Nordnorske byggprosjekt

Norges største Byggtorget-butikk

Da Byggtorget Mathisen & Mathisen nylig åpnet dørene til sitt topp moderne byggevarehus, var det en snart 120 år lang bedriftshistorie som nådde sitt absolutte høydepunkt.

Høydepunktet var blitt muliggjort av over 130 lokale håndverkere som har stått på natt og dag for å realisere en satsing med blikket langt inn i fremtiden.

25 lokale bedrifter og over 130 lokale håndverkere har gjennom noen hektiske måneder omgjort det tidligere ICA-lageret på nordsiden av Narvik til landsdelens mest moderne byggevarehus.

Se video under:

– Vårt ufravikelige mantra er at vi vil støtte hverandre lokalt, så det var en selvfølge for oss å bruke så mange lokale aktører som overhodet mulig. Når vi i tillegg får oppleve hvilken kompetanse og kunnskap som finnes i byen vår, gjør det oss både stolte og glade, proklamerer eier og daglig leder, Eirik Just Mathisen.

118 år gammel spire

Det er i dag 118 år siden Ole Mathisen solgte sin første planke fra bryggekanten på Fagernes. Lite visste han da om at han hadde sådd spiren som fire generasjoner senere skulle slå ut i full blomst og bli til et av landsdelens største og mest moderne byggevarehus.

De ansatte hos Byggtorget er klar for å ta i mot deg som kunde i det flunkende nye anlegget.
Fra venstre. Jakob J Mathisen, Bjørnar Liljebakk, Lotte Marie Eklund, Kim Rune Romsdal, Trond Næss,
Anders Thunman Hälldahl, Benjamin Byrkjeland, Bjørnar Ekhorn, Bent Noreng, Tore Harlund og Aina Mathisen.
Sittende, bak i midten, Ronny Øvergård, Tobias Sjåfjell. Sittende foran, daglig leder og eier, Eirik Just Mathisen.
Ikke tilstede: Preben Sjåfjell, Gunnar Liljebakk, Hilde Fagerbakk og Per Ole Pettersen.

Det var derfor mer enn butikk, kontorer og gamle lagerbygg som nylig ble forlatt på Fagernes. Da lokalene på bryggekanten ble tømt, ble mer enn hundre års sammenhengende trelastvirksomhet avsluttet.

– Det er noe spesielt med å ta denne arven videre inn i fremtiden. Du bygger på det forfedrene dine har gjort før deg, og du føler en forpliktelse og legger litt mer alvor i avgjørelsene – det skal tas vare på. Så selv om denne prosessen først og fremst har vært gledelig og meget spennende, har den også inneholdt en del vemod, medgir Eirik Just Mathisen.

Butikk = suksessfull kundereise

Hele bransjen er i rivende utvikling, og man må være våken og ha blikket rettet langt frem for å ruste seg for nye trender og måter å handle byggevarer på. Dette var også hovedgrunnen til at eierne i Mestergruppen ønsket å utvikle et helt nytt butikkonsept for Byggtorget-kjeden, forklarer Eirik Just Mathisen.

Han forteller om en kjede som går mot strømmen og velger å satse stort på butikker i en tid da mange andre bygger ned lokalt og satser mer på nett.

– Vi ser en tydelig utvikling i kunders bruk av nett og digitale verktøy, noe vi i Byggtorget skal støtte opp under og legge godt til rette for. Men når det kommer til de endelige valgene, både av løsninger og produkter, kommer fagkompetansen til våre ansatte og utstillingene i butikk til å være de viktigste faktorene i vårt arbeid med å skape suksessfulle kundereiser også i fremtiden, mener Eirik Just Mathisen.

Designet av Snøhetta

Da kjedens styrker og verdier skulle integreres i et nytt og fremtidsrettet butikkonsept, søkte Byggtorget hjelp hos de beste. Snøhetta kom tidlig på banen, og har vært en viktig bidragsyter i skapelsen av et butikkonsept for en byggebransje som mer og mer går fra å selge materialer og utstyr i løsøre, til å bli leverandører av tjenester og ferdige løsninger.

Resultatet har allerede høstet stor anerkjennelse og begeistring, og er blitt en inspirerende kundereise gjennom 7000 kvadratmeter, designet av selveste Snøhetta.

Enklere

Kundene vil nå oppleve det enklere å se og vurdere produkter. De nye utstillingene er bygd opp slik at man kan ta med seg store vareprøver hjem og se på disse sammen i fred og ro. Dette gjelder både gulv, vegg, dører og lister. Det er nå til og med mulig å se hvordan varmen slipper gjennom de ulike vindusglassene, forklarer Eirik Just Mathisen.

Ved siden av store og innholdsrike utstillinger kan han nå også friste med klimatiserte materiallager der systemer overvåker både temperatur og fuktighet, og sørger for at trelasten til en hver tid har det optimalt. I de nye lokalene finnes Nord-Norges største utstilling av Sigdalkjøkken og barnerom med ulike aktivitetsmuligheter – for å nevne noe.

– Vi hadde ikke turt å gjennomføre denne satsingen om vi ikke hadde hatt stor tro på Narvikregionen. Når vi nå også i denne prosessen har opplevd all den fantastiske kompetansen som finnes rundt oss, styrkes denne troen ytterligere. Sammen skal vi bygge en sterk og robust Narvikregion, avslutter Eirik.


Vi gratulerer Byggtorget Mathisen & Mathisen med deres nye bygg, og takker for oppdraget!

Har du spørsmål til artikkelen?
Kontakt Tor Erling Njålla på telefon 977 89 477 eller epost til post@nin.no

Lignende artikler

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.

Nordfra.no samler ikke inn, deler, eller lagrer sensitiv informasjon om våre lesere av magasinet. OK, flott Kontakt oss