tjeneste uten reparasjon eller vedlikehold er ikke alle som kan skilte med, avslutter Einar Brattland hos Akvapartner AS

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold Akvapartner AS


Akvapartner AS er en helnorsk leverandør av kvalitetsprodukter til oppdrettsnæringen. Vi leverer utstyr som skal gjøre hverdagen til oppdretterne tryggere, enklere og mer effektiv, samtidig som det beskytter fisk og miljø. Flere av våre produkter kan skreddersys etter kundens behov.

AKVAPARTNER AS
Gårdsøyveien 20
8907 Brønnøysund
948 33 948
post@akvapartner.no

Produsert av Næring i Nord.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.